BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295063
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 36

PROTOKÓŁ NR 36

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 21 maja 2002 r.

godz. 13.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników Spółki PWiK.

4.     Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC

Materiały do pkt. 3 i 4 są do wglądu u Sekretarza MiG.

5.     Pismo WKM dotyczące zaopiniowania projektu organizacji ruchu - objazdów - na czas remontu wiaduktu autostradowego WA 39, zlokalizowanego nad drogą krajową nr 15 (kier. Września - Obłaczkowo). 

6.     Informacja BP w sprawie podziału środków na imprezy związane z promowaniem zdrowego stylu życia.

7.     Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Dodatkowe punkty - przedstawił Z-ca burmistrza p. Szwajca:

·      decyzja Zarządu w sprawie przekazania samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej;

·      informacje o ofertach złożonych na zagospodarowanie obiektu przy basenie;

·      informacje dla Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych;

·      informacja o czynnościach egzekucyjnych za I kwartał 2002r.

Ad. 2

Przyjęto protokół nr 34

wszyscy „za”

Ad. 3

Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników Spółki PWiK.

W przedstawionych przez Spółkę materiałach brak wskaźników dających możliwość oceny spółki - konieczne jest uzupełnienie danych.

Na bazie dostarczonych materiałów trudno ocenić kondycje spółki i jej sytuację rynkową.

Uważam, że przed posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników, szczególnie dlatego, że spółka ma straty, materiał winien być poszerzony: jak inwestuje spółka, co powoduje straty, itd.

Zarząd podziela tę opinię - zostanie wystosowane bezzwłocznie pismo do prezesa spółki.

Jeśli materiały będą w dniu jutrzejszym, Zarząd wyraża wolę spotkania się w celu ich analizy w najbliższy piątek o godz. 10.00 (przed zgromadzeniem).

Ad. 4

Omówienie materiałów na Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC.

Pani Burmistrz przedstawiła procedury i negocjacje prawne przyznawania nagród prezesom spółek. Projekt uchwały znajdujący się w porządku obrad dotyczący nagrody dla prezesa PEC-u, może być dopiero zrealizowany po zatwierdzeniu sprawozdania i wniosku Rady Nadzorczej. Proponuję zatem aby tą uchwałę zdjąć z porządku posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie podzielił ten pogląd.

Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie finansowe spółki.

Wskaźniki spółki za 2001 rok są o wiele lepsze niż w 2000r.

Opinie pozytywne o wskaźnikach spółki wyraził Skarbnik.

Przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej PEC:

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Głosowanie w sprawie przekazania środków z zysku na inwestycje.

wszyscy „za”

Omówienie planu i projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną.

Pani Burmistrz proponuje aby w I kadencji (jeden rok) Rady Nadzorczej przekształconej spółki Gminę Września reprezentowali p. Paweł Szczepaniak i p. Maciej Tomczak.

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 1 głos

Zarząd udzielił p. Burmistrz pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Miasta i Gminy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki PWiK oraz PEC.

wszyscy „za”

Ad. 5

Pismo WKM dot. zaopiniowania projektu organizacji ruchu - objazdów - na czas remontu wiaduktu autostradowego WA 39, zlokalizowanego nad drogą krajową nr 15 (kier. Września - Obłaczkowo) - w załączeniu.

Temat przedstawił Z-ca Burmistrza.

Projekt organizacji ruchu zostanie zaopiniowany pozytywnie, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

·      Przed przystąpieniem do remontu wiaduktu inwestor wpłaci na konto Gminy Września rekompensatę finansową w kwocie 1.000.000 zł. Powyższa kwota pokryje koszty remontów nawierzchni ul. Podmiejskiej, Paderewskiego i wiaduktu, które nie są przystosowane do przenoszenia ruchu ciężkiego powyżej 8 ton na oś.

·      Uściślić oznakowanie objazdu znakami F-8, F-12, by nie dopuścić do zjazdów z wytyczonej trasy objazdów samochodów ciężarowych w ul. Miodową, Słoneczną, Działkowców i Promienistą.

·      Rozważyć zamontowanie okresowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego - Słoneczna - Działkowców.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Informacja Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej w sprawie podziału środków na imprezy związane z promowaniem zdrowego stylu życia (w załączeniu).

Przyjęto do wiadomości bez uwag.

Dodatkowe punkty:

·      Pismo Zarządu Miejsko - Gminnego OSP - dot. samochodu pożarniczego Żuk (w załączeniu)

Decyzją Zarządu Gminy Września przekazano ww. samochód Gminie Miłosław OSP Orzechowo.

wszyscy „za”

Zarząd podjął stosowną uchwałę nr 91 w tej sprawie.

·      Prezentacja dwóch alternatynych ofert na zagospodarowanie pomieszczeń po byłej restauracji na basenie (ul. Gnieźnieńska) - w załączeniu.

Oferenci zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie Zarządu.

·      Przedstawiono koszty organizacji Dni Wrześni w dn. 10 - 12.05.2002r. (w załączeniu).

Ad. 7

Wolne wnioski:

Pan Krukowski zadał pytanie co się dzieje z halą od „Mikromy”

Skarbnik odpowiedział, że sprawa jest na etapie wyceny i po jej wykonaniu (w najbliższych dniach) zostanie sporządzona umowa o przejęciu przez Gminę.

Przyjęto materiały, które zostaną przekazane Komisji Rewizyjnej:

·      uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni nr XLV/316/98 z dnia 15 maja 1998r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne” we Wrześni;

·      uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Września nr 86 z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wrzesińskich Obiektów Sportowo -

Rekreacyjnych we Wrześni;

·      sprawozdanie finansowe WOSR za 2001 rok.

Podjęto Postanowienie Zarządu opiniujące pozytywnie jednorazową sprzedaż alkoholu podczas trwania imprezy plenerowej w dniu 25 maja br. w Bierzglinku.

 

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 Sekretarz Miasta i Gminy                                                        Przewodniczący

  /-/                                                                 Zarządu Miasta i Gminy Września

                  Jerzy Nowaczyk                                                                             /-/

                                                                                                              Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.