BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13695389
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXIV/456/2010

UCHWAŁA NR XXXIV/456/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 2 cytowanej ustawy nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej we Wrześni stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku rady wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała określa program współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.
Uchwała reguluje współpracę pomiędzy Gminą Września, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.