BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255715
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania dotyczące siwz (2) - dostawa i montaż i uruchomienie nowego systemu ziębniczego tafli lodowiska „Łazienki” we Wrześni o wymiarach 40 m x 25 m

Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

DOSTAWA I MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU ZIĘBNICZEGO TAFLI LODOWISKA ŁAZIENKI WE WRZEŚNI O WYMIARACH 40 m x 25 m

CPV: 44.21.11.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 20 października 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor WOS-R, tel. 061 436-05-52 oraz email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Gnieźnieńska 32a lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/dostawa_systemu_ziebniczego_tafli_lodowiska.rar

Otwarcie ofert nastąpi 16 sierpnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie:

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biuro Obsługi Interesanta – pok. Nr 1 /kancelaria/

w terminie do 16 sierpnia 2010 roku do godz. 09.45

dodatkowo zaadresowaną na zamawiającego:

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września

w terminie do dnia 16 sierpnia 2010r. do godz.09.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 212263-2010 z datą publikacji 06.08.2010 roku

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/odp_pyt_lodowisko.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/odp_pyt_lodowisko_2.pdf 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.