BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464073
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 19

PROTOKÓŁ NR 19

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 19 marca 2002 roku

godz. 12.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Marek Zielnik, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście na tereny stanowiące własność Gminy Września, w związku z budową linii energetycznej w Psarach Polskich, w rejonie ul. Dojazdowej oraz ul. Krótkiej

4.     Pismo GS „SCh” dot. umożliwienia zapłaty w czterech ratach rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

5.     Pismo VOX - AGRA Sp. z o.o.  - uzupełnienie do wcześniejszego wniosku o rozłożenie na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie.

6.     Pismo OPS - dot. możliwości przekazania OPS kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w marcu 2002r.

7.     Szczegółowe warunki zamówienia na oznakowanie poziome dróg gminnych.

8.     Wnioski z posiedzenia komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca br.

9.     Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

10.  Wolne wnioski.

Ad. 1

Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2

Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń Nr 17 i 18.

Ad. 3

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście na tereny stanowiące własność Gminy Września, w związku z budową linii energetycznej w Psarach Polskich, w rejonie ul. Dojazdowej oraz ul. Krótkiej (w załączeniu).

Temat przedstawiła naczelnik WGA p. Zakrzewska.

Nie wniesiono żadnych uwag. Podjęto Uchwałę Nr 66 w tej sprawie.

Wszyscy „za”

Ad. 4

Pismo GS „SCh” dot. umożliwienia zapłaty w czterech ratach rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (w załączeniu).

Taka pomoc była udzielona również w ubiegłym roku - ściągalność po rozłożeniu na raty była bezproblemowa.

Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie na 4 raty - podjęto Uchwałę Nr 64.

Wszyscy „za”

Ad. 5

Pismo VOX-AGRA Sp. z o.o. - uzupełnienie do wcześniejszego wniosku o rozłożenie na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie (w załączeniu).

Wątpliwości wzbudziła zasadność uzasadnienia wnioskodawcy. W piśmie opisano sytuację ratalną z ubiegłego roku. To pismo jest drugim wystąpieniem i winno szerzej uzasadniać wniosek.

Zarząd finalnie wyraził zgodę na rozłożenie opłaty rocznej na dwie raty - podjęto Uchwałę Nr 65.

4 głosy „za”

1 „wstrzymujący się”

Ad. 6

Pismo OPS - dot. możliwości przekazania OPS kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w marcu 2002r. (w załączeniu).

Zarząd wyraził zgodę na pożyczkę

wszyscy „za”

Ad. 7

Szczegółowe warunki zamówienia na oznakowanie poziome dróg gminnych (w załączeniu).

Zwrócono uwagę na ubiegłoroczną złą jakość usługi. Szybko zanikały pasy, były słabo widoczne.

Pan Koralewski stwierdził, że wszystkie firmy mają atesty instytutu drogownictwa i mostów na stosowane farby.

Pan Zielnik wnosi aby malowanie było w porze wieczorowej lub nocnej, kiedy nie zakłóca to ruchu drogowego (ewentualnie w soboty i święta).

Gwarancja winna być na pół roku.

wszyscy „za”

Ad. 8

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca br. (w załączeniu).

Zapoznano się z treścią wniosku.

Zarząd zobowiązuje Skarbnika do uzupełnienia rejestru uchwał do 22.03.br. i złożenia stosownej informacji na kolejnym posiedzeniu Zarządu tj. 26 marca br.

Pani Burmistrz powróciła do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie dzierżawy i użytkowania działek na terenie wsi. To są z reguły małe działki, które często od pokoleń użytkują rolnicy (działki przyległe, przy ich gruntach).

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej temat ten zreferował Z-ca Burmistrza p. Szwajca i sprawa w zasadzie jest wyjaśniona.

Komisja oczekuje na rejestr umów wszystkich gruntów dzierżawnych na terenie wsi i taki rejestr jest przygotowywany.

Na posiedzenie Zarządu w dniu 26 marca br. wydział WWO przedstawi rejestr tych umów oraz rejestr działek.

Skarbnik przedstawi również 26 marca br. informację o ściągalności podatków za II półrocze 2001r.

Zarząd nie podzielił opinii Komisji Rewizyjnej, że p. Łosiński obraził Komisję, złożył stosowne wyjaśnienie.

Odnośnie telefonów Zarząd przyjął wnioski do wiadomości.

Ad. 9

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 8 wniosków).

Sekretarz Jerzy Nowaczyk poinformował, że z uwagi na orzeczenie NSA zachodzi konieczność zmiany procedury przy wyrażaniu przez Zarząd opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego stosowną opinię Zarząd będzie wyrażał w formie postanowienia na które wnioskodawcy służy zażalenie. W związku z powyższym od dzisiejszego posiedzenia wnioski będą załatwiane w drodze postanowień Zarządu a nie jak dotychczas uchwał. Stwierdzono, że w wyniku tej zmiany nie ma potrzeby publikowania przedmiotowych opinii w internecie.

Informacja w tej sprawie zostanie przedstawiona w sprawozdaniu burmistrza na sesji Rady Miejskiej.

Zarząd podjął stosowne postanowienia wyrażając pozytywną opinię odnośnie wszystkich przedłożonych wniosków.

wszyscy „za”

Ad. 10

Wolne wnioski:

Pan Zielnik zgłosił sprawę mieszkańca Bierzglinka - sprawa nachodzenia wody gruntowej do budynku mieszkalnego.

Oczekuje na wyjaśnienia czy sprawny jest drenaż co mogłoby sprawdzić PWiK - temat należy skierować do WWO.

Osoba ta ponosi koszty w związku z wypompowywaniem wody i wnosi i zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że to nie jest jedyny przypadek w Bierzglinku, sprawa leży w gestii spółek wodnych choć my podjęliśmy interwencyjne działania.

Pan Krukowski prosi o interwencję WKM do zarządcy drogi w sprawie stojącej wody przy dworcu PKP.

Na kolejnym posiedzeniu Zarząd  powróci do sprawy Ośrodka Zdrowia w Grzybowie (p. Karowski - szacunek ZOZ), oraz zapozna się ze stanem rozmów i uzgodnień w sprawie kopca dzieci wrzesińskich.

Zakończenie posiedzenia.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się przed sesją Rady Miejskiej tj. w dniu 25.03.br. o godz. 12.00

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Sekretarz Miasta i Gminy                                                     Przewodniczący

                                /-/                                                          Zarządu Miasta i Gminy Września

                    Jerzy Nowaczyk                                                                         /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                 Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.