BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291849
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 62

Protokół Nr 62

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 24 września 2002 r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu nieruchomości przeznaczonej pod urządzenia energetyczne położonej we Wrześni, przy ul. Franciszka Czapskiego.

3.      Protokół z rozprawy – w spr. zwrotu nieruchomości położonych we Wrześni – wniosek Państwa Opielińskich.

4.      Wniosek „Tedel Wytwórnia Uszczelek” w spr. nabycia gruntu – ul. Kaliska.

5.      Wniosek Pana Jarosława Wietrzyńskiego w spr. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z rolniczego na przemysłowe.

6.      Wniosek Pani Violetty Nowickiej w spr. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

7.      Zajęcie stanowiska przez Zarząd MiG w spr. przedłużenia umów dzierżawnych na ogrody warzywne położone we Wrześni ul. Kościuszki oraz w rejonie ulicy Gorzowskiej.

8.      Pismo Starostwa Powiatowego dot. utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

9.      Pismo Dyrektora SSP w Grzybowie w spr. refundacji kosztów poniesionych z tytułu odbioru  i przygotowania odpadów do utylizacji.

10.    Pismo WKM w spr. drogi wewnętrznej w ul. Kosynierów przy posesji nr 28.

11.    Pismo WKM dot. zawarcia ugody w spr. rozłożenia spłaty zadłużenia w opłatach czynszowych na raty – lokal położony w Gutowie Małym ul. Powidzka 25/4.

12.     Pismo WKM dot. zawarcia ugody w spr. rozłożenia spłaty zadłużenia w opłatach czynszowych na raty – lokal położony we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 18/12.

13.    Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania przez Zarząd niektórych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

14.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup wraz z dostawą piasku do prowadzenia Akcji Zima 2002/2003 w gminie Września.

15.    Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.  

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu nieruchomości przeznaczonej pod urządzenia energetyczne położonej we Wrześni, przy ul. Franciszka Czapskiego.

Wszyscy „za”

Ad.3

Protokół z rozprawy – w spr. zwrotu nieruchomości położonych we Wrześni – wniosek Państwa Opielińskich.

Zarząd podtrzymał wcześniejsze stanowisko wyrażone na posiedzeniu w dniu 7 maja 2002 r.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Wniosek „Tedel Wytwórnia Uszczelek” w spr. nabycia gruntu – ul. Kaliska.

Pan Krukowski powiedział, że miał być tam przebudowany chodnik i miały powstać zatoczki parkingowe.

Pani Zakrzewska stwierdziła, że przebudowa chodnika nie obejmuje przedmiotowej działki.

Pan Zielnik ma obawy, czy ten teren nie będzie szpecił przez te maszyny.

Powrót do wniosku nastąpi po wizji lokalnej.

Ad. 5

Wniosek Pana Jarosława Wietrzyńskiego w spr. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z rolniczego na przemysłowy działki nr 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej.  

 

Zarząd oczekuje informacji na temat działalności komornika w sprawie SURiT. 

Wszyscy „za”

Ad. 6

Wniosek Pani Violetty Nowickiej w spr. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 272/2 położonej w Psarach Polskich. 

Wszyscy „za”

Ad. 7

Zajęcie stanowiska w spr. przedłużenia umów dzierżawnych na ogrody warzywne położone we Wrześni przy ul. Kościuszki oraz w rejonie ulicy Gorzowskiej.

 

Pani Zakrzewska sugeruje, żeby podwyższyć stawkę dzierżawy o 100%. Obecna wynosi 0,60 gr. za m2.  

Pan Szwajca - nie wiem, czy podwyżka o 100% jest mile widziana. Jestem za przedłużeniem umów, ale podwyżka powinna być w rozsądnej wysokości. 

Zarząd jest za przedłużeniem umów dzierżawnych i pozostawieniem obowiązujących stawek. W umowie należy umieścić zapis o przedłużeniu dzierżawy na kolejne 3 lata, czynsz pozostaje na obecnym poziomie z dodatkowym zapisem, że podwyżka czynszu nie częściej niż raz w roku.    

Ad. 9

Pismo Dyrektora SSP w Grzybowie w spr. refundacji kosztów poniesionych z tytułu odbioru  i przygotowania odpadów do utylizacji.

Wszyscy „za”

Ad. 15

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

Podjęto postanowienia Nr 66, 67, 68, 69, 70, 71.

 

Wszyscy „za”

Ad. 14

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup wraz z dostawą piasku do prowadzenia Akcji Zima 2002/2003 w gminie Września.

Wszyscy „za”

Ad. 10

Pismo WKM w spr. drogi wewnętrznej w ul. Kosynierów przy posesji nr 28.

Pan Szwajca uważa, że jest to nadinterpretacja administratora.

Pan Krukowski jest przeciwny zamknięciu tej drogi, ponieważ jest to dojazd dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą.

Zarząd uważa, że należy utwardzić tą drogę i odstąpić od postawienia znaków.

3 głosy „za”

2 głosy „wstrzymujące”

Ad. 11

Pismo WKM dot. zawarcia ugody w spr. rozłożenia spłaty zadłużenia w opłatach czynszowych na raty – lokal położony w Gutowie Małym ul. Powidzka 25/4. 

Zarząd wyraża zgodę na zawarcie ugody, pod warunkiem bieżącego regulowania opłat czynszowych.

Wszyscy „za”

Ad. 12

Pismo WKM dot. zawarcia ugody w spr. rozłożenia spłaty zadłużenia w opłatach czynszowych na raty – lokal położony we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 18/12.

Zarząd wyraża zgodę na zawarcie ugody, pod warunkiem bieżącego regulowania opłat czynszowych. 

Wszyscy „za”

Ad. 8

Pismo Starostwa Powiatowego dot. utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

Zarząd uważa za zbędny kolejny nadzór pedagogiczny nad dobrze wyszkoloną kadrą. Sytuacja finansowa nie pozwala na podjęcie tej inicjatywy. Fakt wdrożenia systemu dokształcania spełnia dobrze swoją rolę i nie wyrażamy zainteresowania powstaniem Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Istnieją ponadto komisje kwalifikacyjne, które wypełniają funkcje oceny wyszkolenia kadry nauczycielskiej. 

Ad. 13

Opinia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wykonania przez Zarząd niektórych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Zarząd zapoznał się z wnioskami pokontrolnymi.

Pani Burmistrz - prowadzę rozmowy z Mikromą. Uważam, że działają w sprawie przekazania budynku opieszale i mam obawy, że obecny Zarząd nie zdąży załatwić finalnie tej sprawy.

Zarząd w obecnym stanie rozmów nie podziela opinii Komisji, aby rozeznać możliwości i koszty adaptacji budynku na salę gimnastyczną. Nieruchomość ta w każdym przypadku daje szansę rozwoju bazy dydaktycznej szkoły.

Wszyscy „za”

Punkty dodatkowe:

- Sprawa limitu licencji na taksówki. Ustalono limit na 95. Projekt należy przesłać do zaopiniowania stowarzyszeniu taksówkarzy. 

- Wniosek KPS w sprawie jadłodajni - nawiązanie do poprzedniego posiedzenia. Odczytano zapis w Protokole Nr 17 z dnia 11 marca 2002 r. oraz stanowisko Zarządu w sprawie wniosku Komisji oraz radnych do budżetu na rok 2002. 

Wszyscy „za”

Informacja o Zgromadzeniu Wspólników Spółki PEC na 2 października 2002 r.

Zarząd upoważnił Panią Burmistrz Marię Taciak do reprezentowania Zarządu na Zgromadzeniu.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół  zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący                                                 Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                  /-/

         /-/                                                              Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                              Burmistrz

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.