BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291640
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 46

PROTOKÓŁ NR 46

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 2 lipca 2002r.

godz. 11.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Omówienie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września (do wglądu u Sekretarza Gminy).

4.     Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu zajmowanego przez kioski ruchu przy ul. Elbląskiej, Opolskiej i Wojska Polskiego we Wrześni.

5.     Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

6.     Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowo - produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

7.     Wniosek o nie naliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie za prawo wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 3778/13.

8.     Pismo Rady Sołeckiej Bierzglika - dot. poszerzenia ul. Wierzbowej.

9.     Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

10.  Pismo dyrektora szkoły w Marzeninie - dot. wyjazdu szachistów na Łotwę.

11.  Informacje o powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.

12.  Pismo WKM - dot. wniosku o przebudowę kanalizacji deszczowo - drenarskiej przebiegającą przez działkę budowlaną przy ul. Długosza 43.

13.  Wniosek dot. nabycia gruntów z przeznaczeniem na tor motocrossowy.

14.  Wniosek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie kwoty na wydanie raportu o stanie rodziny w gminie Września.

15.  Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

16.  Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęcie protokołu nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 3

Omówienie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września (do wglądu u Sekretarza Gminy).

Przyjęto projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Miasta i Gminy Września (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 4

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu zajmowanego przez kioski ruchu przy ul. Elbląskiej, Opolskiej i Wojska Polskiego we Wrześni (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 110

wszyscy „za”

Ad. 5

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni - działka nr 922/4 (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowo - produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni, dz. nr 3692/10 (w załączeniu).

Wszyscy „za”

Ad. 7

Wniosek o nie naliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie za prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 3778/13 (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek podejmując stosowną Uchwałę nr 111

Wszyscy „za”

Ad. 8

Pismo Rady Sołeckiej Bierzglinka - dot. poszerzenia ul. Wierzbowej (w załączeniu).

Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie nie ma możliwości na pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Ad. 9

Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 10

Pismo dyrektora szkoły w Marzeninie - dot. wyjazdu szachistów na Łotwę (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek. Jednocześnie Zarząd wnosi, by naczelnik WOS zwrócił uwagę dyrektorom, iż podobne wnioski powinny być uwzględniane w planach budżetu szkół oraz jednostek gminnych.

Wszyscy „za”

Ad. 11

Informacje o powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego (w załączeniu).

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 12

Pismo WKM - dot. wniosku o przebudowę kanalizacji deszczowo - drenarskiej przebiegającej przez działkę budowlaną przy ul. Długosza 43 (w załączeniu).

Działka została zakupiona w obrocie prywatnym. Brak jakichkolwiek przesłanek i podstaw w wyrażeniu zgody do pokrycia kosztów związanych z przebudową sieci drenarskiej.

Ad. 13

Wniosek dot. nabycia gruntów z przeznaczeniem na tor motocrossowy (w załączeniu).

Wniosek zostanie przekazany wydziałom WGA i WWO w celu rozpatrzenia.

Ad. 14

Wniosek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej o przekazanie kwoty na wydanie raportu o stanie rodziny w gminie Września (w załączeniu).

Zarząd wyraził akceptację do formy elektronicznej. Zaproponowano również zamieszczenie raportu w internecie na stronie Urzędu Miasta i Gminy Września. Natomiast co do wydania drukiem Zarząd podejmie decyzję po zweryfikowaniu budżetu za I półrocze - z wydatków Biura Rady.

Ad. 15

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 3 wnioski).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski podejmując stosowne Postanowienia Zarządu w tej sprawie.

wszyscy „za”

Ad. 16

Wolne wnioski:

·      Z uwagi na wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) w sprawie przygotowania materiałów dotyczących przeprowadzenia kontroli z realizacji budżetów przez niektóre ze szkół, Zarząd proponuje przesunąć termin kontroli z uwagi na urlop naczelnika WOS.

·      Skarbnik przekazał informację, że wykonanie budżetu za I półrocze na dzień 25.06.2002r. wynosi 46,1%.

·      Pani Burmistrz poinformowała, że jeżeli do 15 lipca prezes „Tonsil”-u nie wywiąże się ze spłaty należności, podejmiemy działania zmierzające do zabezpieczenia należności wobec gminy

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Maria Taciak

Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.