BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291649
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 38

PROTOKÓŁ NR 38

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 28 maja 2002r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Projekt Uchwały Zarządu Września w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej; umowa dzierżawy.

4.    Pismo Rady Sołeckiej Bierzglinaka - opinia dot. sprzedaży gruntów gminnych.

5.    Pismo kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców - wniosek o rozwiązanie umowy najmu działki przy ul. Kościuszki.

6.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę zbiornika na gaz na działce ozn. numerem geodezyjnym 1321/10, położonej we Wrześni przy ul. Sikorskiego.

7.    Postanowienie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej we Wrześni, dz. nr 4077.

8.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę działek nr 3877 o pow. 2.76.71 ha i 3879/4 o pow. 0.53.19 ha położonych nad rz. Wrześnicą we Wrześni stanowiących łąki.

9.    Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

10.Projekty organizacyjne przedszkoli na rok 2002/03.

11.Projekty organizacyjne przedszkoli przy szkołach podstawowych („0”) na rok 2002/03.

12.Projekty organizacyjne szkół podstawowych na rok 2002/03.

13.Projekty organizacyjne gimnazjów na rok 2002/03.

14.Projekt Uchwały Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 71 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2002r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia - rozdział 85154.

15.Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września.

16.Pismo WKM - sprawa dodatkowego wjazdu na posesję przy ul. Słowian 14.

17.Pismo WKM - dot. wyrażenia zgody na lokalizację wjazdów na posesję w ul. Fromborskiej.

18.Pismo WKM - dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich - wniosek mieszkańców.

19.Wniosek dyrektora Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie o nieodpłatne udostępnienie basenu przy ul. Gnieźnieńskiej w dniu 07.06.2002r.

20.Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2002r.

21.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

22.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej; umowa dzierżawy (w załączeniu).

Podjęto Uchwałę Nr 93

wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo Rady Sołeckiej Bierzglinka - opinia dot. sprzedaży gruntów gminnych (w załączeniu).

Zarząd przyjął powyższe pismo do wiadomości.

Ad. 5

Pismo kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców - wniosek o rozwiązanie umowy najmu działki przy ul. Kościuszki (w załączeniu).

Pani Zakrzewska: Umowa jest zawarta do dnia 31 grudnia 2002r.

Zarząd jest za ugodowym rozwiązaniem umowy

wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę zbiornika na gaz na działce ozn. numerem geodezyjnym 1321/10, położonej we Wrześni przy ul. Sikorskiego (w załączeniu).

Zarząd podjął uchwałę Nr 94

wszyscy „za”

Ad. 7

Postanowienie o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej we Wrześni, dz. nr 4077 (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt uchwały Zarządu w sprawie zawarcia umowy na dzierżawę działek nr 3877 o pow. 2.76.71 ha i 3879/4 o pow. 0.53.19 ha położonych nad rz. Wrześnicą we Wrześni stanowiących łąki (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 92 - dzierżawa na czas nieokreślony

wszyscy „za”

Pkt. 9 - 13

Zostają przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu tj. najbliższy piątek 31.05.br godz. 13.00

wszyscy „za”

Ad. 14

Projekt Uchwały Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 71 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2002r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Września z dnia 10 listopada 200-r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia - rozdział 85154 (w załączeniu).

Zarząd podjął Uchwałę Nr 95

wszyscy „za”

Pkt. 15

Zostaje przesunięty na posiedzenie Zarządu w dniu 4 czerwca br.

wszyscy „za”

Ad. 16

Pismo WKM - sprawa dodatkowego wjazdu na posesję przy ul. Słowian 14 (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 17

Pismo WKM - dot. wyrażenia zgody na lokalizację wjazdów na posesję w ul. Fromborskiej (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 18

Pismo WKM - dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wlkp. - wniosek mieszkańców (w załączeniu).

Wydział ustali termin spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji oraz Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego celem omówienia bezpieczeństwa na terenie miasta.

Ad. 20

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2002r. (w załączeniu).

1)  Wydział WWO sporządzi wykaz gruntów na terenie wsi na których zlokalizowane są boiska;

2)  i 3) Przygotuje p. Pierzchliński kierownik WOSR w uzgodnieniu z p. Skarbnikiem;

4) Wyjaśnień udzieli p. Pierzchliński;

5)  Umowę przedstawi Wydział WIN;

6)  Przygotuje Wydział WIN (należy załączyć również ekspertyzę i protokół);

7)  Ten punkt zaopiniuje radca prawny

Powyższe materiały skompletuje p. Sekretarz.

Ad. 19

Wniosek Dyrektora Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie o nieodpłatne udostępnienie basenu przy ul. Gnieźnieńskiej w dniu 7.06.2002r. (w załączeniu).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek

wszyscy „za”

Ad. 21

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 7 wniosków).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski podejmując stosowne Postanowienia.

Wszyscy „za”

Ad. 22

Wolne wnioski:

Pan Zielnik poinformował, że na basenie powstał problem z doczyszczeniem płytek w nowej niecce.

W niektórych miejscach nastąpiło siadanie terenu oraz zaczęła odpadać farba.

Pan Krukowski poprosił o informacje z przebiegu Zgromadzenia Wspólników spółki PEC.

Pani Burmistrz przedstawiła przebieg posiedzenia. Poinformowała, że podjęto uchwałę o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został p. Paweł Szczepaniak. Podjęto wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad z wyłączeniem uchwały dot. przyznania nagrody dla prezesa.

Pan Zielnik poprosił o sprawozdanie finansowe WOK-u za 2001r. Poinformował również, że nadal jest wiele krytycznych ocen ludzi do odbytych „Dni Wrześni” (brak ofert dla ludzi starszych, zakłócanie ciszy nocnej).

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Sekretarz Miasta i Gminy                                                        Przewodniczący

  /-/                                                                 Zarządu Miasta i Gminy Września

                  Jerzy Nowaczyk                                                                             /-/

                                                                                                              Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.