BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269273
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i ronda
  

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY


część 1 - drogi łączącej ulice: Wrocławską (droga krajowa Nr 15) i Kaliską (droga gminna) we Wrześni


część 2 - ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wlkp. i 68 Pułku Piechoty oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: gen. T. Kutrzeby i 68 Pułku Piechoty we Wrześni


CPV: 71.22.10.00-3


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 20 lipca 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_projekty_drogowe.rarOtwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 18 lutego 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) dysponują osobami, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.);

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie opracowaniem co najmniej 2 projektów branży drogowej, potwierdzonymi referencjami od zamawiających;

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
z 28701-2010 z datą publikacji 10.02.2010 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjasnienia siwz [1 MB]
ikona
wyjasnienia siwz 2 [848 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.