BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277280
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
 

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

tel. 061 43 60 217; fax. 061 43 66 685


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

CPV: 15.10.00.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, wybranego asortymentu.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2011 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak – dyrektor tel. 061 43 60 217 lub email: gimnazjum-2@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/dostawa_mies_gim2.rar


Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 22 grudnia 2010r. do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;

2. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 360341 - 2010 z datą zamieszczenia: 15.12.2010 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.