BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251352
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 32

PROTOKÓŁ NR 32

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy

w dniu 30 kwietnia 2002r.

godz. 14.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych.

3.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we wrześni przy ul. Kosynierów.

4.    Pismo PPH AGROPOL Sp. z o.o. - sprawa wyłożenia terakotą podłogową pawilonu nr 8 położonego przy ul. Kościelnej (zieleniak).

5.    Postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrześni - spr. kawiarenek na Rynku - do wiadomości.

6.    Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr geod. 319/4 o pow. 15.71.28 ha położonej we Wrześni; umowa dzierżawy w tej sprawie.

7.    Pismo WKM - dot. uzgodnienia zjazdu na działkę nr 3701 z ul. Kaliskiej iz drogi gminnej oznaczonej nr geod. 3702/1.

8.    Pismo WWO - dot. likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Radomice - Noskowo.

9.    Pismo WWO - dot. pokrycia z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, kosztów unieszkodliwienia  środków chemicznych, z likwidowanych gabinetów chemicznych Szkół Podstawowych.

10.Pismo mieszkańców Chwalibogowa - prośba o rozważenie możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego do oczyszczalni we Wrześni.

11.Pismo Wrzesińskiej Brygady Kolarskiej - dot. inicjatywy utworzenia nowego Parku Wypoczynkowego we Wrześni.

12.Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - wniosek o podjecie działań mających na celu uporządkowanie parkingu przed budynkiem szpitala i przychodni.

13. Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych - dot. cen usług.

14.Powrót do wniosków z posiedzeń Komisji przed LIV sesją Rady Miejskiej (materiał przekazany na poprzednim posiedzeniu).

15.Wyciąg z protokołu nr LII/2002 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2002r.

16.Wnioski z wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2002r.

17.Zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu (6 wniosków).

18.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Nr 29 - 31.

Ad. 2

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych (w załączeniu).

W uzasadnieniu do projektu należy dopisać, że wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Sołeckiej.

Wszyscy „za”

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo PPH AGROPOL Sp. z o.o. - sprawa wyłożenia terakotą podłogową pawilonu nr 8 położonego przy ul. Kościelnej - zieleniak (w załączeniu).

Zarząd wyraża zgodę na modernizację, jednakże bez zgody na zaliczenie prac w koszt czynszu.

Ad. 5

Postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrześni - spr. kawiarenek na Rynku (w załączeniu).

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad. 6

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr geod. 319/4 o pow. 15.71.28 ha położonej we Wrześni; umowa dzierżawy w tej sprawie (w załączeniu).

Zarząd uważa, że należy ogłosić w prasie informację o możliwości wydzierżawienia od gminy przedmiotowego gruntu.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo WKM - dot. uzgodnienia zjazdu na działkę nr 3701 z ul. Kaliskiej i z drogi gminnej oznaczonej nr geod. 3702/1 (w załączeniu).

Wniosek przedstawił naczelnik WKM p. R. Karowski.

Zarząd ma wątpliwości czy wyjazd nie jest za blisko skrzyżowania ul. Kaliskiej z Wrocławską.

Z-ca Burmistrza p. Szwajca uważa, że taki wyjazd jest niebezpieczny; znajduje się w rejonie skrzyżowania.

Finalnie Zarząd wyraża zgodę na zjazd z ul. Kaliskiej w takim zakresie jak to otrzymał Carrfour.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Pismo WWO - dot. likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Radomice - Noskowo (w załączeniu).

Straż Miejska ma się przyjrzeć tej sprawie; skierować w ten rejon kilka patroli; może uda się wyjaśnić kto jest sprawcą tego wysypiska.

Ad. 9

Pismo WWO - dot. pokrycia z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, kosztów unieszkodliwienia środków chemicznych, z likwidowanych gabinetów chemicznych szkół podstawowych (w załączeniu).

Pan Zielnik nadmienił o potrzebie spalarni; są oferenci, którzy budują tanie, ekologiczne spalarnie.

Z-ca burmistrza p. Szwajca dokona analizy tematu oceny skali problemu i przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzi zbiórkę odczynników chemicznych będących w posiadaniu szkół podstawowych celem ich utylizacji.

Ad. 10

Pismo mieszkańców Chwalibogowa - prośba o rozważenie możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego do oczyszczalni we Wrześni (w załączeniu).

Zarząd przyjął pismo do wiadomości. Są to ogromne koszty; będziemy w tej sprawie rozmawiać z PWiK i AWRSP.

Ad. 11

Pismo Wrzesińskiej Brygady Kolarskiej - dot. inicjatywy utworzenia nowego Parku Wypoczynkowego we Wrześni (w załączeniu).

Wniosek jest ciekawy.

Pan Zielnik proponuje w celu uporządkowania terenu czyn społeczny np. z udziałem radnych powiatowych i radnych gminnych.

Zadanie należy wpisać do potrzeb budżetowych 2003 roku.

Z-ca burmistrza p. Szwajca proponuje wystąpić o opinię do zarządcy lasów państwowych - Nadleśnictwa Czerniejewo.

Ad. 12

Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - wniosek o podjecie działań mających na celu uporządkowanie parkingu przed budynkiem szpitala i przychodni (w załączeniu).

Temat wyjazdu będzie rozpatrzony przy modernizacji kolejnego III etapu ul. Słowackiego.

Na bieżąco temat rozezna WKM.

Ad. 13

Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych - dot. cen usług (w załączeniu).

Pani Burmistrz przedstawiła historię sprawy. Był wcześniej projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie cesji kompetencji na Zarząd. Nie zaakceptowaliście Panowie takiego rozwiązania.

Na kolejne posiedzenie Zarządu należy przygotować szczegółowe koszty basenu, sprawozdanie finansowe.

Ad. 15

Wyciąg z protokołu nr LII/2002 z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2002 roku (w załączeniu).

Pani Burmistrz rozezna sprawę z WKM.

Ad. 16

Wnioski z wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2002r. (w załączeniu).

Należy wystąpić do PCPR w tej sprawie - w ramach środków na likwidację barier; należy ocenić możliwości techniczne naprawy schodów oraz zrobić wycenę.

Pozostałe wnioski przyjęto do wiadomości.

Ad. 17

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu - 6 wniosków (w załączeniu).

Podjęto stosowne Postanowienia Zarządu w tej sprawie.

Wniosek negatywnie zaopiniowany przez GKRPA  musi zostać uzupełniony.

Ad. 14

Powrót do wniosków z posiedzeń Komisji przed LIV sesją Rady Miejskiej (materiał przekazany na poprzednim posiedzeniu).

·      Komisja Gospodarcza

radny Grześkowiak stwierdził na sesji, że posiada materiał o który wnioskował (sprawę uznano za załatwioną).

·      Komisja Zdrowia

Na dzień dzisiejszy w umowach jest zapis, że płatności następują w terminie 21 dni.

Skarbnik nie widzi przeszkód aby termin płatności wynosił 30 dni.

Należy pozyskać stanowisko p. Nawrockiej - Kierownika Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej w sprawie świetlicy w SSP Nr 6.

Powrót do sprawy nastąpi po wykonaniu prac w Grzybowie.

·      Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

Co się stało z wnioskiem o ograniczenie prędkości 50 km/h w całym mieście. Miały być opinie wszystkich zarządców dróg.

Te tematy wrócą na Zarząd w ramach spraw podejmowanych przez WKM.

Ad. 18

Wolne wnioski:

Pan Zielnik: Kiedy nastąpi powrót do sprawy planu zagospodarowania przestrzennego ul. Koszarowej?

Pani Burmistrz wyjaśniła, że Komisje Rady Miejskiej miały dokonać wizji lokalnej i wyrazić opinię. Temat podejmie Z-ca burmistrza z wydziałem WGA.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący                                                                                Sekretarz Miasta i Gminy

Zarządu Miasta i Gminy Września                                                                                  /-/

         /-/                                                                                                      Jerzy Nowaczyk

                         Maria Taciak

                            Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.