BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464682
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 69

PROTOKÓŁ NR 69

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 7 listopada 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Omówienie budżetów szkół podstawowych, gimnazjów oraz „zerówek”.

4.     Pismo Starostwa Powiatowego - dot. uczniów przekazanych do kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych.

5.     Pismo GS „SCh” we Wrześni w sprawie umorzenia raty opłaty za wieczyste użytkowanie - opinia naczelnika WFB p. Orłowskiego.

6.     Pismo dzierżawcy ośrodka wczasowego w Ostrowie Starym - spr. remontu w ośrodku.

7.     Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

8.     Propozycje zmian w uchwale budżetowej 2002 roku.

9.     Prace nad projektem budżetu 2003 roku.

10.  Wolne wnioski.  

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia nr 68.

Ad. 5

Pismo GS „SCh” we Wrześni w sprawie umorzenia raty opłaty za wieczyste użytkowanie - opinia naczelnika WFB p. Orłowskiego (w załączeniu).

Przedmiotowy wniosek był już przedmiotem obrad Zarządu - podjęcie decyzji Zarząd uzależnił od umotywowania przez GS złożonego wniosku (przedłożenie sytuacji finansowej spółdzielni). Odczytano opinię naczelnika WFB.

Zarząd postanowił umorzyć opłatę za wieczyste użytkowanie.

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 148

Wszyscy „za”

Ad. 6

Pismo dzierżawcy ośrodka wczasowego w Ostrowie Starym - spr. remontu w ośrodku (w załączeniu).

Z-ca burmistrza p. Szwajca odczytał umowę dzierżawy przedmiotowego obiektu z dnia 1.10.2001r. określającą warunki najmu ośrodka.

Należy uzmysłowić wnioskodawcy zapisy określone w umowie dzierżawy § 5 i 8. Winien powiadomić w stosownym terminie gminę o dokonywanych remontach. Nie podjęcie przez najemcę działań zgodnych z umową będzie wywoływać skutki z niej wynikające.

Wszyscy „za”

Stosowne stanowisko przygotuje WGA.

Ad. 7

Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 1 wniosek).

Podjęto stosowne Postanowienie w tej sprawie

wszyscy „za”

Ad. 3

Omówienie budżetów szkół podstawowych, gimnazjów oraz „zerówek” (w załączeniu).

Propozycje zmian przedstawił naczelnik WOS p. Malicki. Są one spowodowane zmianą wynagrodzeń.

Skarbnik potwierdził, że otrzymane z budżetu państwa środki zabezpieczają wszystkie wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Nie ma zagrożeń co do wielkości środków budżetowych 2002r. na oświatę.

Z budżetu państwa nie otrzymaliśmy środków na podwyżki płac dla nauczycieli przedszkoli i „zerówek”. Te środki to kwota 40.600 zł, które pokrywamy z rezerwy, ta pula nie jest subsydionowana.

Pani burmistrz przedstawiła sprawę wniosku dyrektora szkoły w Gutowie Wielkim w sprawie dodatkowych godzin nauki języka niemieckiego. Skutek finansowy to do końca roku ~ 500 zł. Jest pozytywna opinia kuratorium oświaty. Naczelnik WOS również uważa za zasadny przedłożony wniosek.

Zarząd wyraża zgodę na przesunięcie tych środków z rezerwy na szkoły podstawowe. Będzie sporządzony stosowny aneks do projektu organizacyjnego.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo Starostwa Powiatowego - dot. uczniów przekazanych do kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych (w załączeniu).

Pismo przedstawił i omówił naczelnik WOS p. Malicki.

Zarząd zadecydował, by WOS wystąpił z zapytaniem do Starostwa czy okoliczność ta wymusiła utworzenie dodatkowego oddziału i tym samym dodatkowych kosztów. Do sprawy Zarząd powróci po uzyskaniu odpowiedzi.

Ad. 8

Propozycje zmian w uchwale budżetowej (w załączeniu).

Skarbnik omówił proponowane zmiany w budżecie.

Wszyscy „za”

Podjęto dwie uchwały Zarządu:

·      Uchwała nr 149 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2002.

·      Uchwała nr 150 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września.

Wszyscy „za”

Następnie Skarbnik przedstawił pismo OPS dot. rozważenia możliwości zwiększenia środków na zasiłki celowe o kwotę 30.000 zł (w załączeniu).

Zarząd wyraził zgodę - środki z rezerwy ogólnej

wszyscy „za”

Ad. 9

Zarząd kontynuował prace nad projektem budżetu 2003 roku.

Zakończenie posiedzenia.

Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek 12 listopada br. o godz. 10.00.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.;

  

                           Przewodniczący                                 Sekretarz Miasta i Gminy

             Zarządu Miasta i Gminy Września                                 /-/

                                 /-/                                                    Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.