BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463507
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 04 listopada 2010 r.


Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz.17.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 4 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. (załącznik nr 3).


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni przedstawiła pismo złożone do Burmistrza Miasta i Gminy Września, Tomasza Kałużnego w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Oddziału Dziecięcego do budynku Biblioteki Głównej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy przedszkolaki dochodzą samodzielnie z różnych części miasta by wypożyczyć książkę?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że dzieci przychodzą zazwyczaj w grupie, w trakcie lekcji bibliotecznej. Korzysta z tej formy przedszkole „Miś Uszatek” i SSP nr 6, ponieważ mają najbliżej. Bardzo rzadko natomiast przychodzą dzieci z rodzicami, ponieważ rodzice, opiekunowie twierdzą, że jest zbyt daleko.


radny Maciej Baranowski powiedział, że wobec tego rozumie, iż dojazd do ul. Batorego jest zbyt odległy.


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że tak. Dodała, że zmiana lokalizacji umożliwiłaby także organizowanie festynów na dziedzińcu przy Bibliotece Głównej gdzie jest bezpiecznie, a którego nie ma na ul. Batorego.


radny Szymon Paciorkowski powiedział, że sytuacja ta potwierdza, iż poruszana w tej kadencji kilkakrotnie sprawa konieczności budowy nowego budynku jest bardzo pilna.

Zapytał, czy takie obciążenie książek nie spowoduje nadmiernego ciężaru piętra?

Zapytał też, czy zbiory tej biblioteki mają szansę zmieścić się w tym pomieszczeniu? Czy też będzie podział na osobny magazyn i księgozbiór podręczny?

Zapytał, także jak dzieci radzą sobie z wchodzeniem na piętro, ponieważ nie jest przystosowane dla przedszkolaków?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że obecnie w miejscu, w którym ma być remont znajduje się magazyn gdzie znajdują się stare woluminy, czyli tzw. księgozbiór regionalny, który będzie przeniesiony do gabinetu. Gazety i czasopisma przeniesiono by do pomieszczenia na dole, które zostałoby wypożyczone przez muzeum. Oddział Dziecięcy posiada księgozbiór liczący ok. 10 tys woluminów także zmieściłby się w tym pomieszczeniu nie zagrażając bezpieczeństwu. Ponadto pomieszczenie mieści się w nowszej części budynku wobec czego oddział nie mieścił by się w starej ale nowej części budynku. Odnośnie schodów powiedziała, ze nie sprawiają one dzieciom dużych trudności.


Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa zapytała, czy Pani dyrektor skalkulowała koszty remontu i skąd można te pieniądze pozyskać?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że koszt remontu pomieszczenia wyniósłby ok. 20 tys zł. Do wymiany są także okna, jednak nie jest to niezbędne.


Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa zapytała czy Pani dyrektor złożyła do Urzędu Miasta i Gminy Września wniosek z prośbą o środki finansowe?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że tak.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy wdrożono projekt elektronicznych zamówień książek?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że obecnie taki projekt wdrażany jest w Filii nr 1, są to lektury szkolne.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy pozostała część księgozbioru jest też dostępna w tej formie?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że jeszcze nie.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jest internetowy katalog zbioru?


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że tak.


Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni przedstawiła pismo złożone do Burmistrza Miasta i Gminy Września, Tomasza Kałużnego w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września imienia Mariana Turwida.


Pkt 3

a)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.


b) Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


c)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy zamontowane będą ekrany akustyczne, czy też będzie wał ziemny z zielenią?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że przesłano pismo do PKP jednak nie wie czy jest już odpowiedź w związku z czym odpowie na to pytanie na sesji.


Na salę obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczyło 4 radnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


d)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


e)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


radny Maciej Baranowski zapytał, jak często pobierana jest opłata planistyczna?


Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że opłata pobierana jest jeśli nieruchomość zostanie sprzedana w ciągu 5 lat.


radny Maciej Baranowski zapytał, jaki procent gruntów jest sprzedawanych przed upływem 5 lat?


Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że bardzo mały.


radny Maciej Baranowski powiedział, że w takim układzie inwestorzy nie sprzedają gruntów w ciągu tych 5 lat.


Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że raczej dokonywane są darowizny, a w takim przypadku nie możemy pobierać opłat planistycznych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.


f)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy wspomniane wcześniej darowizny zwolnione są z podatku?


Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że tak.


radny Maciej Baranowski powiedział, że generalnie ustalenie opłaty na poziomie 5, 7 czy 15% nie ma żadnego znaczenia, ponieważ większość inwestorów trzyma te grunty tak długo aby nie płacić opłaty.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że opłata ta nie jest pobierana z różnych powodów. Właściciele przesuwają moment sprzedaży chyba, że istnieją takie sytuacje, które zmuszają ich do zrealizowania sprzedaży. Jakiś procent właścicieli z różnych względów jest zmuszonych do sprzedaży albo chce, godzi się z tą opłatą i ją realizuje.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.


g)

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.


h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r.


i)

Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014.

Poprosiła, aby w załączniku w Pkt. XII p.pkt 2 i 6 Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni zastąpić słowami: Burmistrz Miasta i Gminy Września.


radna Bożena Nowacka zapytała jaka organizacja pozarządowa zajmie się realizacją zadania zapisanego w Pkt. 6, p.pkt. a), czyli „dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina”?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że w tej chwili zajmuje się i finansuje to OPS, jednak w przyszłości może się okazać, że zadanie to będzie zlecone jakiejś organizacji pozarządowej. Może pojawi się taka organizacja, która będzie spełniać możliwości by móc przejąć do realizacji zadanie gminne.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że większość tych zadań realizuje się w formule wsparcia, a które z nich realizowane są w całości przez organizacje pozarządowe?


Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu powiedziała, że ponieważ jest to program wieloletni jest tu wiele opcji, które mogą wystąpić później

radna Bożena Nowacka powiedziała, że w takim układzie tego powierzania teraz nie ma.


Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu powiedziała, że tak.


radna Bożena Nowacka poprosiła by sprawdzić, czy może być zapis, że burmistrz powołuje w skład komisji osoby, które nie są podległe służbowo?


Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu powiedziała, że burmistrz powołuje zarządzeniem komisję, w której skład może wchodzić przedstawiciel gminy i przedstawiciel organizacji pozarządowej.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że przedstawiciel organizacji pozarządowej nie jest pracownikiem burmistrza czyli, czy burmistrz zarządzeniem może powołać w skład organu osobę, która nie podlega mu służbowo? Stąd ta wątpliwość.


Beata Pietrzak, z-ca naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu powiedziała, że zostanie to sprawdzone.


radny Michał Jaśniewicz powiedział, że w Pkt. V jest błąd ortograficzny w związku z czym poprosił by zmienić zapis „poza finansowym” na „pozafinansowym”.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na lata 2011-2014.


j)

radna Bożena Nowacka omówiła projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.


radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy radni otrzymali uzasadnienie tej decyzji? Jeśli nie to prosi o udostępnienie tego uzasadnienia.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że na sesję zostaną dostarczone Państwu stosowne dokumenty. Jedyny zarzut polega na tym, że nie nastąpił tam zapis, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że możemy przygotować pismo wojewody i nasze stanowisko.


Komisja edukacji w w obecności 8 radnych 7 głosami „za”, 0 „przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.


k)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Poprosiła by w Pkt. V „Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok” zmienić zapis 2010 rok na 2011 rok.

Poprosiła, aby w pkt. V, ppkt. 5 słowa „Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni” zmienić na „Burmistrz Miasta i Gminy Września”.


radny Włodzimierz Wawrzyniak odnośnie zapisu w Pkt. 5 zapytał w jaki sposób zamierza się kontrolować punkty sprzedaży napojów alkoholowych szczególnie znajdujących się blisko takich instytucji jak szkoły? Ile było przypadków, że pozbawiono właścicieli koncesji na sprzedaż alkoholu ze względu na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że komisja w tym roku dokonała 50 kontroli punktów sprzedaży alkoholu.


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że kontrole te nie mają charakteru wyrywkowego, ponieważ zgodnie z przepisami uprzedzamy właścicieli sklepów, że taka kontrola zostanie przeprowadzona. Generalnie sprawdzamy, czy osoba sprzedająca alkohol wypełnia warunki, które są zawarte w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Natomiast żeby cofnąć zezwolenie trzeba spełnić odpowiednie warunki, czyli postawić zarzuty i udowodnić. Takie przypadki były we Wrześni.


radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy powiadamianie właścicieli o kontroli jest uwarunkowane prawnie?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że tak.


radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaki więc jest cel takiej kontroli?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że mimo, iż te kontrole są zapowiedziane to zauważyliśmy, iż przynoszą one skutek poprzez to, że zwracamy właścicielom uwagę, np. na sprzedawanie, czy podawanie alkoholu nieletnim. Przypominamy, przestrzegamy przed tym. Mówimy, że to przestępstwo. Kiedy mówi się o przypadkach, że zatrzymano młodzież, która spożywa alkohol w trakcie wyjaśnień okazuje się, iż ten alkohol kupił ktoś pełnoletni. Jeżeli znany jest sprawca to ponosi odpowiedzialność karną za rozpijanie nieletnich ale bardzo często młody człowiek mówi, że nie wie kto mu kupił alkohol, ponieważ była to przypadkowa osoba, którą o to poprosił. W takiej sytuacji nie można postawić zarzutów sprzedawcy.


radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że jest to forma obrony sprzedawcy i tego który kupił alkohol, także zapowiedziane kontrole to bezsens.


radna Bożena Nowacka odnośnie zadania zapisanego w Pkt. 3 zapytała jakie są zasady powoływania świetlic środowiskowych? Jak one funkcjonują? Czy środowisko zgłasza taką potrzebę? Jakie muszą być spełnione warunki? Kto prowadzi te zajęcia?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że świetlice środowiskowe działają także we Wrześni jak, np. prowadzona przez stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”. Świetlica ta jakby z założenia powstała z inicjatywy urzędu i Gminnej Komisji. Jest też bardzo dużo świetlic z terenów wiejskich, które powstały głównie z inicjatywy sołectwa.


radna Bożena Nowacka zapytała, kto prowadzi te zajęcia? Jest określony program dla takiej świetlicy?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że zatrudniony jest nauczyciel na umowę zlecenie.


Radny Michał Jaśniewicz powiedział, że pomimo tego, iż uzasadnieniem tego jest prelminarz wydatków, który nie może być tworzony z dużym wyprzedzeniem, ponieważ wnioski różnych akcji napływają sukcesywnie w ciągu roku program jest mało szczegółowy. Dodał, że chciałby żeby Rada Miejska miała większy wpływ, udział w dokonywaniu tych wydatków. Powiedział, że program z samej istoty i założenia ustawowego wynika, że powinien być w dość szczegółowy. Dodał, że w programie niepokoi go jeszcze jeden zapis, a mianowicie to, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku. Powiedział, że czytając zeszłoroczny prelminarz okazało się, że członkowie spotykają się trzy razy w miesiącu. W związku z czym chciałby zapytać, czy taka częstotliwość spotkań jest konieczna?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że program jest programem musi być napisany na zasadzie ogólności, a do niego tworzony jest prelminarz wydatków. W zeszłym roku radni zostali zaproszeni do udziału w tworzeniu prelminarza i można było skorzystać z tego zaproszenia, w tym roku także zostanie przekazane takie zaproszenie.

Spotkanie całej komisji odbywa się raz w miesiącu, natomiast dodatkowe spotkania odbywają się z udziałem dwóch członków komisji, którzy wysłuchują osób uzależnionych. Jest tyle potrzebujących, że członkowie muszą się spotykać przynajmniej dwa razy w miesiącu. Wynagrodzenie w wysokości 20% jest decyzją Rady Miejskiej i ustalając stawkę wynagrodzenia sugerowaliśmy się rokiem ubiegłym, natomiast możecie to Państwo zmienić.


Radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy komisja nie może się rzadziej spotykać, np. raz na kwartał?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że raczej nie dlatego, iż są sprawy, które wymagają szybkiej odpowiedzi, np. wnioski na koncesję na sprzedaż alkoholu.


radny Szymon Paciorkowski zapytał jaki jest stopień miarodajności ankiety przeprowadzonej dla potrzeb tworzenia programu?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleciła przeprowadzenie takiej ankiety. Wśród młodzieży badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, natomiast dorosłych badano z pośrednictwem wywiadu telefonicznego.


radny Maciej Baranowski złożył wniosek formalny o wykreślenie w załączniku na str. 3 w akapicie: Dorośli, zdania: „Większość respondentów po spożyciu alkoholu nie odczuwa żadnych dolegliwości (ani fizycznych, ani psychicznych).”


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o wykreślenie w załączniku na str. 3 w akapicie: Dorośli, zdania: „Większość respondentów po spożyciu alkoholu nie odczuwa żadnych dolegliwości (ani fizycznych, ani psychicznych).”


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie wniosek formalny o wykreślenie w załączniku na str. 3 w akapicie: Dorośli, zdania: „Większość respondentów po spożyciu alkoholu nie odczuwa żadnych dolegliwości (ani fizycznych, ani psychicznych).”


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


l)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.


ł)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. Poprosiła, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały, w pierwszym wersie zmienić rok z 2009 na 2005.


radna Bożena Nowacka w związku z zapisem: „Kierunki działań: Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia”, zapytała czy oznacza to, że kierujemy te osoby do ośrodków?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że rocznie jest to na terenie naszej gminy nie posiadamy ośrodka wsparcia dla osób przemocy dlatego korzystamy z miejsc interwencyjnych, które znajdują się w ośrodku w Zielińcu. Zapewnienie schronienia jest obowiązkiem gminy. Korzystamy także z pomocy innych ośrodków, które znajdują się na terenie województwa Wielkopolskiego. Podstawą jest spełnienie pewnych standardów, np. dostęp do terapii, pomocy prawnej, socjalnej, itp. Są takie ośrodki, a my kierujemy i ponosimy koszty.


radna Bożena Nowacka zapytała, ile osób w ciągu roku kieruje się do takich ośrodków?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że ok. 10 sytuacji, które wymagają umieszczenia ofiar przemocy poza domem, zazwyczaj są to kobiety z małymi dziećmi. Dodała, że obecna aktualizacja ustawy, która jasno precyzuje, że można sprawcę przemocy usunąć z miejsca zamieszkania otwiera ścieżkę do umożliwienia matce i dzieciom pozostania w domu podczas gdy sprawca będzie musiał szukać innego miejsca zamieszkania.


radna Bożena Nowacka zapytała, jak długo takie osoby przebywają w takich ośrodkach?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że zazwyczaj podstawowe sprawy związane z funkcjonowaniem danej osoby można uregulować w ciagu trzech miesięcy, np. zapewnienie możliwości podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia przez dzieci edukacji, itd.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy osoby te wracają do domu, męża?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że czasami tak bywa. Zazwyczaj największą pomoc udziela bliższa i dalsza rodzina starając się znaleźć bezpieczne lokum. Raczej szukamy możliwości wynajęcia mieszkania, wspieramy różnymi świadczeniami, itd.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.


m)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


radna Bożena Nowacka zapytała, co jest merytoryczną treścią takiego zespołu?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że cały czas korzystamy tak naprawdę z zespołu interdyscyplinarnego nieformalnego. Jeśli jest zgłaszana do nas jakaś forma przemocy nawiązujemy kontakt przede wszystkim z instytucjami, które tak jak OPS tworzą Niebieską Kartę. Do tej pory jest to przede wszystkim policja ale także kurator do spraw nieletnich, pracownik rejonowy, psycholog. Rozmawiamy z zainteresowaną osobą o możliwościach pomocy. Ta osoba mówi jakie są jej potrzeby, mówi o okolicznościach jakie miały miejsce a my próbujemy rozwiązać jej problem podpowiadając pewne możliwości. Nigdy nie wiadomo, czy dana osoba z tego skorzysta ale musi mieć stworzone warunki żeby mogła sięgnąć po pewne możliwości.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


n)

radna Teresa Piskorż omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych 6 głosami „za”, 1 „przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, 0 „przeciw, 2 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni.

o)

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.


p)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Pkt 4

radny Włodzimierz Wawrzyniak odnośnie złożonego pisma do Urzędu Miasta i Gminy Września przez mieszkańców ul. Czerniejewskiej w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zapytał, czy jest przewidziana ta infrastruktura kanalizacyjna?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest projekt, a zadanie jest zapisane w naszym budżecie od lat. Czyli wykonanie kanalizacji wokół zalewu, bo to wszystko miało być przeprowadzone przez ul. Czerniejewską w zbiorczym kanale sanitarnym. Projekt jest i teoretycznie można by go zrealizować z tym, że był to element dużego projektu, który przez te cztery lata pomimo ciągłego wpisywania zadania i pomimo naszych, wielokrotnych prób znalezienia środków i różnych niepowodzeń związanych z konkursami dla tego typu zadania jednak nie udało się zrealizować. Mieliśmy nadzieję że jednak w ramach tego zadania uda się to zrealizować.


radny Maciej Baranowski w związku z problemami komunikacyjnymi poprosił burmistrza by zwrócił się do wydziału ruchu drogowego by w najbardziej newralgicznych miejscach w godz. 7.30- 9.30 i 14.00- 16.00 policja kierowała ruchem.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że spróbujemy jeszcze raz coś w tej materii zrealizować.


Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 19.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący Komisji
Komunalno-Finansowej
/-/radny Jan Nowak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.