BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466534
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 66

PROTOKÓŁ NR 66

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy

w dniu 8 października 2002r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy Rynku 20.

4.      Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.

5.      Powrót do wniosku wytwórni uszczelek TEDEL.

6.      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości.

7.      Pismo GS „SCh” – wniosek o umorzenie płatności ostatniej raty za wieczyste użytkowanie gruntów na rok 2002.

8.      Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-wszym półroczu 2002r.

9.      Pismo WKM – dot. wniosku Zarządu MKS „Victoria” o prowadzenie parkingów.

10.  Pismo WKM – dot. wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację części podjazdu dla niepełnosprawnych na gruncie gminnym (ul. Opieszyn).

11.  Pismo WKM – dot. wniosku mieszkańców ul. Orkana.

12.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienie – prowadzenie akcji zima 2002/2003 w Gminie Września.

13.  Informacja PWiK dot. odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków posesjom, których właściciele zalegają z płatnościami – 13 pism.

  1. Wolne wnioski. 

Ad. 1

Przyjęcie porządku obrad.

Wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń nr 64 i 65.

Wszyscy „za”

Ad. 12

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – prowadzenie akcji zima 2002/2003 w Gminie Września (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 13

Informacja PWiK dot. odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków posesjom, których właściciele zalegają z płatnościami (w załączeniu 13 pism).

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy Rynku 20 (w załączeniu).

Wyrażono zgodę podejmując Uchwałę Zarządu nr 143:

3 głosy „za”

2 głosy „wstrzymujące się”

Rozważano stanowisko konserwatora zabytków oraz wysokość zabudowy. Ta zgoda nie jest wskazaniem do zabudowy lecz tylko zgodą na zabudowę w granicy.

Ad. 4

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Podjęto Uchwałę Zarządu nr 144

Ad. 5

Powrót do wniosku wytwórni uszczelek TEDEL (w załączeniu).

Pan Krukowski dokonał wizji lokalnej; ma jedynie obawy czy lokalizacja parku maszyn nie będzie kolidowała z projektem na ciąg komunikacyjny dla ul. Kaliskiej.

Nie potwierdzono w/w obaw.

Wszyscy „za” wyrażeniem zgody na czas nieokreślony; zadecydowano o przyjęciu średniego czynszu z tego rejonu.

Ad. 6

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości (w załączeniu).

 Powodem projektu są wnioski GS i SURIT, których nie można załatwić indywidualnie dlatego niezbędny jest projekt uchwały dotyczący ulg podatkowych dla tego rodzaju nieruchomości. Ewentualne podjęcie uchwały przez Radę Miejską umożliwi obniżenie podatku o który wnoszą w/w GS.

Wymagana jest jeszcze opinia Prezesa Komitetu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Ten projekt nie zostanie skierowany na najbliższą sesję, wcześniej musi zostać zaopiniowany.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii sprawa będzie mogła trafić na sesję.

Określono stawkę w wysokości 8,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej dla powyższych nieruchomości, niższą niż dla pozostałych budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo GS „Sch” – wniosek o umorzenie płatności ostatniej raty za wieczyste użytkowanie gruntów na rok 2002 (w załączeniu).

Wnioskodawca musi przedłożyć dodatkowe wyjaśnienia  - sprawozdanie bilansowe i informację o uzyskanej pomocy publicznej. Po ich otrzymaniu temat trafi ponownie na Zarząd.

Ad. 8

Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-wszym półroczu 2002 r. (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z opinią.

Ad. 9

Pismo WKM – dot. wniosku Zarządu MKS „Victoria” o prowadzenia parkingów (w załączeniu).

Zarząd wróci do tematu przy konstruowania budżetu na 2003 r. Musimy mieć szczegółowe dane o sytuacji finansowej klubu, funkcjonowaniu drużyn młodzieżowych – co będzie bazą przy tworzeniu budżetu 2003r.

Pan Zielnik wie, że prezes „Victorii” p. Bromberek odesłał ~ 100 dzieci chętnych do drużyny trampkarzy z powodu braku pieniędzy. Te dzieci zamiast grać w „Victorii” będą biegać po osiedlach i ulicach. Poprosił by ten temat wnikliwie przeanalizować. Pobiera się od dzieci ~ 30 zł miesięcznie za udział w zajęciach.

Pan Szwajca uważa, że „Victoria” kieruje do Zarządu Gminy wnioski o kolejne miejsca na płatne parkingi Budzi to liczne niepokoje w społeczeństwie i robi złą opinię Zarządowi Miasta i Gminy. To przykre, że tak „Victoria” traktuje chętne do zajęć w klubie dzieci.

W takim duchu należy udzielić „Victorii” odpowiedzi.

Dane do budżetu przygotują WOS i p. Pierzchliński.

Pani Burmistrz stwierdziła, że jest zbulwersowana odmową przez „Victorię” przyjęcia dzieci do sekcji klubu. Na ten cel klub powinien w pierwszej kolejności przeznaczać środki pozyskiwane z budżetu gminy.

Ad. 11

Pismo WKM – dot. wniosku mieszkańców ul. Orkana.

Zapoznano się z wnioskiem i opinią WKM (w załączeniu).

Należy wystąpić do PWiK o zajęcie stanowiska i temat wróci ponownie na Zarząd.

Dodatkowe punkty:

Skarbnik przedstawił informację o wejściu w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) o restrukturyzacji niektórych należności publicznych od przedsiębiorstw. W związku z jej regulacją można dokonać restrukturyzacji długów podmiotów wobec gminy jeśli Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę do końca października.

Z uwagi na ścieżkę terminową ustawy – brak czasu szczególnie pod kątem przeanalizowania  sytuacji dłużników do których należałoby zastosować przepis ustawy (wejście w życie ustawy  1 października a kadencja Rady wygasa 10 października), Zarząd nie przedkłada projektu uchwały. Nie podjęcie uchwały nie zamyka możliwości indywidualnego rozpatrywania wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Ad. 14

Wolne głosy:

Pan Zielnik uważa, że są chętni na zakup lokali komunalnych ale barierą są ceny wyższe jak w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pani Burmistrz: warunkiem każdej tego typu transakcji jest szacunek wartości lokalu. Sprawy te reguluje uchwała Rady Miejskiej odnośnie bonifikat.

Pan Zielnik: składałem rok temu wniosek o przeznaczenie kostki chodnikowej na plac przy parafii pw. Św. Królowej Jadwigii.

Pani Burmistrz: Pamiętam o tym wniosku. Kostka jest sukcesywnie, pod moją kontrolą rozdysponowywana i kolejna partia zostanie skierowana albo do Grzybowa albo do parafii Św. Jadwigii.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dot. wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu (w załączeniu). Podjęto stosowne Postanowienie Zarządu.

Wszyscy „za”

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych firmie „Kosynier” we Wrześni – miejsce sprzedaży Sokołowo (wniosek w załączeniu).

Podjęto stosowne postanowienie Zarządu.

Wszyscy „za”

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.    

                      Przewodniczący                             Sekretarz Miasta i Gminy

        Zarządu Miasta i Gminy Września                               /-/

                             /-/                                                   Jerzy Nowaczyk

                 Maria Taciak

                    Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.