BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14469636
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Eksploatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap I-docelowy poziom eksploatacji 110,50 m n.p.m
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Eksploatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska

odpadów w m. Bardo gmina Września: etap I – docelowy

poziom eksploatacji 110,50 m n.p.m.


CPV: 45.22.21.10-3


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Czas trwania zamówienia: 15 października 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/kwatera_bardo.rarOtwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2010 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 19 lipca 2010 r. do godz. 10.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane: 1 zamówienie obejmujące budowę wałów ziemnych lub nasypów lub podwyższenie kwater składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) 1 (jednym) walcem samojezdnym statycznym ogumionym,

b) 2 (dwiema) spycharkami gąsienicowymi,

c) 3 (trzema) samochodami o ładowności nie mniejszej niż 18 ton,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 166941-2010 w dniu 25.06.2010

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz_kwatera_bardo.pdf

 2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjas_siwz(2)_kwatera_bardo.pdf

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.