BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251080
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 4

PROTOKÓŁ NR 4

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 22 stycznia 2002 r.

godz. 9.00

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.     Projekt uchwały w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy.

4.     Projekt uchwały w sprawie zbycia udziałów spółki PUK - sp. z o.o. we Wrześni.

5.     Projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz trybu pracy komisji przetargowej (p. Wesołowski i p. Koralewski godz. 10.00)

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września.

7.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

8.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Bialężycach.

9.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 2169/3 o pow.ca. 100m2 położonej we Wrześni przy ul. Turkusowej z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking.

10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

11.  Postanowienie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Węgierkach działka nr 176 i 177.

12.  Pismo AWRSP - dot. nieodpłatnego przekazania dróg.

13.  Zawiadomieni o wszczętym postępowaniu o części nieruchomości ozn. dz. nr 488 i 489 we Wrześni.

14.  Pismo TEDEL Wytwórnia Uszczelek - w sprawie nabycia działki 1310/2.

15.  Pismo w sprawie nabycia działek przy ul. Szosa Witkowska nr geod. 740/9 i 740/10.

16.  Pismo ZHP - dot. nieodpłatnego zbycia na rzecz Urzędu zabudowanej działki nr geod. 3839/5.

17.  Pismo WKM - dot. umorzenia zadłużenia za lokal przy ul. Witkowskiej 10/2.

18.  Pisma dot. komisyjnego przeglądu budynku mieszkalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 6.

19.  Wyciąg z protokołu nr XLIX/2001 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2001r..

20.  Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 stycznia br.

21.  Powrót do wniosków pozasesyjnych z grudnia 2001r.

22.  Pismo Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych - w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego.

23.  Pismo LKS „Błękitni” w spr. przesunięcia środków.

24.  Pismo OPS - dot. możliwości wypłacania świadczeń.

25.  Zaopiniowania wniosków na sprzedaż alkoholu.

26.  Wolne wnioski.

Punkt dodatkowy:

W posiedzeniu dodatkowo uczestniczą p. A. Prusak - dyrektor DPS i p. J. Malicki naczelnik WOS.

Zaistniała konieczność pilnego podjęci tematu odżywiania uczniów w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną rodzin. Są określone warunki  otrzymania dotacji w ramach rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży.

Wniosek, który pilnie musimy złożyć winien zawierać ilość dzieci z każdej ze szkół, możliwość wydawania posiłków oraz udział własny.

Wczoraj odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół - określono ilość dzieci na 1695.

Udział środków własnych to 30% całości kosztów.

Udział gminy w całości kosztów czyli niezbędne 30% - spełniamy aktualnym zapisem w projekcie budżetu.

Możemy również wystąpić do AWRSP o pomoc w środkach na dożywianie, tworzenie punktów na terenach popegeerowskich. Tu również musimy zabezpieczyć udział własny w kwocie 35 tys. zł.

Skarbnik widzi możliwość pozyskania tych środków jedynie w budżecie szkół.

Pani Burmistrz: Jeśli nie budzi wątpliwości sprawa dożywiania ze środków programu rządowego to nie znając skali pomocy trudno podjąć dodatkową akcję z AWRSP.

Zarząd akceptuje zwiększenie środków na dożywianie, należy również wystąpić z wnioskiem do AWRSP. Środki te planuje się przeznaczyć z rezerwy oświatowej.

Określono punkty w Chwalibogowie, Otocznej, Nowym Folwarku, Gutowie Małym i Grzybowie.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zbycia udziałów spółki PUK - sp. z o.o. we Wrześni (w załączeniu).

Uchwała ta winna znaleźć się na sesji przed uchwaleniem budżetu gdyż radni pytają o procedury.

Pani Burmistrz uważa, że najpierw musi odbyć się spotkanie z prezesem i Radą Nadzorczą PUK-u.

Konieczne jest szerokie uzasadnienie do projektu uchwały. Opinie do projektu musi wyrazić radczyni oraz p. M. Tomczak.

Głosy są podzielone - czy zbywać całość czy poszczególne zakłady - uważa p. Szwajca.

Gdy będzie gotowe szerokie uzasadnienie, to odbędzie się Zarząd z udziałem prezesa PUK-u.

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy (w załączeniu).

Zaakceptowano projekt z korektą § 3 pkt. 1, że Zarząd „powołuje” a nie „wskazuje” Komisję przetargową.

Wszyscy „za”

Ad.5

Projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz trybu pracy komisji przetargowej (w załączeniu).

p.   Wesołowski - inspektor ds. kontroli wewnętrznej i p. Koralewski - referent ds. zamówień publicznych przedstawili intencję i założenia ww uchwały.

Regulamin ma ułatwić i uczytelnić pracę jednostkom gminy i urzędnikom. Materiał opracowany jest z uwzględnieniem wszelkich zmian prawnych, które aktualnie obowiązują tj. ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych. Te materiały ujednolicają procedury i jasno określają co do kogo należy oraz jaka jest odpowiedzialność komisji przetargowej.

p.   Szwajca proponuje obniżenie progu dla jednostek § 4 pkt. 3 ppkt. 2

Ustalono, że zapis zostaje bez zmian z tym, że jednostki maja się prawo zwrócić o pomoc do inspektora ds. zamówień publicznych.

Wszyscy „za”

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września (w załączeniu).

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 1 głos

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 2169/3 o pow. ca. 100 m2 położonej we Wrześni przy ul. Turkusowej z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking (w załączeniu).

„za” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 11

Postanowienie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Węgierkach działka nr 176 i 177 (w załączeniu).

p.   Szwajca proponuje nabycie tej nieruchomości. Można w przyszłości opracować plan i sprzedawać działki w całości.

Dziś nie wiadomo jaka będzie cena, musi być wycena biegłego.

Temat zostaje odłożony, Zarząd wróci do niego po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską.

Ad. 15

Pismo w sprawie nabycia działek przy ul. Szosa Witkowska nr geod. 740/9 i 740/10 (w załączeniu).

Pani Zakrzewska - naczelnik WGA przedstawiła otrzymane oferty.

Zaproponowana sprzedaż za cenę 30 zł/m2

wszyscy „za”

Ad. 12

Pism AWRSP - dot. nieodpłatnego przekazania dróg (w załączeniu).

Temat wywołał szereg wątpliwości.

Pan Krotoszyński - naczelnik WWO przedstawił stanowisko WWO w tej sprawie (w załączeniu).

Pan Szwajca uważa, że to Spółdzielnia chce się pozbyć odpowiedzialności za te drogi i jest przeciwny ich przejęciu. Dziwi się Naczelnikowi WWO.

3 głosy „przeciwko” przejęciu którejkolwiek z dróg

Pani Burmistrz jest „za” przejęciem ul. Sportowej, która stanowi dojazd m.in. do zlokalizowanego obok stadionu.

Ad. 13

Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu o części nieruchomości ozn. dz. nr 488 i 489 we Wrześni (w załączeniu).

Należy udzielić odpowiedzi, że Zarząd wyrazi stanowisko po dokonaniu szacunku wartości nieruchomości wraz z nakładem.

Ad. 17

Pismo WKM - dot. umorzenia zadłużenia za lokal przy ul. Witkowskiej 10/2 (w załączeniu).

Zarząd akceptuje umorzenie

wszyscy „za”

Ad. 25

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 5 wniosków).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski podejmując stosowne Uchwały Zarządu: Nr 13, 14, 15, 16 i 17.

Wszyscy „za”

Ad. 20

Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 stycznia br.

Skarbnik oraz Sekretarz dopilnują aby zostały przygotowane materiały o które wnosi Komisja.

Zakończenie posiedzenia.

Pozostałe punkty porządku obrad zostają przesunięte na kolejne posiedzenie Zarządu.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

      Sekretarz Miasta i Gminy                                                                         Przewodniczący

            /-/                                                                              Zarządu Miasta i Gminy Września

Jerzy Nowaczyk                                                                                           /-/

                                                                                                                           Maria Taciak

              BURMISTRZ

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.