BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694176
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXIV/462/10

Uchwała Nr XXXIV/462/10
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie nadania imienia rondu we Wrześni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1 Rondu na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i jej przedłużeniu- ul. Gnieźnieńską z ul. Szkolną i jej przedłużeniem- ul. Ignacego Daszyńskiego nadaje się nazwę: Rondo im. ks. Jerzego Popiełuszki.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie

W dniu 19 października 2010 r. przypada 26 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Rocznica ta zbiega się w czasie z 30 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”, której ks. Jerzy Popiełuszko był Kapelanem. Jego oddanie sprawie walki o wolność i sprawiedliwość prowadzonej w myśl chrześcijańskiej zasady: „Zło dobrem zwyciężaj” ściągnęło na niego zaciekłą nienawiść obrońców systemu Komunistycznego w Polsce, którzy Go w bestialski sposób zamordowali. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko przez swą bezkompromisową działalność i męczeńską śmierć stał się polskim bohaterem narodowym ostatnich czasów.
Jego zasługi dla wolnej Rzeczypospolitej naszych czasów są powszechnie znane i bezsporne.
Podstawowym argumentem przemawiającym za usytuowaniem ronda na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i jej przedłużeniu- ul. Gnieźnieńską z ulicą Szkolną i jej przedłużeniu- ul. Ignacego Daszyńskiego z imieniem ks. Jerzego Popiełuszki jest fakt wyniesienia Go w tym roku na ołtarze, oraz zainaugurowaniem 13 czerwca miejsca pamięci Ku Jego czci wraz z relikwiami we wrzesińskiej Farze. Należy nadmienić, że jest to pierwsze miejsce w całej Archidiecezji Gnieźnieńskiej posiadające relikwie męczennika. O rozpowszechniającym się Kulcie ks. Jerzego we Wrześni i okolicy niech świadczy fakt, że 14 września br. specjalny reportaż na ten temat przygotowała i wyemitowała na całą Polskę telewizja Polsat NEWS.
Propozycja umiejscowienia ronda o powyższej nazwie i w tym właśnie miejscu wynika również z faktu, że znajdzie się ono w bezpośrednim sąsiedztwie bądź w pobliżu ulic, placów lub obiektów związanych z bohaterską historią naszego miasta, regionu i kraju. Rondo o proponowanej nazwie znajdzie się w bliskości cmentarza parafialnego przy ul. Gnieźnieńskiej, na terenie którego są pomniki pamięci narodowej (mogiła powstańców 1848, powstańców 1918/1919, żołnierzy 68 pp, pomnik Katyński oraz groby Dzieci Wrzesińskich, gen. R. Abrahama i wielu innych wybitnych osób). Rondo sąsiadować będzie z pl. Świętego Stanisława i ulicą Jana Pawła II, przy której znajduje się Kościół Farny i zlokalizowany na terenie przykościelnym pomnik papieża - Polaka. Warto podkreślić bliskość Muzeum Regionalnego, znajdującego się w historycznym budynku szkoły pamiętającej słynny strajk szkolny w 1901 r. (ulice: Dzieci Wrzesińskich oraz ks. Jana Laskowskiego) i tablicy pamiątkowej po synagodze, znajdującej się w pobliżu ratusza (Rynek). Ul. Henryka Sienkiewicza, pomnik Dzieci Wrzesińskich ul. Harcerska (z pomnikiem poświęconym harcerzom), znajdująca się w parku aleja Solidarności i usytuowany przy niej pomnik Marii Konopnickiej, łącznie z wcześniej wymienionymi, stanowią całość nazw ulic i obiektów noszących nazwy o podobnym charakterze, a zlokalizowanych w centrum Wrześni.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.