BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258146
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 47

PROTOKÓŁ NR 47

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 9 lipca 2002 roku

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na nadbudowę piętra na budynku restauracji usytuowanej w granicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września.

4.    Umowa dzierżawy z RUCH S.A. do odpłatnego korzystania z działek przy ul. Elbląskiej, Opolskiej i Wojska Polskiego.

5.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przejęcia wolnych lokali i budynków od AWRSP.

6.    Decyzja Zarządu w sprawie przekazania ZGM w administrowanie budynku noclegowni.

7.    Pismo WKM - dot. rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal w Bierzglinku ul. Orzechowa.

8.    Pismo WKM - dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich - wniosek mieszkańców.

9.    Protokół z aktualnego stanu bezpieczeństwa budynku po byłej kotłowni przy ul. Batorego.

10.Pismo Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - dot. wniosku Stowarzyszenia „Jantar” w spr. zmiany przeznaczenia części dotacji; projekt uchwały Zarządu w tej sprawie.

11.Zatwierdzeni treści ogłoszenia informującego o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Gminy Września w 2003r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12.Zatwierdzenie treści ogłoszenia informującego o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Gminy Września w 2003r. na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.

13.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na nadbudowę pietra na budynku restauracji usytuowanej w granicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września (w załączeniu).

Opinia konserwatora zabytków jest pozytywna.

Burmistrz Szwajca zapytał o możliwość wymogu estetycznej elewacji tego obiektu - łącznie z obecną częścią. Jest obawa, że zostaną wykonane prace budowlane bez elewacji obiektu.

Postanowiono rozszerzyć zapis w § 1 - zastrzeżenie estetycznego wykonania elewacji budynku.

Podjęto uchwałę Zarządu Nr 112 (łącznie z zastrzeżeniem)

wszyscy „za”

Ad. 4

Umowa dzierżawy z RUCH S.A. do odpłatnego korzystania z działek przy ul. Elbląskiej, Opolskiej i Wojska Polskiego (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przejęcia wolnych lokali i budynków od AWRSP (w załączeniu).

Dotyczy obiektów w Kawęczynie, Bierzglinie, Sokołowie, Stanisławowie i Marzeninie (przejęcie na własność).

Naczelnik WKM p. Karowski poprosił o finalną decyzję Zarządu w jakim trybie mają te budynki zostać przejęte.

Pan Matuszewski jest za przejęciem wszystkich obiektów.

Pozostali członkowie również popierają przejęcie całości.

Wszyscy „za”

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 114 w tej sprawie.

Ad. 6

Decyzja Zarządu w sprawie przekazania ZGM w administrowanie budynku noclegowni.

Prace remontowe są zakończone, obiekt jest na etapie przekazywania w administrowanie  ZGM-u. Jest już wyznaczona rodzina, która obejmie mieszkanie tzw. dla gospodarza obiektu  - jest opracowane stosowne porozumienie.

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 115

w sprawie przekazania obiektu w administrowanie ZGM-owi.

wszyscy „za”

Pan Krukowski zapytał o koszty remontu - czy starczyło środków przewidzianych w budżecie.

Pan Szwajca poinformował o komplikacjach z przyłączem elektrycznym i kanalizacyjnym. Pierwszy już rozwiązano a drugi jest na etapie szukania najlepszego rozwiązania technicznego. Środki zaplanowane wystarczą na realizację całości remontu.

Ad. 7

Pismo WKM dot. rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal w Bierzglinku ul. Orzechowa (w załączeniu).

Zarząd akceptuje rozłożenie na raty zaległości czynszowych

wszyscy „za”

Nie ma mowy o umorzeniu zastępstwa procesowego - w  tej sprawie stroną jest sąd.

Ad. 8

Pismo WKM - dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich - wniosek mieszkańców (w załączeniu).

Przedstawiono wniosek mieszkańców. Wcześniej był też głos radnego Baranowskiego na sesji R.M.

Faktycznie samochody rozpędzają się a łuk drogi jest niebezpieczny.

Jutro temat będzie poruszony na spotkaniu z policją.

Także należy wrócić do wystąpień do zarządów dróg w sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h w całym mieście.

Na kolejny Zarząd zostanie przygotowany projekt uchwały Zarządu w sprawie ograniczenia prędkości w mieście.

Sprawa wniosku radnego Grześkowiaka dot. organizacji ruchu w rynku zostanie poruszona również na jutrzejszym spotkaniu z policją.

Powrót do tematu nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 9

Protokół aktualnego stanu bezpieczeństwa budynku po byłej kotłowni przy ul. Batorego (w załączeniu).

Temat zostaję przekazany go wydziału WIN w celu podjęcia rozmów z PEC-em i oceny wielkości środków na rozbiórkę tego obiektu.

Odnośnie węzła cieplnego wypowie się PEC.

Ad. 10

Pismo Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - dot. wniosku Stowarzyszenia „Jantar” w spr. zmiany przeznaczenia części dotacji (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 113

wszyscy „za”

Ad. 11

Zatwierdzenie treści ogłoszenia informującego o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Gminy Września w 2003r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 12

Zatwierdzenie treści ogłoszenia informującego o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Gminy Września w 2003r. na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki (w załączeniu).

wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

Pismo dyrektora OPS p. Prusak w spr. punktów wydawania posiłków dla dzieci w okresie wakacyjnym (w załączeniu).

Wątpliwość wzbudza konieczność zakupu stołów i krzeseł. Czy obecnie nie ma w szkołach tego typu sprzętu?

Pani Prusak wyjaśniła, że chodzi o wymogi „Sanepid”-u co do jakości nawierzchni stołów.

Głosowanie nad przeznaczeniem 5 tys. zł na zakup niezbędnego wyposażenia punktów wydawania posiłków:

Wszyscy „za”

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Nr 45 i 46.

Przyjmując protokół nr 45 punkt dotyczący wynagrodzenia Zarządu WTBS, burmistrz Szwajca przedstawił procedurę podjęcia tej uchwały - zapis w protokole ze Zgromadzenia Wspólników WTBS.

Wszyscy „za” przyjęciem Nr 45 i 46

Ad. 13

Wolne głosy:

Pan Matuszewski zgłosił, że sołtys Gutowa Małego, który organizuje dożynki w roku bieżącym prosi o pomoc robót publicznych w niezbędnych pracach.

Burmistrz Szwajca: sekcja robót publicznych dokonuje remontów w szkołach i musimy rozważyć możliwość pomocy w pracach.

Pan Zielnik wnosi aby środki z parkingu przy „Biedronce” stanowiły dochód „VICTORII”.

Pani Burmistrz poinformowała, ze stosowne pismo „Victorii” wpłynęło i będzie rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

Pan Zielnik ponownie powrócił do sprawy planu zagospodarowania przestrzennego ul. Koszarowej - prosząc o jej podjęcie, przekazanie na Komisje.

Pan Krukowski przypomniał o potrzebie zamontowania koszy przy Glinkach.

Poprosił również o sprawdzenie plaży przy jeziorze - podobno po ostatniej ulewie doszło tam do poważnych zniszczeń.

Zakończenie posiedzenia.

Kolejny Zarząd odbędzie się przed najbliższą sesją, tj. w piątek 12 lipca o godz. 12.00.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                             Sekretarz Miasta i Gminy

           Zarządu Miasta i Gminy Września                                                  /-/

                                  /-/                                                                Jerzy Nowaczyk

                        Maria Taciak

                          Burmistrz

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.