BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464515
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 51

Protokół Nr 51

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 6 sierpnia 2002 r.

godz. 10.00

Obecni: Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.   Przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.   Powrót do wniosku dot. nabycia gruntów z przeznaczeniem na tor motocrossowy.

4.   Pismo WGI w sprawie udostępnienia terenów budowlanych z zasobów Miasta i Gminy Września.

5.   Pismo WKM dot. bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z toru rowerowego przy ul. Leśnej i ul. Działkowców.

6.   Pismo WKM dot. ogrodzenia boiska wysokim płotem z siatki - zwanym potocznie „chwytaczem piłek”.

7.   Modernizacja schodów przy Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego.  

8.   Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lipca 2002 r.

9.   Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

10. Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń - Nr 49 i 50.

W nawiązaniu do zapytania z  protokołu Nr 49 Burmistrz Szwajca poinformował, że sprawa Pana Gadzińskiego z Przyborek jest w trakcie załatwiania. Niezbędna jest finalna decyzja Sanepidu. W dniu dzisiejszym na miejsce, które jest przedmiotem sprawy udaje się komisja z udziałem m.in. przedstawiciela gminy i Sanepidu.

Udzielono także wyjaśnień w sprawie Spółki Cenos Bis.

Burmistrz Szwajca powiedział, że Pan Rzeźnik wystąpił o przekształcenie sądząc, że przedmiotowy teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, opracowywanym przez gminę. Ten teren jednak nie jest objęty planem zagospodarowania ul. Koszarowej w związku z czym wnioskodawca musi sam dokonać przekształcenia i ponieść koszty z tym związane.

Wszyscy „za”     

Ad. 3

Powrót do wniosku dot. nabycia gruntów z przeznaczeniem na tor motocrossowy.

Wydział Gospodarki Gruntami przedstawił propozycję terenu na tor motocrossowy. Jest to teren po byłym wysypisku śmieci w Osowie. Zarząd wstępnie akceptuje tę propozycję. 

Wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo WGI w sprawie udostępnienia terenów budowlanych z zasobów Miasta i Gminy Września.

Zarząd wyraża zgodę na udostępnienie. Należy podjąć stosowne procedury.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Pismo WKM dot. bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z toru rowerowego przy ul. Leśnej i Działkowców.

Zarząd przyjął wariant zaproponowany przez Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska (dwa znaki - tylko od ul. Działkowców).

Wszyscy „za”

Nie ma potrzeby instalowania pozostałych trzech znaków od ul. Leśnej.

Ad. 6

Pismo WKM dot. ogrodzenia boiska wysokim płotem z siatki - zwanym potocznie „chwytaczem piłek”.

Zarząd zapoznał się z całością dokumentacji.

Pan Zielnik przypomniał o wizji lokalnej Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska. To boisko istnieje od wielu lat i nie jest wskazane jego likwidowanie.

Zarząd jest za utrzymaniem boiska i oczekuje na koncepcję ogrodzenia i ewentualne koszty. (przygotuje WKM)

Wszyscy „za”

Ad. 7

Modernizacja schodów przy Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego.

Schody są w fatalnym stanie, jest konieczna ich modernizacja. Koszt około 13 tys. zł (z rezerwy ogólnej).

Taki też wniosek zgłosiła na swym posiedzeniu wyjazdowym do WTZ Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarząd poparł wniosek i propozycję Burmistrza o szybkim podjęciu (sierpień) niezbędnych prac.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lipca 2002 r.

Zarząd zapoznał się z wnioskami. Pytanie radnego Czajkowskiego należy skierować do ZGM, aby przedłożył Zarządowi stanowisko.

Ad. 9

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

Wszyscy „za”

Podjęto stosowne postanowienia.

Ad. 10

Wolne wnioski.

Do umów, które członkowie Zarządu otrzymali na poprzednim posiedzeniu w sprawie obiektów sportowych, nie wniesiono żadnych uwag.

Pan Zielnik ponawia sprawę ul. Koszarowej.

Burmistrz Szwajca - temat trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Burmistrz Szwajca - jest potrzeba odbycia oddzielnego spotkania w sprawie Regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków. To są obszerne materiały, które musi nam przedstawić Prezes PWiK. Posiedzenie z udziałem Pana Szambelańczyka odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 12.00.

Wizyta Pani Mikołajczak w sprawie mieszkania.

Poinformowała, że 14 sierpnia będzie miała w sądzie we Wrześni rozprawę w sprawie skierowania dzieci do domu dziecka lub punktu opiekuńczego.

Odczytano pismo - wyjaśnienie UMiG skierowane w sprawie Pani Mikołajczak do Marszałka Województwa Wielkopolskiego gdzie w/w złożyła skargę. ( w załączeniu).

Pani Mikołajczak zgłosiła kilka zarzutów co do stwierdzeń zawartych w w/w piśmie.

Burmistrz Szwajca poinformował o odrzuceniu przez Panią Mikołajczak propozycji zamieszkania we wskazanym lokalu w Kawęczynie (zbyt daleko). W najbliższych dniach będzie możliwość przydziału dla Pani Mikołajczak lokalu w Bierzglinie. Takie jest również stanowisko Komisji Mieszkaniowej i nic więcej powiedzieć nie możemy. Chcemy pomóc Pani, prosimy o cierpliwość, musimy załatwić wszystkie niezbędne formalności. Zaproszono Panią na kolejny Zarząd (wtorek 13.08.2002 r. godz. 13.00).  

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

             Z-ca Przewodniczącego                                                       Sekretarz Miasta i Gminy

              Zarządu Miasta i Gminy                                                                          /-/

                             /-/                                                                                 Jerzy Nowaczyk

                 Ryszard Szwajca

                  Z-ca Burmistrza

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.