BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694170
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXXII/436/2010
 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

 2. Pożyczka w kwocie do 850.000 zł realizowana będzie w dwóch transzach:

  - pierwsza transza w roku 2010 – do kwoty 300.000 zł

  - druga transza w roku 2011 - do kwoty 550.000 zł

§ 2.

Pożyczka, o której mowa w § 1 wraz z odsetkami spłacana będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września – z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Zabezpieczenie umowy pożyczki, o której mowa w § 1, stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Bożena Nowacka


UZASADNIENIE


Na wniosek złożony przez Gminę Września WFOŚiGW w Poznaniu przyznał pożyczkę w wysokości do 850.000 zł z przeznaczeniem na zadanie:”Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.

Pożyczka realizowana będzie w dwóch transzach:

  - pierwsza transza w roku 2010 – do kwoty 300.000 zł

  - druga transza w roku 2011 - do kwoty 550.000 zł.

Warunki, na jakich gmina może uzyskać pożyczkę:

 1. pożyczka jest zwrotna w całości w ratach kwartalnych

 2. oprocentowanie to 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%,

 3. maksymalny okres udzielenia pożyczki to 8 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,

 4. karencja spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.