BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255505
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawy materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych,ulic na terenie Miasta i Gminy Września
  


Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Dostawy materiałów drogowych przeznaczonych do remontów,

modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych,

ulic na terenie Miasta i Gminy Września


CPV: 44.11.31.00-6


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_dostawa_materialow_drogowych.pdf


Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 16 kwietnia 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100%


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej      działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej 2 dostawami o min. wartości 50.000 złotych każda lub kilkoma na łączną wartość 100.000 złotych w zakresie dostaw materiałów drogowych, które należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

3) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne udzieli na oferowane materiały drogowe gwarancji nie krótszej niż 36 miesiące od dnia odbioru.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 78831 - 2010 z datą zamieszczenia: 08.04.2010 roku.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.