BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291743
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 49

PROTOKÓŁ NR 49

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 23 lipca 2002 roku

Obecni: Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Wniosek o nabycie pasa gruntu wzdłuż nieruchomości przy ul. Dolnośląskiej.

4.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia stawek czynszu ustawowego dla gminnego zasobu mieszkaniowego gminy Września.

5.    Pisma WKM - dot. rozłożenia na 18 rat kaucji mieszkaniowej (2 wnioski).

6.    Pisma WKM - dot. wniosków o rozłożenie na raty zaległości czynszowych (26 wniosków).

7.    Przygotowane materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - podstawy prawne umożliwiające działanie szkół i realizację budżetów przez szkoły.

8.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie modernizacji ciągu pieszo - jezdnego ulicy Ks. Laskowskiego we Wrześni.

9.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wykonanie linii oświetleniowej NN części ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

10.Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2001/2002 i wyników sprawdzianu w klasach szóstych - informacja.

11.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

12.Oferta WOKST - lokalny ośrodek informacji europejskiej.

13.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń nr 47 i 48.

Wszyscy „za”

Ad. 3

Wniosek o nabycie pasa gruntu wzdłuż nieruchomości przy ul. Dolnośląskiej (w załączeniu) - omówiła Naczelnik WGA p. Zakrzewska.

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 4

Projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia stawek czynszu ustawowego dla gminnego zasobu mieszkaniowego gminy Września (w załączeniu) - omówił kierownik ZGM  p. Strzelczyk.

p.   Strzelczyk: uchwała wynika z ustawy o gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym.

Z-ca Burmistrza p. Szwajca uważa, że jeżeli ma nastąpić podwyżka, to jest za niższą  stawką 2,74.

Panowie Krukowski i Matuszewski również są za stawką 2,74.

Pan Zielnik: Znając sytuację mieszkaniową byłby za tym, by nie wprowadzać żadnej podwyżki. Jeżeli trzeba podnieść, to jest również za niższą stawką.

Zarząd podjął Uchwał nr 116 (w załączeniu) z następującymi stawkami:

·      lokal standardowy w mieście - 2,74 zł/m2 p.u.

·      lokal standardowy na wsi - 2,47 zł/m2 p.u.

wszyscy „za”

Ad. 5

Pisma WKM - dot. rozłożenia na 18 rat kaucji mieszkaniowej (2 wnioski) w załączeniu.

wszyscy „za”

Ad. 6

Pisma WKM - dot. rozłożenia na raty zaległości czynszowych (26 wniosków) w załączeniu.

wszyscy „za”

W przypadku wniosku dot. lokalu przy ul. Wrocławskiej 32a/27 Zarząd jest za rozłożeniem zaległości na 48 rat.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Materiały przygotowane na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - podstawy prawne umożliwiające działanie szkół i realizację budżetów przez szkoły (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie modernizacji ciągu pieszo - jezdnego ulicy Ks. Laskowskiego we Wrześni (w załączeniu)

Pan Zielnik zwrócił uwagę, by na tej ulicy właściciele sklepów nie parkowali samochodów.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wykonanie linii oświetleniowej NN części ul. Gnieźnieńskiej (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 10

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2001/2002 i wyników sprawdzianu w klasach szóstych (w załączeniu) - informacja.

Zarząd zapoznał się.

Ad. 11

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 3 wnioski).

wszyscy „za”

Podjęto stosowne Postanowienia Zarządu w tej sprawie.

Ad. 12

Oferta WOKST - lokalny ośrodek informacji europejskiej (w załączeniu).

Naczelnik WPR p. Maciej Tomczak omówił ofertę oraz poinformował o odbytym spotkaniu z burmistrzami i sekretarzami gmin ościennych w tej sprawie.

Pan Krukowski uważa, że tego typu ośrodek powinien być stworzony w Starostwie.

Pan Zielnik również jest za tym, by Starostwo się tym zajęło.

Pan Matuszewski jest zdania, że również Powiat powinien być za to odpowiedzialny.

Pan Szwajca jest za współtworzeniem lokalnego ośrodka informacji europejskiej ale po zapoznaniu się z porozumieniem, które miałoby powstać.

Jest propozycja, by skierować na kurs jedną osobę z pracowników urzędu; myślę o p. Bronie  z wydziału promocji. Byłbym daleki od tego, by urzędnik ponosił koszty szkolenia.

Skarbnik powiedział, że można zawrzeć z daną osobą stosowną umowę, że po  zakończonym kursie finansowanym przez urząd, pracownik przez kolejne 3 lata nie zrezygnuje z pracy.

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 1 głos

Ad. 13

Wolne wnioski:

Pan Zielnik przypomniał, by powrócić do wniosku p. Gadzińskiego z Przyborek.

Poruszył sprawę dewastowanego obiektu byłego przedszkola przy ul. Gnieźnieńskiej.

Poprosił również, by na kolejną sesję powróciła sprawa planu zagospodarowania przestrzennego ul. Koszarowej.

Pan Krukowski zadał pytanie dlaczego dyrekcja „Cenos Bis” otrzymała odmowną decyzje do wniosku w sprawie przekształcenia działki z produkcyjnej na produkcyjno - usługowo - handlową.

Czy będą odświeżane pasy?

Przy wyjeździe z ul. Kościuszki przy PKS należy usunąć chwasty zasłaniające widoczność.

Od ul. Słonecznej wzdłuż ul. Paderewskiego nie ma chodnika. Ludzie do „PoloMarket”-u chodzą jezdnią co jest bardzo niebezpieczne.

Pan Matuszewski poprosił o wydzielenie kopert parkingowych dla inwalidów przy marketach.

Poruszył również sprawę wjazdu do urzędu dla inwalidów

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak.

Z-ca Przewodniczącego

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Ryszard Szwajca

Z-ca Burmistrza

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.