BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284824
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 28

PROTOKÓŁ NR 28

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 16 kwietnia 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta I Gminy Września oraz załącznik  - projekt „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy”.

3.    Pismo WKM - przedstawienie koncepcji zabudowy pasa drogowego ul. Kaliskiej (odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Słupskiej) - załącznik mapowy do wglądu u Sekretarza Gminy.

4.    Stanowisko Zarządu w sprawie kawiarenek na Rynku.

5.    Wykaz działek zajętych pod drogi gminne w latach 1999 - 2001.

6.    Wniosek w spr. wyrażenia zgody na usytuowania rozbudowywanej piekarni w granicy nieruchomości gminnej nr 3796/4.

7.    Pismo dot. wysokości opłat z tytułu dzierżawy za plac manewrowy.

8.    Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

9.    Wniosek o sprzedaż pasa gruntu pomiędzy ul. Waryńskiego a działką przy ul. Długosza 1 nr ewid. 4096.

10.Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej.

11.Regulamin Organizacyjny Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych.

12.Pismo AWRSP - dot. przekazania dwóch lokali mieszkalnych - pustostanów do zasobu komunalnego.

13.Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

14.Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września oraz załącznik - projekt „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy” (w załączeniu).

Omówiono zmiany wniesione do projektu uchwały, które zostały wcześniej sformułowane na posiedzeniach Komisji.

Nie wniesiono uwag; zdecydowano o przesłaniu projektu do Sanepidu w celu wyrażenia wymaganej prawem opinii.

Wszyscy „za”

Ad. 3

Pismo WKM - przedstawienie koncepcji zabudowy pasa drogowego ul. Kaliskiej (odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Słupskiej) - w załączeniu.

Temat przedstawił p. Raczak.

Dokonano analizy przedłożonych materiałów - układ na planie. Przyjęto zaprezentowaną koncepcję i wyrażono pozytywną opinię. koncepcja niniejsza będzie jeszcze opiniowana przez Policję i Zarządcę Ruchu. Należy również przekazać celem zaopiniowania Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska.

Ad. 4

Stanowisko Zarządu w sprawie kawiarenek na Rynku.

Pani Zakrzewska: Wniosków na dziś nie mamy choć były zapytania w tej sprawie.

Pani Burmistrz proponuje ponownie wysłać pismo do „Sanepid”-u aby uzyskać bieżącą informację w sprawie. Należy mieć pewność czy istnieją możliwości i jak można je spełnić. Inne miasta mają kawiarenki a u nas jest tak negatywne podejście.

Trzeba także pozyskać informację od Straży Miejskiej, jak to funkcjonowało w zakresie porządku  w poprzednich latach.

Pan Szwajca: Musimy też mieć świadomość, że chodzi przede wszystkim o piwo a nie o kawę.

Potrzebna jest również opinia GKRPA.

Po uzyskaniu wszystkich opinii Zarząd powróci do tematu.

Ad. 5

Wykaz działek zajętych pod drogi gminne w latach 1999 - 2001 (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z materiałem przedstawionym przez naczelnika WGA (wykazem gruntów i wnioskami).

Postanowiono realizować sprawy najstarsze począwszy od ul. Prusa wg kolejności (taki przyjęto system). Gmina ponosi koszty wyszacowania.

Należy podjąć procedury.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie rozbudowywanej piekarni w granicy nieruchomości gminnej nr 3796/4 (w załączeniu).

Zarząd wyraził pozytywną opinię podejmując stosowną Uchwałę Nr 85.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo dot. wysokości opłat z tytułu dzierżawy za plac manewrowy (w załączeniu).

Stosując zasadę równości podmiotów,  w roku podatkowym nie możemy zmieniać stawek.

Utrzymaliśmy w tym roku stawki ubiegłoroczne.

Zarząd odmawia obniżki.

Ad. 8

Ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie (w załączeniu).

Przyjęto ogłoszenie.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Wniosek o sprzedaż pasa gruntu pomiędzy ul. Waryńskiego a działką przy ul. Długosza 1 nr ewid.4096 (w załączeniu).

Zarząd wyraża zgodę na sprzedaż na uzupełnienie działki dla wnioskodawcy z wariantem przedstawionym przez p. Zakrzewską - lekko odbiegającym od wniosku (jest to zasadne z punktu widzenia miasta).

W wyniki tego podziału  (na koszt wnioskodawcy) powstanie działka, która może być przedmiotem zbycia (do wystawienia na sprzedaż).

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 10

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej (w załączeniu).  

Podjęto Uchwałę Nr 84

wszyscy „za”

Punkt dodatkowy:

Sprawa parkingu na terenie prywatnym przylegającym do targowiska miejskiego.

Wydzierżawiający sądził, że dzierżawa dotyczy tylko dni targowych. Jest skłonny zerwać umowę. Przedłożył oświadczenie o nie wydaniu przedmiotu najmu gdyż podpisywał ją będąc w błędzie.

Możemy umowę rozwiązać, aneksować albo „iść” do sądu.

Należy podjąć negocjacje z właścicielem - jesteśmy zainteresowani tym parkingiem (choćby w dni targowe).

Ad. 12

Pismo AWRSP - dot. przekazania dwóch lokali mieszkalnych - pustostanów do zasobu komunalnego (w załączeniu).

Zapoznano się z pismem. WKM z Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej p. Jałoszyńskim i Z-cą Burmistrza p. Szwajcą dokonają wizji lokalnej i temat ponownie wróci na posiedzenie Zarządu.

Ad. 11

Regulamin Organizacyjny Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych (w załączeniu).

Przyjęto jednogłośnie.

Podjęto Uchwałę Zarządu Nr 86

Wszyscy „za”

Ad. 13

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 3 wnioski)

Zarząd pozytywnie zaopiniował w/w wnioski podejmując stosowne postanowienia w tej sprawie.

wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

Przyjęto protokół Nr 24.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                       Sekretarz Miasta i Gminy                                                 Przewodniczący

                                      /-/                                                         Zarządu Miasta i Gminy Września

                          Jerzy Nowaczyk                                                                       /-/

                                                                                                               Maria Taciak

                                                                                                                   Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.