BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291687
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 24

PROTOKÓŁ NR 24

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 9 kwietnia 2002r.

godz. 10.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Alfred Bogucki.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Pismo Spółdzielni Usług Rolniczych i Transportowych - dot. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

4.    Wniosek o rozłożenie na raty opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego w 2002r., nieruchomość - ul. Szczecińska 3.

5.    Pismo pracowników firmy „NEPA”.

6.    Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Słomowie.

7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8.    Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki nieruchomościami na terenach wiejskich w zakresie nadzorowanym przez Wydział ds. wsi i ochrony środowiska.

9.    Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 27 marca 2002r.

10. Prezentacja oferty dot. Lata z Radiem.

11.Wolne wnioski.

Ad. 1

Wycofano pkt. 2 z porządku obrad.

Powrót do pkt. 3 porządku obrad z dnia 5 kwietnia br. - uchwała i ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami nieczynnej gorzelni dz. nr geod. 3702/3 przy ul. Kaliskiej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Września nieruchomość zabudowana obiektem gorzelni przeznaczona jest pod zabudowę o przewadze funkcji usługowej oraz mało uciążliwej produkcji.

Wszyscy „za”

Ad. 3

Pismo Spółdzielni Usług Rolniczych i Transportowych - dot. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

Zarząd wyraził zgodę na prolongatę płatności do końca sierpnia br.

wszyscy „za”

Ad. 4

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego w 2002r., nieruchomość - ul. Szczecińska 3 (w załączeniu) - omówiła p. Zakrzewska.

Wniosek należy uzupełnić o oświadczenie o stanie dochodów wnioskodawcy.

Podjęto Uchwałę Nr 82.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Słomowie (mapa w załączeniu) - omówił architekt p. Przybyła.

Koncepcja powstała w uzgodnieniu z właścicielem działki.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Pismo pracowników firmy „NEPA”.

Pani Polowczyk poinformowała, że od pewnego czasu wpływają skargi na zadymianie i zapylanie terenu.

W ostatnim roku zakład został zmuszony do wywiązywania się z odpowiednich wymogów ochrony środowiska.

Pani Burmistrz poinformowała, że 17 kwietnia wraz ze Starostą mają zaplanowaną wizytę w firmie.

Zarząd przyjął pismo do wiadomości; po spotkaniu o którym wyżej wspomniano zostanie przygotowany projekt odpowiedzi.

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w załączeniu) - omówił p. Malicki.

Zarząd zadecydował o rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej:

40 tys. zł - stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w szkole w Grzybowie.

9 tys. zł - rezerwa

wszyscy „za”

Dokonano również zmiany planu z 35 tys. zł na 28 tys. zł.

Różnica - etat merytoryczny - zostanie doliczona do rezerwy budżetowej.

Wszyscy „za”

Dodatkowy punkt:

·      Powrót do punktu z poprzedniego posiedzenia  w sprawie budżetów szkół.

Omówiono przedłożone projekty wydatków szkół podstawowych i gimnazjów; zaproponowano naczelnikowi WOS dokonania szczegółowej analizy w §4210, 4260, 4270 zwracając uwagę aby wydatki przeznaczone na remonty przenieść do rezerwy oświatowej.

Zatwierdzenie budżetów szkół po wprowadzeniu korekty nastąpi na kolejnym posiedzeniu.

Wszyscy „za”

Ad. 8

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli gospodarki nieruchomościami na terenach wiejskich w zakresie nadzorowanym przez Wydział ds. Wsi i Ochrony Środowiska (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się i powróci do wniosków na kolejnym posiedzeniu.

Wszyscy „za”

Ad. 9

Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 27 marca 2002r. (w załączeniu).

Zarząd zapoznał się z wnioskami i treścią odpowiedzi udzieloną do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w dniu 2.04.2002r. (w załączeniu).

Ad. 10

Prezentacja oferty dot. „Lata z Radiem” - omówił naczelnik WPR p. M. Tomczak.

Pan Tomczak: 26 lipca br. miałby się odbyć koncert, impreza plenerowa typu festyn.

Chodzi o tereny otwarte, blisko centrum; w grę wchodzą stadiony, boiska.

Firma „Politon” zobowiązuje się do przygotowania wszystkiego co dotyczy zabezpieczenia sceny. Zastrzega sobie, że osoby z małą gastronomią, to osoby z którymi firma zawiera umowę. Finał koncertu wiąże się z występem gwiazdy. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy to będzie Ryszard Rynkowski czy Maryla Rodowicz.

 Wkład ze strony Miasta i Gminy Września:

·      20 tys. zł + 22%VAT;

·      organizacja spraw technicznych poza sceną (energia elektryczna o odpowiednich parametrach, służby porządkowe).

Zarząd zapoznał się z ofertą - finalną decyzję podejmie w późniejszym terminie.

Ad. 11

Wolne wnioski:

·      Przyjęto szczegółowe warunki zamówienia na organizację obozu socjoterapeutycznego dla 60 uczestników w wieku 8 do 15 lat (w załączeniu).

Jest sugestia i wniosek aby odległość miejsca kolonii od morza zmienić z 500 na 2000 m. Wyrażono zdziwienie, że tak mało dzieci w stosunku do ubiegłego roku objęto wyjazdem.

Pani Nawrocka wyjaśniła, że zaplanowano również szeroką ofertę półkolonijną dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

wszyscy „za”

·      Przyjęto stanowisko Zarządu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania wniosku Rady Miejskiej w sprawie udostępnienia Komisji zestawienia rachunków - usługi PUK (w załączeniu).

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w najbliższy piątek tj. 12.04.br o godz. 10.00. Przedmiotem posiedzenia będzie sprawa dot. aktualnego i planowanego stanu gazyfikacji na terenie miasta i gminy (zaproszono przedstawiciela Zarządu Wielkopolskich Zakładów Gazownictwa Baza Września - p. Leszka Kamińskiego).

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Maria Taciak

Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.