BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14119220
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze oferty
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
13740_grafika
Informacja o wyborze oferty na przebudowę ulicy Staszica we Wrześni
.
13736_grafika
Informacja o wyborze oferty na przebudowę ulicy Szkolnej we Wrześni
.
13730_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) 5.000 sztuk koszulek t-shirt z nadrukiem upamiętniającym 110 rocznicę strajku Dzieci Wrzesińskich
.
13721_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
13705_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni
.
13672_grafika
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
.
13657_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
13630_grafika
Informacja o wyborze oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2011 roku
.
13583_grafika
Informacja o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ratusza i Urzędu Stanu Cywilnego
.
13580_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń preferencyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
13565_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2011 roku
.
13564_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe chodników-bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września
.
13560_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
.
13549_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
.
13543_grafika
Informacja o wyborze oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
.
13516_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
.
13386_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2011 r.
.
13373_grafika
Informacja o wyborze oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2011 roku
.
13365_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni.
.
13352_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95. Tankowanie paliw do baków pojazdów Gminy Września
.
13340_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
.
13335_grafika
Informacja o wyborze oferty na zarządzanie i administrowanie targowiskami miejskimi przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki we Wrześni
.
13298_grafika
Informacja o wyborze oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gmina Września: etap I – docelowy poziom eksploatacji 109,60 m n.p.m.
.
13294_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup serwerów wraz z macierzą dedykowaną dla Urzędu Miasta i Gminy Września
.
13180_grafika
Informacja o wyborze ofarty na przebudowę ul. Przemysłowej we Wrześni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką budynków gospodarczo-garażowych
.
13178_grafika
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 168.000 litrów dla Zespołów Szkół w Otocznej, Marzeninie i Nowym Folwarku
.
13155_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2010/2011"
.
13154_grafika
Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty na wymianę wykładzin podłogowych PCV wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach klas, szatni i korytarzu haki sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
13153_grafika
Informacja o wyborze oferty na remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
13135_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych należących do Gminy Września
.
13134_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 we Wrześni na odcinku od ul. Kaliskiej do ronda w ul. Kościuszki
.
13089_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na docieplenie i remont pokrycia dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowo
.
13077_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu niecki basenu rekreacyjnego „ŁAZIENKI” we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj.
.
13042_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług transportu publicznego w ramach dowozów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011
.
13034_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
13028_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę nawierzchni na gruntowym poboczu drogowym i chodniku – wykonanie zatoki postojowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Kaliskiej we Wrześni
.
13023_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Grójeckiej w Przyborkach i ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
.
13016_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki we Wrześni oraz Bierzglinku - etap I-oświetlenie ul. Kościuszki we Wrześni
.
13015_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawę kompletnych energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego - oprawy do podświetleń przejść dla pieszych
.
13011_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Stanisława Staszica, Żwirki i Wigury we Wrześni
.
13010_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Szkolna, Stanisława Staszica, Żwirki i Wigury we Wrześni
.
13009_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej do terenów aktywizacji gospodarczej Psary Małe-Chociczka
.
13008_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 411539 Noskowo-Nowy Folwark
.
12932_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie projektu budowy i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Sokołowo, Ostrowo Szlachceckie i Bierzglin
.
12900_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Marzenin, Nowy Folwark, Otoczna, Kaczanowo, Chwalibogowo, Września w ramach programu "Radosna Szkoła"
.
12892_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie wielobranżowego projektu budowy zatoki autobusowej przy SSP Nr 6 we Wrześni
.
12889_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Otocznej – etap I: gałąź I, piony 1a-11.
.
12874_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont elewacji budynku Ratusza we Wrześni oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w ścianach piwnic
.
12871_grafika
Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni
.
12856_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Klonowej w Bierzglinku
.
12855_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw
.
12854_grafika
Informacja o wyborze oferty na remont sanitariatów w budynku Ratusza we Wrześni (II piętro)
.
12848_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie łącznika ul. Wielkopolskiej z ul. Warszawską we Wrześni (parking przy Urzędzie Skarbowym)
.
12847_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy 74 lokali socjalnych z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi na opał w Chociczy Wielkiej
.
12845_grafika
Informacja o wyborze oferty na remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
.
12834_grafika
Informacja o wyborze oferty na adaptację pomieszczeń na zespół szatniowo-sanitarny i zaplecze trenerskie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
12831_grafika
Informacja o wyborze oferty na adaptację pomieszczeń na zespół szatniowo-sanitarny i zaplecze trenerskie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku
.
12825_grafika
Informacja o wyborze oferty na remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Września
.
12755_grafika
Informacja o wyborze oferty na remont pomieszczeń natrysków uczniowskich przy szatniach i sanitariatów uczniowskich na I piętrze hali sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
12754_grafika
Informacja o wyborze oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
.
12719_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich
.
12707_grafika
Informacja o wyborze oferty na zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne i świetlicę wiejską
.
12706_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ustronie i ulicy Folwarcznej w Psarach Małych
.
12705_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Słowackiego i Spokojnej we Wrześni
.
12700_grafika
Informacja o wyborze II oferty wg uzyskanych punktów na modernizację nawierzchni chodnika w ulicy Grunwaldzkiej we Wrześni
.
12698_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbudową i modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
.
12691_grafika
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż i dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania do pracowni komputerowej Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
12684_grafika
Informacja o wyborze oferty na modernizację nawierzchni chodnika w ulicy Grunwaldzkiej we Wrześni
.
12660_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę budynku inwentarskiego dla wielbłąda w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
12657_grafika
Informacja o wyborze oferty na przebudowę ulicy Kościelnej we Wrześni
.
12650_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę nowych i remont istniejących miejsc parkingowych przy ul. Harcerskiej we Wrześni
.
12643_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
12642_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku
.
12598_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę budynku inwentarskiego dla wielbłąda w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
12567_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie łącznika boiska "ORLIK 2012" przy SSP Nr 1 z ulicą Zamysłowskiego we Wrześni
.
12563_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Lucynówka od końca ul. Sokołowskiej we Wrześni do drogi powiatowej nr 41253 w Sokołowie
.
12546_grafika
Informacja o wyborze oferty na przebudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Ratuszowej do ul. Sądowej we Wrześni
.
12505_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawy materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych, ulic na terenie Miasta i Gminy Września
.
12499_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy: część 1-drogi łączącej ulice: Wrocławską (droga krajowa Nr 15) i Kaliską (droga gminna) we Wrześni, część 2-ronda na skrzyżowaniu ulic: Kosynierów i Wojska Polskiego we Wrześni
.
12491_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw
.
12460_grafika
Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2010 roku
.
12459_grafika
Informacja o wyborze oferty na bieżące utrzymanie i konserwację w zakresie oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg i ulic dla których funkcję pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
.
12400_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę dwoch kompletów szatniowo-sanitarnych dla boiska w Psarach Polskich
.
12399_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sit filtracyjnych przeznaczonych do filtracji wody przy użyciu ziemi okrzemkowej
.
12385_grafika
Informacja o wyborze oferty na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
12377_grafika
Informacja o wyborze oferty na oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września w 2010 roku
.
12324_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicznym na przebudowę ulicy Szkolnej i Słowackiego we Wrześni:
etap II – przebudowa części ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej oraz etap III – przebudowa części ulicy Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i z ul. Gen. Sikorskiego.
12320_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy: część 1 - drogi łączącej ulice: Wrocławską (droga krajowa nr 15) i Kaliską (droga gminna) we Wrześni, część 2 - ronda na skrzyzowaniu ulic: Powstańców Wlkp. i 68 Pułku Piechoty
.
12304_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie (uszycie) koszulek typu t-shirt z logo promocyjnym Wrześni
.
12263_grafika
Informacja o wyborze oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych należących do Gminy Września
.
12259_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług transportowych samochodami samowyładowczymi
.
12251_grafika
Informacja o wyborze oferty na bieżące remonty dróg gminnych w mieście i gminie Września
.
12180_grafika
Informacja o wyborze oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
.
12166_grafika
Informacja o wyborze oferty na zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
.
12073_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2010 r.
.
12071_grafika
Informacja o wyborze oferty na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia klasowego na zaplecze szatniowo-sanitarne boisk sportowych "ORLIK 2012" przy SSP Nr 1 we Wrześni
.
12039_grafika
Informacja o wyborze oferty na utrzymanie terenów zieleni miejskiej i wiejskiej w Gminie Września w 2010 roku
.
11956_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego i etyliny Pb95 - tankowanie na stacji do baków pojazdów Gminy Września
.
11942_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
.
11931_grafika
Informacja o wyborze oferty na uzbrojenie terenów położonych przy ul. Michała Strzykały przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą i włączonych do podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
.
11910_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
11908_grafika
Informacja o wyborze oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla szkół Gminy Września
.
11888_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2010 r.
.
11852_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
11849_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
.
11819_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
.
11778_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników na terenie Gminy Września
.
11767_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
.
11762_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
.
11744_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo
.
11734_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
.
11709_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
.
11673_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację typowego projektu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"
.
11656_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulic Chopina i Moniuszki we Wrześni.
.
11635_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
.
11632_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
11615_grafika
Wybór najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
.
11514_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę sali sportowej z zapleczem, galerią oraz łącznikiem do budynku przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie
.
11452_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
11451_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
.
11430_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację części strychu Ratusza we Wrześni na pomieszczenia biurowe
.
11414_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
.
11404_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzeń, sprzętu monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
11391_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie nawierzchni pod miasteczko ruchu drogowego we Wrześni
.
11139_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby we Wrześni
.
11083_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
11066_grafika
Informacja o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na dowozy szkolne w Gminie Września w roku szkolnym 2009/2010
.
11061_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni skrzyżowania ulic: Staszica, Szkolnej, Żwirki i Wigury we Wrześni
.
11053_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sanitariatów, budowę pochylni oraz schodów zewnętrznych w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
11052_grafika
Informacja o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
11034_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
.
10964_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej-ul. Mostowa w Nowym Folwarku
.
10530_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
10515_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulic w rejonie ul. Słowackiego we Wrześni- I etap-budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Spokojnej, Gendka,Koniecznego
.
10512_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Miłosławskiej we Wrześni
.
10434_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Modrakowej we Wrześni.
.
10388_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
.
10376_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
.
10206_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
.
10167_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Ratuszowej we Wrześni
.
10041_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0÷63 mm w łącznej ilości 3400 ton na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
.
10011_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Chopina, Moniuszki, 3-go Maja we Wrześni
.
9986_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zakup i konfigurację oprogramowania 30 sztuk netbooków dla Urzędu Miasta i Gminy Września
.
9980_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2009-2011
.
9893_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami Gminy Września
.
9884_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych
.
9788_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw
.
9687_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
.
9686_grafika
Informacja o wyborze oferty na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni
.
9683_grafika
Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2009 roku
.
9669_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych, ulic na terenie miasta i gminy Września
.
9665_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
.
9664_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych
.
9656_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa nawierzchni odnogi od ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni
.
9626_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Dokonano poprawienia błędu w cenie wybranej oferty..
9615_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „Zieleniak” przy ul. Kościelnej we Wrześni
.
9611_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) koszulek z logo promocyjnym Wrześni
.
9595_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie i konserwacja dróg i innych terenów gruntowych w Gimnie Września
.
9519_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę i montaż wyposażenia sportowego hali środowiskowej przy SSP Nr 1 we Wrześni
.
9516_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w trybie zapytania o cenę na sporządzanie operatów szacunkowych w 2009 roku
.
9515_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Armii Poznań we Wrześni
.
9514_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw ON i Pb95
.
9513_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2009 r.
.
9508_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
.
9507_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września
.
9449_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
9427_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty cząstkowe dróg w 2009 roku
.
9403_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej i Słowackiego we Wrześni
.
9373_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
.
9338_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
.
9281_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 133.000 litrów dla Zespołów Szkół Gminy Września
.
9273_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Września kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną
.
9272_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Września w 2009 roku
.
9245_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową
.
9226_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na
ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz zakładem budżetowym oraz zakładem budżetowym oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Miasta i Gminy Września.
9178_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont sali lekcyjnej w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - adaptacja na salę językową
.
9161_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację wylotów kanalizacji deszczowej z terenu miasta Września do rzeki Wrześnicy - I etap
.
9160_grafika
Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zamianę rowu melioracyjnego G1 na rurociąg
.
9099_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września
.
9014_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku przy ulicy Witkowskiej 3
we Wrześni na Centrum Alternatyw i Świetlicę Środowiskową .
9012_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę odnogi
od ulicy Sądowej we Wrześni.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.