BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464207
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 5

PROTOKÓŁ NR 5

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 24 stycznia 2002r.

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

Omówiono parafowaną umowę z dnia 23 stycznia 2002r. w sprawie sprzedaży udziałów spółki PEC we Wrześni.

Pani Burmistrz odczytała treść umowy oraz załączników do umowy, tj. pakiet socjalny, program inwestycyjny i statut.

Powrót do punktów porządku obrad z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 14

Pismo TEDEL Wytwórnia Uszczelek - w sprawie nabycia działki 1310/2 (w załączeniu).

W odpowiedzi należy poinformować, że jedyna formą nabycia działki jest użytkowanie wieczyste.

Ad.16

Pismo ZHP - dot. nieodpłatnego zbycia na urzędu zabudowanej działki nr geod. 3839/5 (w załączeniu).

p.    Zakrzewska - naczelnik WGA poinformowała, że umowa trwa do końca br. ZHP ma oddany w użytkowanie obiekt przy ul. Objazdowej, gdzie znajduje się była harcówka. Stan prawny jest taki, że działkę na Objazdowej otrzymał ZHP w zwykłe użytkowanie. Nie ma mowy o jakimkolwiek prawie własności. Jest to własność komunalna.

Budynki tamtejsze nabył ZHP w drodze darowizny od „STOKBET”-u.

Ta działka winna zostać jako zasób komunalny, docelowo przeznaczony do zbycia, jest to bardzo ciekawa działka - zwłaszcza z terenem sąsiednim - również komunalnym.

p.    Burmistrz pozytywnie ocenia funkcjonowanie ZHP; praca z młodzieżą i dziećmi jest bardzo dobra. Dobrze administrują i użytkują pomieszczenie przy ul.. Gnieźnieńskiej.

Racjonalne jest w zamian za docelową lokalizację (umowa dzierżawy wieloletniej) harcówki ZHP przy ul. Gnieźnieńskiej wygasić użytkowanie i odzyskać nieruchomość gruntową na ul. Objazdowej. W umowie należałoby zobowiązać ZHP do uporządkowania działki.

Nie ma żadnej mowy o zamianie nieruchomości, gdyż obie są własnością komunalną.

Ad. 19

Wyciąg z protokołu nr XLIX/2001 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2001r. (w załączeniu).

Zarząd zaakceptował odpowiedź przygotowaną przez PUK dla Komisji Rewizyjnej (rachunki w załączeniu dla Komisji).

Ad. 18

Przedstawiono Protokół z przeglądu uszkodzonego budynku mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej (w załączeniu) oraz odczytano pismo monitujące z dnia 22.01.2002r. (w załączeniu).

Zarząd stwierdził brak jakichkolwiek podstaw do roszczeń piszącego.

Ad. 22

Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego.

Należy zwrócić kierownikowi WOSR w celu dokonania korekty.

Ad.20

Wnioski z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 10 stycznia br.

Zarząd przyjął przygotowane odpowiedzi w sprawach podnoszonych przez Komisję.

Ad. 2

Przyjęto Protokół Nr 2 posiedzenia Zarządu.

Ad. 23

Pismo LKS „Błękitni” w spr. przesunięcia środków (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 24

Pismo OPS - dot. możliwości wypłacania świadczeń (w załączeniu).

Należałoby ponownie wystąpić do Wojewody, że o ile zrealizowano świadczenia za 2001r. o tyle 2002r. - uniemożliwia realizację świadczeń - sprawy przedstawione w piśmie p. dyrektor A. Prusak.

Dodatkowe punkty:

·      Zarząd wystąpił o zwołanie Zgromadzenia Wspólników Spółek PEC, PWiK, PUK.

·      Przekazano członkom Zarządu wnioski - sprawy z posiedzeń Zarządu z 2001r. wymagające podjęcia lub omówienia (w załączeniu).

Materiał omówiła szczegółowo p. Burmistrz.

·      Pan Szwajca uważa, że jeśli jesteśmy w stanie należałoby na Zarządzie przedstawić szczegółowo procedurę sprzedaży PUK-u.

·      wniosek Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu na terytorium państwa polskiego ekipy Rejonu Wileńskiego na XI Miedzynarodowy Turniej Szachowy Dzieci Wiejskich w Marzeninie (w załączeniu).

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu.

·      Zarząd upoważnił p. Prusak dyrektora OPS do uczestnictwa  w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w dniu 31.01.br. (pismo w załączeniu).

·      Przewodnicząca Zarządu p. Maria Taciak upoważniła członka Zarządu p. Ryszarda Szwajcę do prowadzenia spraw Zarządu podczas swej nieobecności w dniach 4-10.02.2002r.

·      Wniosek Unii Wrześnian o zgodę na zmianę przeznaczenia środków z 2001r.

Zarząd uznał, że Pani Elżbieta Tutak - strona umowy, winna złożyć stosowne oświadczenie odnośnie zmiany wydatkowania środków.

Zakończenie posiedzenia.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 29.01.br. o godz. 11.00.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

      Sekretarz Miasta i Gminy                                                                         Przewodniczący

            /-/                                                                              Zarządu Miasta i Gminy Września

Jerzy Nowaczyk                                                                                           /-/

                                                                                                                           Maria Taciak

              BURMISTRZ

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.