BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277288
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - zakup sit filtracyjnych przeznaczonych do filtracji wody przy użyciu ziemi okrzemkowej w basenach kąpielowych
 

Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

ZAKUP 250 SZTUK SIT FILTRACYJNYCH PRZEZNACZONYCH

DO FILTRACJI WODY PRZY UŻYCIU ZIEMI OKRZEMKOWEJ

W BASENACH KĄPIELOWYCH

CPV: 44.21.11.00-3Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor WOS-R, tel. 061 436-05-52 oraz email: zbigniew.ogrodowicz@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Gnieźnieńska 32a lub pobrać plik:  http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_zakup_filtrow.pdf


Otwarcie ofert nastąpi 26 marca 2010 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 11.00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 61069-2010 z datą publikacji 19.03.2010 roku

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modyfikacja_siwz.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.