BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697673
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10

Uchwała nr XXXIII/442/10
Rady Miejskiej we Wrześni
z 16 września 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017, (POŚ), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 (PGO), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXVII/255/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września, zmieniona uchwałą nr IX/118/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie

Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska, zgodnie z art.17 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach – plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ustawy prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Program ochrony środowiska uwzględnia 1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe.
Natomiast plan gospodarki odpadami służy stworzeniu w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Plan określa: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Projekt aktualizacji programu podlega zaopiniowaniu, zgodnie z art.17 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska, przez organ wyższego szczebla, a więc zarząd powiatu. Natomiast projekt aktualizacji planu gospodarki odpadami, podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa i zarząd powiatu, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o odpadach.
Zarząd Powiatu we Wrześni uchwałą nr 527/2010 z 30 marca 2010 r. zaopiniował pozytywnie projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.
Zarząd Powiatu we Wrześni uchwałą nr 508/2010 z 3 marca 2010 r. zaopiniował pozytywnie projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała nr 3784/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zaopiniował pozytywnie projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.