BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298760
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja
w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • biegła znajomość języka polskiego,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

 2. Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.

 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 4. Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.

 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów
  rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów
w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni – ul. Szkolna 24, pok. 12 A – sekretariat (I piętro).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (61) 43-740-30.

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3,
art. 162 § 1 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni

/-/Anna Prusak


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.