BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285064
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 41

PROTOKÓŁ NR 41

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 4 czerwca 2002r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września (materiał przekazany na posiedzeniu w dniu 28 maja br.)

4.    Pismo Komendy Powiatowej Policji w spr. zainstalowania „progów zwalniających”.

5.    Spotkanie z oferentami zainteresowanymi zagospodarowaniem budynku przy basenie miejskim (godz. 11.00).

6.    List intencyjny - „miniMAL” dot. warunków pozyskania nieruchomości nr geod. 952.

7.    Wniosek z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2002r.

8.    Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia nr 39.

Ad. 3

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września (materiał przekazany na posiedzeniu w dniu 28 maja br.)

Udział w posiedzeniu naczelnika WKM p. Romana Karowskiego i kierownika ZGM p. Grzegorza Strzelczyka.

Pan Strzelczyk przedstawił prognozę - założenia do projektu uchwały.

Mamy 123 budynki gdzie gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem. Średnio jeden budynek rocznie „schodzi” ze stanu gminy.

Mamy ~ 1200 m2 powierzchni lokali socjalnych

pozostałych ~ 39000 m2

Dokonano analizy poszczególnych rozdziałów.

Należy dokonać podziału zasobu na miasto i wieś.

Plan remontów należy uzupełnić o bazową datę 2001r.

Wydatki na inwestycje w 2003 r. określa się na 500 tys. zł

Przyjęto projekt uchwały z w.w. poprawkami:

wszyscy „za”

Ad. 5

Spotkanie z oferentami zainteresowanymi zagospodarowaniem budynku przy basenie miejskim.

Oferta Nr I (w załączeniu)

Oferentka obecnie nie widziała obiektu, choć go zna. Jest zainteresowana główną salą z wyjściem na zewnątrz i na basen. Całością nie jest zainteresowana. Jak najwcześniej jest skłonna podjąć działalność. Obiekt basenowy już działa i rozpoczęłaby działalność bezzwłocznie gdy nie będzie konieczności remontu.

Oferta Nr II (w załączeniu)

Oferta zakłada objęcie obiektu od zaraz i zagospodarowanie całości. Rozpoczęcie od zaraz prowadzeniem drobnej gastronomii od strony basenu. Zamiar wyremontowania sali na 100 osób; wymiana podłogi. Widzi pełną współpracę z Miastem w całym zakresie. Zależy jej na perspektywie działania i możliwości zainwestowania.

Docelowa byłaby restauracja z całością usług; poproszono naczelnika WPR p. Macieja Tomczaka aby wyjaśnił okoliczności sprzedaży alkoholu w tym obiekcie.

Pan Tomczak: Obecnie obiekt o którym mowa jest na stanie OSiR-u i w związku z uchwałą Rady Miejskiej sprzedaż napojów alkoholowych w tym obiekcie jest zabroniona.

Tak długo jak ten obiekt będzie w gestii WOSiR nie będzie można tam sprzedawać alkoholu.

Gdy będzie to docelowo restauracja, to wówczas taka możliwość istnieje.

Oferentka: Od dnia 1 stycznia 2003r. mogłoby już nastąpić funkcjonowanie restauracji w pełnym wydaniu. Pełna płatność po remoncie czyli po 31 grudnia 2003r.

Zarząd uważa, że należy zaakceptować ofertę Nr 2 i określić szczegółowo warunki umowy. Uznano, iż wszystkie prace elewacyjne budynku mogłyby być rozliczane w czynszu. Czynsz musi być uiszczany od momentu zawarcia umowy.

Głosowanie za II ofertą i przedstawionymi warunkami:

wszyscy „za”

Projekt umowy trafi na Zarząd do finalnego zatwierdzenia .

Należy docelowo wyłączyć ten obiekt z majątku OSiR-u.

Ad. 4

Pismo Komendy Powiatowej Policji w spr. zainstalowania „progów zwalniających” (w załączeniu).

Zapoznano się z pismem - sprawa zostanie omówiona na spotkaniu z przedstawicielami Komendy Policji.

Ad. 6

List intencyjny - „miniMAL” dot. warunków pozyskania nieruchomości nr geod. 952 (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z pismem.

Pan Burmistrz przeprowadzi rozmowy z zainteresowanymi; wskaże także inne tereny.

Ad. 7

Wniosek z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2002r. (w załączeniu).

Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśnił, że temat ten jest już podejmowany. Odbyły się rozmowy z dyrektorem przedszkola na ul. 3 Maja, które jest najbardziej przydatne na przedszkolny oddział intergarcyjny. Rozważa się również wstępny zakres ośrodka wczesnej interwencji. W rozmowach uczestniczą WTZ-ty i TPD. Temat zostanie zaprezentowany pani Burmistrz  na piątkowym spotkaniu.

Dodatkowy punkt:

·      Przyjęcie materiałów na Komisję Rewizyjną.

Przedstawiono opinię prawną w sprawie udzielania informacji o podatnikach (w załączeniu).

Przedstawiono sprawozdania opisowe z działalności WOSR we Wrześni (w załączeniu).

Z-ca Burmistrza p. Szwajca dodał, że miał od dwóch firm zarzuty, uwagi, że ujawniono ich stan zadłużenia. Nie jest to przyjemne i musimy bezwzględnie unikać upubliczniania takich informacji.

·      Pismo Rady Sołeckiej w Psarach Polskich w sprawie boiska (w załączeniu) - należy przekazać do zaopiniowania kierownikowi WOSR-u

·      Z-ca Burmistrza przedstawił propozycję herbów - tablic na wjazdach do miasta (gminy).

Przyjęto wzór (w załączeniu)

wszyscy „za”

Ad. 8

Wolne wnioski:

·      Pan Zielnik poprosił o wsparcie orkiestry dętej w zakupie trąbek. Jest taka okazja, a obecny sprzęt jest w bardzo złym stanie technicznym - wniosek w tej sprawie należy skierować do dyrektora WOK-u.

·      Pan Krukowski: ludzie mówią, że pieniądze na oczyszczenie jeziora wyrzucono w „błoto”. Prosi o informację o podłączeniach mieszkańców do kanalizacji - wyjaśnienia przygotuje p. Plowczyk;

·      Pan Krukowski poprosił również o plan modernizacji elewacji budynków komunalnych na 2002r. od kierownika ZGM - p. Strzelczyka.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww. protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                                                  /-/

         /-/                                                                                                      Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.