BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255651
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie

 Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie

ul. Ks. Twardego 22

62-301 Marzenin

Tel/Fax. 061 43 88 086


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:

Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie

CPV: 45.44.21.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: do 13 sierpnia 2010 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Mariola Jędrzejewska – dyrektor tel. 061 43 88 086 lub email: zs-marzenin@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Marzeninie, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/malowanie_marzenin.rar

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego  - sekretariat szkoły o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 10 czerwca 2010 roku do godz. 11.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie realizowali roboty związane z malowaniem;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

4) udzielą na dostarczone komputery gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 136361-2010 z datą zamieszczenia: 27.05.2010 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.