BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462071
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 21 lipca 2010 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Pkt 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił pana Jarosława Malickiego, naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu o przedstawienie informacji odnośnie dowozów dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2010 r.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 6 członków komisji rewizyjnej.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił informację odnośnie dowozów dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2010 r.
Powiedział, że aby dowozy mogły być realizowane w roku szkolnym 2009/2010, konieczne było przeprowadzenie przetargu nieograniczonego. Poza przewoźnikami wyłonionymi w przetargu dowóz realizowany był także przez autokar gminny. W związku z dowozami burmistrz wydał zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2009/2010. Określało ono szczegółowe trasy dowozów, jak również obowiązki osób, które będą sprawowały opiekę w czasie trwania dowozów.
Przedstawił sprawozdanie z dowozów dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2010r. (załącznik nr 3).
Przedstawił także zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2010r. (załącznik nr 4 i 5).

radny Michał Jaśniewicz zapytał, ilu jest zatrudnionych opiekunów?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że opiekunów zapewnia szkoła. Jest 14 wynajętych autokarów oraz 1 gminny i w każdym musi być jeden opiekun. W niektórych szkołach jest tak, że, np. na jeden autokar jest dwóch zmieniających się opiekunów. Zawsze jest jeden opiekun w jednym autokarze.

radny Mirosław Chudy zapytał, kto jest opiekunem w trakcie dowozów dzieci do szkoły specjalnej?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że na podstawie ustnej umowy z panią dyrektor opiekunem jest pani, która pracuje w tej szkole i jeździ z naszym kierowcą. Współpraca jest bardzo dobra. Stawka płacowa za 1 godzinę jazdy dla opiekuna wynosi 10 zł brutto. Dodał, że co prawda w większości opiekunami są nauczyciele, jednak nie zawsze, staramy się także zatrudniać inne osoby.

radny Mirosław Chudy powiedział, że z przedstawionych informacji wynika, iż najtańszy jest autokar gminny. Zapytał z czego to wynika?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jest nowy, w związku z czym nie mamy dodatkowych kosztów związanych, np. z remontami. Dodał, że stawki zostają określone w przetargu nieograniczonym, a przewoźnicy nie zawsze wiedzą, jakie stawki przyjąć. Kiedy ogłaszamy przetarg, stawki muszą być całoroczne. Po przetargu okazało się, że odszedł jeden z naszych kierowców, w związku z czym musieliśmy zatrudnić przewoźnika. Ponadto doszły także zajęcia pozalekcyjne, więc zaczęły się rozmowy z tymi samymi przewoźnikami i ich stawka jest niższa na te dodatkowe dowozy. Możemy się spodziewać, że stawki przewoźników będą mniejsze. Powiedział, że jednego roku PKS zaniżył stawki i musiał jeździć za darmo, dlatego też przewoźnicy muszą ostrożnie podchodzić do swoich ofert.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, z czego wynika różnica w kosztach na trasie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zależy to od długości trasy.

radny Mirosław Chudy zapytał, czy stawka 3,50 zł obowiązywała tylko odnośnie dowozów dzieci na basen?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Na nowy rok szkolny ogłoszony został przetarg, w którym określone są kilometry i trasy do danej szkoły na zajęcia pozalekcyjne i na basen.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał ilu jest przewoźników?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że daną szkołę prowadzi jeden przewodnik. Jest trzech przewoźników.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy wszystkie dzieci mają zapewniony dowóz do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że wszyscy uczniowie spełniający warunki, które zawiera art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty są objęci dowozami. Ponadto, jeśli w autokarze są wolne miejsca, mogą korzystać z tych dowozów także dzieci, których nie obejmuje ten artykuł.

radny Andrzej Rzeźnik w związku z tym, iż jest obowiązek dowożenia dzieci do szkół, które mieszkają w odległości 3 km., zapytał, czy trasy wiejskie i miejskie traktowane są w ten sam sposób, ponieważ inna jest droga miejska, a inna wiejska?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że odległość liczona jest najkrótszą drogą.

radny Mirosław Chudy zapytał, do których szkół oprócz szkoły specjalnej dowożone są dzieci niepełnosprawne?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że oprócz tego, iż dzieci dowożone są do szkół autokarami, to jest też tak, iż dyrektor może wynająć autokar lub też rodzic może dowieźć dziecko, a gmina zwraca pieniądze. Są też dzieci, które uczą się w Poznaniu, a którym także trzeba zwracać koszty dojazdu.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, w jakich przypadkach dzieci uczęszczają do szkoły w Poznaniu?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że są to dzieci uczęszczające do szkół, których nie ma we Wrześni, np. szkoła dla głuchoniemych. Taki dowóz, czy też zwrot kosztów przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaki jest koszt dowozu jednego dziecka?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że ok. 109 zł na jedno dziecko. Jesteśmy taką gminą, która nie tylko dowozi dzieci na zajęcia lekcyjne, ale i pozalekcyjne, co powoduje dodatkowe koszty.

radny Michał Jaśniewicz w związku z tym, iż do szkoły specjalnej uczęszczają dzieci z całego powiatu, zapytał jak wyglądają dowozy tych dzieci i jakim autokarem?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że uczęszcza do niej ok. 200 dzieci, z czego z gminy Września ok 100 dzieci. Autokarem, który otrzymaliśmy z PFRON, z gminy Września dowozimy 38 dzieci z wiosek.

radny Michał Jaśniewicz zapytał, czy odbywa się to w ramach jednego przewozu do innych szkół, czy też jest jakiś specjalny autokar?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dzieci dowożone są autokarem gminnym pozyskanym z PFRON-u. Dodał, że ponieważ przetarg przeprowadza się co roku przewoźnicy nie inwestują w autokary przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie mają pewności, że uda im się go wygrać.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy są jakieś widełki cenowe, w których musi zmieścić się przewoźnik?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie, możemy ewentualnie unieważnić przetarg, natomiast pewne środki mamy zabezpieczone. Na dowozy zawsze nam starczało. Trudno to planować ale zawsze wystarczało.
Powiedział, że do planowania dowozów zaprasza dyrektorów szkół, aby nie okazało się, że są jakieś nieprawidłowości.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski powiedział, że dowozy zorganizowane są w sposób przemyślany, adekwatny do potrzeb. Dotychczas omówiony materiał ukazuje prawidłowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na dowozy dzieci do szkół. Analiza prowadzona pod różnymi względami zarówno środków finansowych jak i zabezpieczenia dojazdu dzieci do szkoły wykazała, że wydział robi wszystko, co należy, że praca jest w pełni zadowalająca.
Poprosił o informację, czy zauważono jakieś ujemne zjawiska związane z dowozami dzieci, miejsc przystanków autobusowych, godzin przyjazdów, odjazdów, itd.?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zanim podpisana zostanie umowa z przewoźnikiem, każda trasa co roku w sierpniu jest przez nas sprawdzana. Sprawdzamy szczegółowo czas, jaki będzie potrzebny na przejazd danej trasy. Autokary przyjeżdżają punktualnie chyba, że zdarzy się coś nieprzewidzianego. Jeżeli dzieci przyjeżdżają wcześniej do szkoły lub czekają na odwóz objęte są opieką świetlicową. Np., w większości szkół staramy się robić tak, by po zajęciach odwozić najpierw dzieci młodsze. Nie mamy żadnych skarg od rodziców i uczniów jak i ze strony szkół, w związku z czym to wszystko dobrze funkcjonuje. Dowozy i odwozy są dobrze zorganizowane. Niektórzy dyrektorzy pozyskują dzieci z innej gminy i po przeliczeniu, jeśli się to opłaca, dowozimy dzieci, a opłaca się.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy przywozy i odwozy dzieci odbywają się w jednej turze?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że możliwe jest przywiezienie dzieci na zajęcia w jednej turze tak, by dzieci nie musiały długo czekać na zajęcia, natomiast odwozy z racji, iż dzieci kończą zajęcia w różnych godzinach muszą odbywać się w kilku turach.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy w przeciągu tego roku miały miejsce jakieś awarie, które spowodowały opóźnienie dojazdu dzieci do szkoły?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, iż nie było takich sytuacji. Umowa zobowiązuje przewoźnika do tego, by w takiej sytuacji zorganizował zastępczy autokar. W sytuacji awarii obowiązkiem opiekuna jest zawiadomienie dyrektora szkoły o takim zdarzeniu.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał jakie warunki musi spełniać opiekun?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w zarządzeniu burmistrza w § 3 jest zapis, że:

Opieka wychowawcza w czasie przewozu może być sprawowana przez nauczycieli lub inne osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, gwarantujące prawidłowe sprawowanie opieki.

1. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą w czasie przewozu dzieci należy:

a) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie (opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce na końcu autobusu),

b) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,

c) zwracanie uwagi na zachowanie się uczniów w czasie przejazdu,

d)zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do szkoły lub przystanku, skąd uczniowie rozchodzą się do domów,

e) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów – nie dopuszczanie do ich przewozu.

2. Sprawowanie opieki określonej w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a opiekunem. Umowa powinna zawierać w szczególności wynagrodzenie, obowiązki opiekuna, trasę dowozu.”

radny Mirosław Chudy zapytał, czy gmina pokrywa koszty ewentualnych zniszczeń autokarów dokonanych przez dzieci?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że ze strony przewoźników nie ma roszczeń związanych z uszkodzeniami autokarów spowodowanych z winy uczniów. Dodał, że przewoźnik powinien uzgodnić z opiekunem, by sprawdzał, w jakim stanie jest autokar po wyjściu dzieci. Zdarzają się jakieś uszkodzenia, jednak występują one rzadko.

WNIOSKI:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni po zapoznaniu się z dokumentami i uzyskaniu odpowiedzi na pytania związane z kontrolą stwierdza, że wydatki na dowozy w I półroczu realizowane są w sposób planowy i osiągnęły poziom 42,44%, co komisja ocenia jako racjonalny i celowy sposób wydatkowania przewidzianych środków na cały rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni stwierdza, że przewozy realizowane przez 15 autokarów, w tym 1 gminny, należy uznać za ekonomicznie uzasadnione.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni stwierdza, że przewoźnicy zewnętrzni zostali wybrani w drodze przetargów, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni na podstawie oświadczenia naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu uznaje, iż przewozy były realizowane bez zakłóceń i awarii. Nie ma również zastrzeżeń do pracy opiekunów i kierowców.


Pkt 4

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w planie komisji rewizyjnej na miesiąc sierpień mamy kontrolę realizacji programu budowy boisk „ORLIK 2012” na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2010 r. W związku z tym, iż zadanie to nie jest jeszcze zrealizowane, proponuję, aby przeprowadzić tę kontrolę w październiku.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.30 zakończył posiedzenie komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski

/-/radny Andrzej Rzeźnik

/-/radny Mirosław Chudy

/-/radny Artur Mokracki

/-/radny Michał Jaśniewicz

/-/radny Szymon PaciorkowskiProtokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.