BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093030
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa
i polityki społecznej,
z 24 marca 2010 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Cezar Dubiel, członek zarządu PEC Września S.A.;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3

m) Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Na sale obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 radnych.

radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy bilet z parkomatu wykupiony przy ratuszu jest ważny również w strefie przy ul. Chopina?

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że tak.

radny Marek Kołodziejczyk dodał, że nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą i często jest tak, że gdy zmienią miejsce parkowania wykupują kolejny bilet. Uważa, że taka informacja powinna być zawarta w projekcie uchwały.

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że kontroler sprawdza czas, a nie gdzie został wykupiony bilet.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że na biletach należy wydrukować zapis, iż jest on ważny w każdej strefie płatnego parkowania na terenie miasta.

radny Stanisław Dominiczak wnioskuje o umieszczenie rozmieniarki w strefie płatnego parkowania przy ul. Chopina.

radny Bronisław Dankowski wnioskuje o rozwiązanie problemu parkującego od dłuższego czasu przy ulicy Warszawskiej samochodu osobowego marki BMW.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

n) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

a) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.

b) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.

c) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy potencjalnym nabywcom jest Gminna Spółdzielnia?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że nic na ten tema nie wie.

radna Teresa Piskorż zapytała, czy tego budynku nie można przeznaczyć na przedszkole?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że według rzeczoznawcy budynek ten przeznaczony jest do rozbiórki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.

d) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.

e) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

f) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.

g) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.

h) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

i) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

j) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451).

k) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006- 2013.

l) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013.

ł) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy tymi pracami można objąć również świetlice wiejskie?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że w rozporządzeniu jest mowa o organizowaniu prac w jednostkach gminnych lub organizacjach pozarządowych, które działają w sferze pomocy społecznej. Te zapisy mają być zmienione.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy są osoby chętne do podjęcia pracy w ramach tego programu?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że chętnych do pracy nie brakuje. Ograniczenia są ze strony PUP, który dofinansowuje ten program.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.

o) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

p,q) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie:

- wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo,

- wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo.

r) Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

radny Bronisław Dankowski poprosił o informacje na temat udzielonych ulg w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności gminy Września z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych dotyczących najmu lokali mieszkalnych i socjalnych za rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.

s) Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

t) Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.

radny Bronisław Dankowski powiedział, że te plany są dobrą lekturą, dzięki której możemy lepiej poznać historię naszej gminy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.

u) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

radny Bronisław Dankowski zapytał czy środki na zimowe utrzymanie dróg były wystarczające?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że zima pochłonęła sporo środków z bieżącego utrzymania dróg. Na ten rok środki są wystarczające. Dodał, że spory środków pochłonie remont nawierzchni po zimie.

Radna Teresa Piskorż opuściła salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 radnych.

radny Bronisław Dankowski powiedział, że w związku ze sporymi opadami śniegu jakie wystąpiły w okresie zimowym prosi o wyznaczenie nowych miejsc do potrzeb ewentualnego składowania śniegu.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy budżet po stronie przychodów jest realizowany zgodnie z założeniami. Czy odczuwalny jest kryzys gospodarczy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby o tym rozmawiać. Dobry moment to 3, 4 kwartał. Dodał, że na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem.

Na salę obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 radnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Pkt 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że wraz z materiałami na sesje, radni otrzymali sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009. Poprosił o zadawanie pytań.

radny Bronisław Dankowski powiedział, że niepokojący jest wzrost osób korzystających z pomocy społecznej. Czym to jest spowodowane?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że sytuacja jest skomplikowana. Na każdą dysfunkcję mają wpływ różne czynniki. Wiele osób straciło pracę. Ubiegłoroczny kryzys miał na to duży wpływ.

radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że lutym br. w Chwalibogowie miał miejsce pożar. Podczas gaszenia były problemy z hydrantem. Wnioskuje o przegląd wszystkich hydrantów znajdujących się na terenie Gminy Września.
Dodał, że budowa kanalizacji oraz hali sportowej w Chwalibogowie prowadzone są w szybkim tempie.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji. Poprosił o pozostanie członków komisji rozwoju wsi.

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji przedstawił członkom komisji propozycję pozyskania środków z Ministerstwa Sportu na budowę boisk wielofunkcyjnych we wsiach: Grzybowo i Marzenin oraz z LGD na budowę boisk w Bierzglinku i Węgierkach.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 3 głosami „za”, 0 „przeciw”, i 2 'wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała propozycje pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Sportu na budowę boisk wielofunkcyjnych we wsiach: Grzybowo i Marzenin oraz z LGD na budowę boisk w Bierzglinku i Węgierkach.

O godz. 15.30 przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął posiedzenie komisji rozwoju wsi.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław DominiczakProtokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.