BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251272
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 44

PROTOKÓŁ NR 44

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 25 czerwca 2002r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Zapoznanie się z wnioskami Komisji z odbytych posiedzeń przed LVI sesją Rady Miejskiej.

4.    Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników WTBS.

5.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych - II etap monitoringu wizyjnego miasta Wrześni.

6.    Pismo „Eureka” w spr. monitoringu; odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty na rok 2002 za wieczyste użytkowanie działki nr 3811/1 położonej we Wrześni przy ul. Piastów 16.

8.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Września dla nauczycieli.

9.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora SSP Nr 1 we Wrześni.

10.Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

11.Projekty Uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dwa projekty).

12.Pismo NCC dot. projektu tymczasowej organizacji ruchu podczas remontu WA39.

13.Pismo WKM - spr. zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 32a.

14.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 6

Pismo „Eureka” w spr. monitoringu; odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej (w załączeniu).

Zapoznano się.

Ad. 5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych - II etap monitoringu wizyjnego miasta Wrześni (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 3

Zapoznanie się z wnioskami Komisji z odbytych posiedzeń przed LVI sesją Rady Miejskiej (w załączeniu).

Przedstawiono wniosek Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w sprawie zwiększenia środków finansowych na drogę Psary Małe - Września.

Zarząd uznał ten wniosek jako przedwczesny, obecna zmiana budżetu wywołana jest wyłącznie zmianą wysokości subwencji.

Ad. 7

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty na rok 2002 za wieczyste użytkowanie działki nr 3811/1 położonej we Wrześni przy ul. Piastów 16 (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 106

wszyscy „za”

Ad. 9

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora SSP Nr 1 we Wrześni (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 102

wszyscy „za”

Ad. 10

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 103

wszyscy „za”

Ad. 11

Projekty Uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (w załączeniu dwa projekty).

Podjęto Uchwały Zarządu Nr 104 i Nr 105

wszyscy „za”

Ad. 12

Pismo NCC dot. projektu tymczasowej organizacji ruchu podczas remontu wiaduktu WA39 (w załączeniu).

Burmistrz Szwajca przedstawił dotychczasowy stan rozmów i uzgodnień.

Podtrzymujemy nakładkę na całej długości i obowiązkowo znaki drogowe - resztę akceptujemy.

Stosowny fax w tej sprawie prześle WKM.

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Września dla nauczycieli (w załączeniu).

Poprzedni regulamin był zbyt ogólnikowy, ten szczegółowiej określa tryb i kryteria przy przyznawaniu nagród.

Ponadto obowiązujący jest nadany przez burmistrza a obecnie musi być uchwalony przez Radę Miejską.

Wszyscy „za”

Ad. 13

Pismo WKM - spr. zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 32a (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 14

Wolne wnioski:

Pan Zielnik zadał pytanie co z telefonem dla stróża na Amfiteatrze?

Ad. 4

Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników WTBS (w załączeniu porządek obrad).

Udział p. Wajlera - prezesa WTBS oraz radcy prawnego p. Wesołek.

Omówiono propozycję nowelizacji aktu założycielskiego WTBS. Naniesiono drobne poprawki do poszczególnych projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników WTBS.

Projekty Uchwał z pkt. h i f zostaną zdjęte z porządku obrad.

Omówienie projektów uchwał po korektach nastąpi na kolejnym posiedzeniu tj. w piątek 28 czerwca o godz. 10.00.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww. protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                                                  /-/

         /-/                                                                                                      Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.