BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269272
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH POJAZDAMI SAMOWYŁADOWCZYMI

CPV: 60.12.21.30-9


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2011 roku


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6, tel. 061 640-40-61 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik:http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_transport.pdfOtwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 9.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. kierowców posiadających prawo jazdy z kategorii: T, C, C1, C+E, C1+E.

3) dysponowania odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) część I - co najmniej 1 (jeden) zestaw ciągnik + przyczepa z możliwością wyładunku na bok o ładowności nie mniejszej niż 6 ton,

b) część II - co najmniej 1 (jeden) zestaw samochodowy samowyładowczy z możliwością wyładunku do tyłu i na bok o ładowności nie mniejszej niż 5 ton do 12 ton,

c) część III - co najmniej 1 (jeden) zestaw samochodowy samowyładowczy z możliwością wyładunku do tyłu i na bok o ładowności nie większej niż 18 ton.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 351919-2010 z datą publikacji 08.12.2010 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.