BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255614
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2010/2011”

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2010/2011”

Część 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta

Część 2 – zimowe utrzymanie dróg poza miastem

CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 15 kwietnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zimowe_utrzymanie_drog.rar

Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 20 października 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prowadzili usługi zimowego utrzymania co najmniej trzech zadań o wartości powyżej 100.000,00 złotych netto każde;

3) dysponowania odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    a) część 1 teren miasta: solarki – 2 szt, pługi odśnieżne – 4 szt. , piaskarki – 2 szt., ładowarki – 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t – 2 szt., 5 pracowników do ręcznego odśnieżania,

    b) część 2 teren poza miastem: pługi odśnieżne – 4 szt., piaskarki – 6 szt., ładowarki – 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t – 2 szt.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 281329-2010 w dniu 11.10.2010 roku oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 290023-2010 w dniu 15.10.2010 roku.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_akcja_zima.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_akcja_zima_2.rar

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.