BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294570
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół nr 67

Protokół nr 67

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 22 października 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Marek Zielnik, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk. 

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Wniosek o umorzenie odsetek z zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Gdańskiej 24.

4.     Wniosek „Strabag” dot. pozwolenia na wejście na działki w związku z budową autostrady A2.

5.     Wniosek radnego Ryszarda Murlika w sprawie użytkowania działki nr 265/3.

6.     Wniosek dyrektora SSP Nr 2 - dot. parkingu tymczasowego.

7.     Pismo p. Lipieckiego odnośnie skargi rozpatrywanej przez Radę Miejską.

8.     Wnioski z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2002r,

9.     Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2002r. - formularz do wglądu w teczce Komisji.

10.  Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

11.  Wolne wnioski. 

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokół nr 66 z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Wniosek o umorzenie odsetek z zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Gdańskiej 24 (w załączeniu).

Wyrażono zgodę na umorzenie odsetek. Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 146 w przedmiotowej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 4

Wniosek „Strabag” dot. pozwolenia na wejście na działki gminne w związku z budową autostrady A2 (w załączeniu).

Przyjęto oświadczenie wyrażające zgodę na ww okoliczność.

Wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

Powrót do wniosku firmy „Tedel”, który był przedstawiony na poprzednim posiedzeniu.

Podjęto Uchwałę Nr 145 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr geod. 3831 o pow. ca 120 m2 położonej we Wrześni w rejonie ul. Kaliska - Elbląska z przeznaczeniem na plac wystawowy maszyn i urządzeń sprzedawanych w sklepie przy ul. Elbląskiej 1 we Wrześni.

wszyscy „za”

Ad. 5

Interpelacja radnego Ryszarda Murlika w sprawie użytkowania działki nr 265/3 (w załączeniu).

Przedstawiona nieruchomość obejmuje  budynek i grunt. Po wykupie lokali mieszkalnych nabywcy nabywają ułamkową część gruntu. Pan Murlik jest jednym z najemców i będzie mógł nabyć jak każdy inny odpowiednią część ułamkową gruntu. Jego obecne użytkowanie nie może być powodem odmowy nabycia części gruntu przez nabywców lokali. Możemy sprzedać lokal p. Murlikowi z ułamkową odpowiednio częścią gruntu. Przedstawiona działka jest własnością gminy Września i nie ma innej możliwości. Całkowicie odrębna jest sprawa uprawnienia do dzierżawienia działki przez nauczycieli co wynika z Karty Nauczyciela. Dzierżawca ma możliwość wystąpienia o inny teren. Obecny stan nie może być przeszkodą do prawa najemców do zakupu lokali mieszkalnych z częścią ułamkową gruntu.

Odpowiedź przygotuje WGA wyrażając powyżej przyjęte stanowisko.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Wniosek dyrektora SSP Nr 2 - dot. parkingu tymczasowego (w załączeniu).

Temat należy umieścić w portfelu potrzeb komunalnych na 2003 rok.

WKM winien skalkulować koszty oraz określić wielkość terenu który należałoby na ten cel przeznaczyć.

4 głosy „za”

1 głos „przeciw”

Ad. 7

Pismo p. Lipieckiego odnośnie skargi rozpatrywanej przez Radę Miejską (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości.

Pismo zostanie przekazane zgodnie z właściwością do wyłonionej w najbliższych wyborach Rady Miejskiej o czym obecnie poinformujemy p. Lipieckiego.

Ad. 8

Wnioski z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2002. (w załączeniu).

a)   Wniosek nr 4 (dot. przesunięcia przystanku w Gutowie Wielkim) - opinia w sprawie lokalizacji przystanku wydana była przez Zarządcę drogi krajowej. W związku z tym wniosek jest niezasadny.

b)  Wniosek nr 3 - negatywnie zaopiniowany przez Komisję (dot. wniosku WTBS w sprawie oznakowania drogowego i montowania „garbów” na drogach osiedlowych) - Zarząd podziela opinię Komisji.

c)   Wniosek nr 2 (dot. obniżenia krawężnika drogowego przy wjeździe na parking przed apteką „Pod Lipami”) - sprawa ponownie wróci na Zarząd po wyrażeniu opinii przez Komendę Policji oraz przez właściciela gruntu - WSM.

d)  Wniosek nr 1 (dot. wniosku o tymczasowe parkowanie samochodu ciężarowego na gruncie gminnym przyległym do skrzyżowania ul.: Słoneczna - Paderewskiego) - Zarząd przyjął do wiadomości, w najbliższym czasie ten teren będzie zagospodarowywany co uniemożliwi parkowanie w tym miejscu.

Ad. 9

Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2002r. - w załączeniu (dot. ostatniego wniosku).

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i podzielił pogląd Komisji - należy wystąpić do Starostwa z odpowiednim stanowiskiem.

Ad. 10

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski podejmując stosowne Postanowienia.

Wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

1. Zarząd zapoznał się z zaprezentowaną przez Architekta Miejskiego koncepcją budowy hali sportowej przy SSP Nr 1 (udział dyrektora szkoły w posiedzeniu).

Przy okazji budowy hali zachodzi potrzeba przebudowy estakady ciepłowniczej - należy wystąpić o opinię do PEC-u.

Rozważano wielkość obiektu - winien mieć wymiary 42/24 co umożliwi organizowanie imprez masowych o charakterze olimpijskim. Poruszono również sprawę lokalizacji parkingów.

Przyjęte wstępne założenia pozwolą Wydziałom Urządu przygotować specyfikację warunków zamówienia.

Po ich opracowaniu ponownie trafią na posiedzenia Zarządu w celu zaopiniowania.

Naczelnik WIN p. Filipiak przedstawiła warianty ogłoszenia przetargu na tę inwestycję.

Można ogłosić konkurs na twórcze prace projektowe, do czego możemy być nawet zmuszeni kwotą zamówienia

Konkurs taki możemy ogłosić w Biuletynie zamówień publicznych.

Omówiono uwarunkowania inwestycji wywołane wymogiem zaleceń konserwatora zabytków - takim jest kwartał miasta gdzie powstanie hala.

Zaplanowano wyjazdy do kilku miast gdzie w ostatnim czasie pobudowano hale (Poznań, Międzychód).

2.   Zarząd podjął Uchwałę Nr 147 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

          Przewodniczący                                 Sekretarz Miasta i Gminy

             Zarządu Miasta i Gminy Września                                 /-/

                                 /-/                                                    Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

  

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.