BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268849
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika

ul. Kosynierów 32

62-300 Września

Tel/Fax. 061 43 60 299

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

CPV: 30.21.33.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, wybranego asortymentu.

Termin wykonania: do 30 czerwca 2010 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk – dyrektor tel. 061 43 60 299 lub email: gimnazjum-1@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimnazjum nr 1, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_komputery.rar

Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2010 roku w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 28 maja 2010 roku do godz. 11.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostarczyli (sprzedali) co najmniej sprzęt komputerowy o wartości łącznej 50.000 złotych;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

4) udzielą na dostarczone komputery gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 129445-2010 z datą zamieszczenia: 20.05.2010 r.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zal_a_poprawiony.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz1.pdf

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.