BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277035
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: etap II - przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej oraz etap III - przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku miedzy skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni:

etap II - przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej

oraz

etap III - przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku miedzy skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen Sikorskiego

CPV: 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-6, 45.23.21.30-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 31 października 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Roman Karowski – Kierownik Ref. Inwestycyjnego pok. 7 tel. 061 64-40-71 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/przebudowa_ul_slowackiego.rar

Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2010 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 100.000 złotych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali:

a) budowę, przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto

b) budowę, przebudowę kanalizacji grawitacyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) zakresie budowy dróg,

b) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) walec stalowy wibracyjny samojezdny – 1 szt,

b) rozkładarka mas bitumicznych – 1 szt,

c) samochód samowyładowczy o ład. pow. 5 t,

d) koparka o poj. łyżki nie miej niż 0,25 m3.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia – nie mniej niż 500.000 złotych;

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13715-2010 w dniu 21.01.2010 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
uzupelnienie materialow przetargowych [7.1 MB]
ikona
wyjasnienia siwz [2.4 MB]
ikona
wyjasnienia siwz nr 2 [206 kB]
ikona
Informacja o zmianie terminu skladania ofert [395 kB]
ikona
wyjasnienia siwz nr 3 [2 MB]
ikona
wyjasnienia siwz nr 4 [407 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.