BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251205
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 89

PROTOKÓŁ NR 89

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 18 grudnia 2001r.

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

4.    Wniosek w sprawie nabycia działki nr 137 położonej w Białężycach.

5.    Wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w Słomowie działka nr 103/4.

6.    Umowa dzierżawy - działka nr 2169/8 przy ul. Turkusowej we Wrześni.

7.    Umowa dzierżawy - działka nr 950 przy ul. Miłosławskiej we Wrześni.

8.    Umowa dzierżawy na ogród warzywny nr 783 przy ul. Witkowskiej.

9.    Wniosek o dokonanie zapłaty za drogę - działka nr 17/19 w Przyborkach.

10.Wniosek w sprawie nabycia działki nr 1310/2 przy ul. Gen. Sikorskiego.

11. Pismo WKM - dot. wniosku radnego Mirosława Zielińskiego w sprawie oznakowania drogi powiatowej na odcinku Gutowo Wielkie - Sędziwojewo.

12.Pismo WKM - dot. wniosku radnej Pachowiak - Kowalskiej w sprawie dróg gruntowych.

13.Wolne wnioski.

Punkt dodatkowy:

Pani Burmistrz przedstawiła dotychczasową korespondencję z ZUS w Warszawie w sprawie działki przy SSP Nr 1 planowanej na rozbudowę szkoły - budowę sali gimnastycznej.

Otrzymaliśmy kolejne pismo (w załączeniu) w którym ZUS zaproponował zamianę nieruchomości przy ul. Wrocławskiej na grunt przy ul. Szkolnej. Członkowie Zarządu przyjęli zaproponowane przez ZUS rozwiązanie w sprawie zamiany tj. gmina zrezygnuje i przekaże prawo własności nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w zamian za rezygnację z roszczeń ZUS do gruntu przy ul. Szkolnej.

Należy przygotować na najbliższą sesję Rady Miejskiej projekt Uchwały w tej sprawie.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania gruntu przy ul. Słowackiego (działka nr 1259/2) w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym (w załączeniu).

Zarząd przyjął w/w projekt uchwały; temat był prezentowany na poprzednim posiedzeniu.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Wniosek w sprawie nabycia działki nr137 położonej w Białężycach (w załączeniu).

Jest to kontynuacja sprawy. Zarząd proponował wartość 10 zł/m2 w piśmie z dnia 6.12.2000r. Potencjalny nabywca proponuje cenę 5zł/m2 .

Zarząd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko czyli 10 zł/m2

wszyscy „za”

Ad. 5

Wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w Słomowie działka nr 103/4 (w załączeniu).

Wnioskodawca pismem z dnia 24.10.br. poinformował, że koszty związane z opracowaniem w/w planu zobowiązuje się pokryć z własnych środków.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę

Ad. 6

Umowa dzierżawy - działka nr 2169/8 przy ul. Turkusowej we Wrześni (w załączeniu).

Naczelnik WGA p. Zakrzewska poinformowała, że Zarząd zgodził się na dzierżawę z możliwością rozliczenia kosztów budowy parkingu w czynszu. Dzierżawca parking ten wybudował i wnosi o rozliczenie kosztów ~ 11 tys. zł w dzierżawie co trwałoby kilkanaście lat.

p. Zakrzewska przedstawiła na życzenie członków Zarządu pismo jakie było wysłane do wnioskodawcy. Sprawdzono także zapis w protokole Zarządu w przedmiotowej sprawie.

p.   Burmistrz: Jest oczywiste, że ta osoba zwolniła miasto z uzbrojenia tej części osiedla. Należy zatem rozważyć zwolnienie z czynszu.

p.   Matuszewski uważa, że 50% kosztów powinien pokryć wnioskodawca, 50% miasto (odliczeniem nakładów w czynszu).

p.   Krukowski uważa, że wnioskodawca powinien płacić dzierżawę w pełnej wysokości.

p.   Szwajca jest zdania, że wnioskodawca winien płacić czynsz. My zawieramy tylko umowę dzierżawy.

p.   Burmistrz wstrzymuje się od głosu.

Przyjęto  iż wnioskodawca uiszcza czynsz bez odliczania jakichkolwiek nakładów na budowę parkingu. Umowa na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.

Ad. 7

Umowa dzierżawy - działka nr 950 przy ul. Miłosławskiej we Wrześni (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 8

Umowa dzierżawy na ogród warzywny działki nr 783 przy ul. Witkowskiej (w załączeniu).

Zarząd powróci do tego tematu w późniejszym terminie.

Ad. 9

Wniosek o dokonanie zapłaty za drogę - działka nr 17/19 w Przyborkach (w załączeniu).

Zarząd odmownie rozpatrzył wniosek z uwagi na brak środków w budżecie na wykupy gruntów.

Ad. 10

Wniosek w sprawie nabycia działki nr 1310/2 przy ul. Gen. Sikorskiego (w załączeniu).

Zarząd proponuje cenę wywoławczą 50 zł/m2.

Minimalny próg do zejścia z ceny:

Panowie Szwajca i Krukowski proponują do 40 zł/m2;

Pani Burmistrz i p. Matuszewski proponują 45 zł/m2

Nie dokonano zatem rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Ad. 11

Pismo WKM - dot. wniosku radnego Mirosława Zielińskiego w sprawie oznakowania drogi powiatowej na odcinku Gutowo Wielkie - Sędziwojewo (w załączeniu).

Zarząd podziela opinię WKM - należy wystąpić do zarządcy drogi w sprawie przedmiotowego znaku „U3b - tablica prowadząca ciągła” (sierżant).

Wniosek radnego jest uzasadniony.

Wszyscy „za”

Ad. 12

Pismo WKM - dot. wniosku radnej Pachowiak - Kowalskiej w sprawie dróg gruntowych.

Objazdu w tym rejonie dokonał w ostatnich dniach p. Raczak. Część terenów w tym rejonie jest zagospodarowanych, część jest w budowie, na części nic się nie dzieje. Wszelkie równania terenu mało dają gdyż jeździ po tym terenie sprzęt ciężki (budowy trwają) - także naprawy starczają na bardzo krótko.

WKM udzieli radnej odpowiedzi w tej sprawie.

wszyscy „za”

Dodatkowe punkty:

1. Naczelnik WIN p. G. Filipiak przedstawiła stan realizacji tegorocznych inwestycji:

a) ul. Słowackiego

Do rozliczenia inwestycji brakuje ~ 10 tys. zł tj. 6.000 zł nawierzchnia i 3.300 zł awaria wodno - kanalizacyjna

Całościowy koszt robót dodatkowych to 45 tys. zł + 3400 zł (awaria).

Zarząd oczekuje wyjaśnień dlaczego informacje o wzroście ilości prac dodatkowych dotarły dopiero 5 grudnia br. a inspektor nadzoru nie poinformował w terminie bezzwłocznym o wzroście zakresu prac i w związku z tym kosztów.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie widzi podstaw do zwiększenia zakresu i wartości umowy.

Do czasu wyjaśnienia w/w kwestii należy wstrzymać jakiekolwiek wypłaty dla inspektora nadzoru.

b) przedstawiono stan prac na budowie szkoły w Kaczanowie. Omówiono pisma złożone przez p. Mikołajewskiego (w załączeniu).

c) p. Naczelnik poinformowała, że zakres remontu Ratusza mieści się w zaplanowanych kosztach.

d) Kanalizacja Os. Sokołowskiego i Sławna - środki mimo wynikłych robót dodatkowych powinny wystarczyć.

Na początku roku należy zbilansować środki na os. Sławno i Sokołowskie i szczegółowo określić rzeczywisty, możliwy jeszcze do wykonania z posiadanych środków zakres prac.

e) Zaakceptowano prace nawierzchniowe ul. Witkowskiej (na odcinku od ul. Waryńskiego do torów PKP).

 f) p. Filipiak poinformowała o podjęciu procedury rozliczania kar z tytułu rękojmi w stosunku do firmy p. Karalusa za nie wywiązanie się z usunięcia usterek na infrastrukturze przy szkole w Nowym Folwarku. Od maja br. nie wykonywał tych prac, obecnie technologia nie pozwala wprawdzie na realizację ale wykonawca stracił swą wiarygodność. Są jednak dość spore koszty tych prac.

Finalnie zadecydowano żeby dać szansę wykonania przedmiotowych prac firmie p. Karalusa.

g) p. Naczelnik zgłosiła potrzebę opracowania choćby skróconej dokumentacji na obiekt noclegowni - głównie aby uzyskać zezwolenia BHP, Straży Pożarnej i Sanepid-u.

2. Skarbnik przedstawił aktualny stan finansów gminy.

Mamy zaległości płatnicze - najstarsze z listopada. Nie wygląda dobrze przyszła sytuacja finansów gminy.

W celu bieżącej potrzeby zrównoważenia dochodów z wydatkami należy wystąpić do jednostek gminnych o przełożenie bieżących zakupów na późniejszy okres.

Ponadto konieczne są również cięcia w wydatkach 2002r.

3. Przyjęto projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dni 22 listopada 2001r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Wszyscy „za”

4. Panowie Raczak i Karowski na kolejnym posiedzeniu przedstawią wyniki rozmó w sprawie zainstalowania we Wrześni parkometrów.

·      Zarząd pozytywnie zaakceptował wniosek klubu Szachowego „WRZOS” w sprawie zmiany przeznaczenia wykorzystania środków finansowych (w załączeniu).

·      Przyjęto przesunięcie środków z rezerwy budżetowej na wydatki (w załączeniu).

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Sekretarz Miasta i Gminy                                                                               Przewodniczący

                               /-/                                                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

  Jerzy Nowaczyk                                                                                                                        /-/

             Maria Taciak

                Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.