BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13694150
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXX/395/2010

Uchwała nr XXX/395/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z 29 marca 2010 r.

w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. l b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z pózn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się warunki i stawki bonifikaty od ceny równej wartości lokalu mieszkalnego sprzedawanego jego najemcy jako odrębny przedmiot własności w wysokości:
1). 50% gdy lokal znajduje się w budynku nowo wybudowanym lub po przeprowadzeniu remontu kapitalnego, którego oddanie do użytku nastąpiło nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu,
2). 50% gdy lokal mieszkalny powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne a adaptacja została przeprowadzona przez gminę i zakończona nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu,
3). 95% w pozostałych przypadkach.
2. Bonifikaty, o której mowa w ust. 1 udziela się przy jednorazowej zapłacie całości ceny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

UZASADNIENIE


W § 6 Uchwały nr IX/119/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012 przyjęto, że umożliwienie nabycia lokali komunalnych na własność przez ich najemców jest celem strategicznym gminy oraz, że sprzedaż lokali na rzecz najemców następuje z zastosowaniem bonifikat, które umożliwią szeroki dostęp do zakupu lokali.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu kontynuację dotychczas stosowanych zasad i wysokości bonifikat obowiązujących przy sprzedaży lokali komunalnych, na które dotąd Rada Miejska wyrażała zgodę uchwałami o charakterze indywidualnym.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.