BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251145
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 2

PROTOKÓŁ NR 2

posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Września

w dniu 15 stycznia 2002r.

godz. 11.00

 

Obecni: Maria Taciak, Ryszard Szwajca, Henryk Krukowski, Józef Matuszewski, Alfred Bogucki, Jerzy Nowaczyk.

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.    Przedstawienie zmian w przepisach prawa z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

4.    Omówienie przyczyn i skali podwyżki ceny wody.

5.    Wypracowanie strategii prac wodociągowo - kanalizacyjnych na 2002 r. i lata następne.

6.    Pismo WKM - sprawa terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki.

7.    Pismo p. T. Jeżewskiego - dot. projektu II etapu modernizacji basenu miejskiego we Wrześni - oferty na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gastronomicznego na budynek siłowni.

8.    Pisma WOS - dot. organizacji ferii zimowych.

9.    Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu.

Zwiedzono modernizowaną stację uzdatniania wody na ul. Witkowskiej.

Następnie posiedzenie kontynuowano na terenie oczyszczalni ścieków.

Obecni: oprócz Zarządu w spotkaniu uczestniczą: Naczelnik WIN p. G. Filipiak, Naczelnik WWO p. J. Krotoszyński, Prezes i Rada Nadzorcza PWiK.

Ad. 4

Omówienie przyczyn i skali podwyżki ceny wody.

Podwyżkę ceny wody i ścieków PWiK przewiduje na poziomie 12%.

Opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wody to koszt dla PWiK w wysokości 167 tys. zł.

W załączeniu uzasadnienie do zmiany cen.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do zaproponowanych stawek wzrostu cen wody i ścieków.

Ad. 3

Przedstawienie zmian w przepisach prawa z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

Dokonano analizy zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Art. 3 ust. 3 winien rozpatrzyć radca prawny w kontekście studium uwarunkowań przestrzennych.

Ustawodawca uczytelnia sprawy własnościowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Art. 9 ustawy - wymaga zweryfikowania projektu uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Września.

Na Gminę ustawodawca nałożył szereg obowiązków, uregulowań prawnych, stosowne rozwiązania PWiK będzie sukcesywnie przedkładał Zarządowi.

Ad. 5

Wypracowanie strategii prac wodociągowo - kanalizacyjnych na 2002 r. i lata następne.

Prezes PWiK p. R. Szambelańczyk przedstawił swoje przemyślenia i ogólne założenia, wizję systemu wodociągowego. Ilość studni, zasięg sieci, układy spinkowe, zakres poboru i emisji wody. Przedstawił stany depresyjne wody, wydajnościowe itd. Rozważa jaki okres winna objąć strategia.

Są sprawy:

·      zasobowe;

·      hydrauliczne;

·      ekonomiczne, które winno obejmować opracowanie.

Prezes zaproponował, by strategia obejmowała okres nawet 50 lat - przynajmniej w niektórych elementach.

Sprawa pozwoleń wodnoprawnych w przypadku np. Sokołowa stworzy za kilka miesięcy duży problem w zaopatrzeniu mieszkańców tego terenu w wodę.

Wstępnie poruszono najpilniejsze potrzeby z zakresu wodociągowania:

·      Wódek

·      Neryngowa

·      Bierzglinka

Pan Szwajca przypomniał o konieczności dokończenia wodociągowania wsi Wódki. Twierdzi, że sprawa Wódek jest równie ważna jak i Neryngowa (o czym wspominał p. Krotoszyński). Ale w pierwszej kolejności należy zakończyć temat Wódek. Rozważamy tylko kwestię finansową i to warunkuje wykonanie prac. Zarówno PWiK jak i Zarząd MiG Września wolnych środków na ten cel nie posiadają.

Potrzeb jest wiele, PWiK ma cały wykaz niezbędnych prac, które musi podjąć - stwierdził prezes Szambelańczyk.

Należy do tego tematu wrócić.

Pani Burmistrz powiedziała, że PWiK winno pracować nad strategią w perspektywie 50 lat.

Należy sprawdzić czy jest pismo z Czerniejewa w sprawie rezygnacji ze wspólnej budowy kolektora.

Pan Szwajca uważa, że jeszcze przed podjęciem budżetu należy zadecydować co PWiK i Gmina ma wykonać w 2002 roku (sprawy super pilne czyli Wódki i Neryngowo).

Ad. 6

Pismo WKM - sprawa Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki (materiał w załączeniu).

Stan rozmów w tej sprawie przedstawił Naczelnik WKM p. R. Karowski (pismo w załączeniu).

Zarząd zaakceptował pkt. 1 i 2 jednakże na kwotę 800 zł miesięcznie.

Pkt. 3 jest sprawą oczywistą.

Wszyscy „za”

Ad. 7

Pismo p. Jeżewskiego - dot. projektu II etapu modernizacji basenu miejskiego we Wrześni - oferty na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gastronomicznego na budynek siłowni (w załączeniu).

Zarząd akceptuje wykonanie projektu zamiennego.

Punkt dodatkowy:

Pani Burmistrz przedstawiła sprawę utwardzenia pola zawracania przy SSP Nr 1.

Zarząd zaakceptował przedstawione rozwiązanie. Przyjęto treść pisma kierowanego do Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego we Wrześni (w załączeniu).

wszyscy „za”

Ad. 8

Pisma WOS - dot. organizacji ferii zimowych (w załączeniu).

Zarząd zaakceptował w całości przedłożony materiał.

Przy korzystaniu z lodowiska - należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo gdyż może być dużo dzieci.

Ad. 9

Zaopiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu (w załączeniu 5 wniosków).

Zarząd pozytywnie zaopiniował ww wnioski i podjął stosowne uchwały: Nr 5, 6, 7, 8 i 9

wszyscy „za”

Wolne głosy:

Wniosek w sprawie wyjaśnienia spraw związanych z budową II etapu basenu przy ul. Gnieźnieńskiej

Pani Burmistrz poinformowała o zmianach w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Pan Szwajca ma odczucie niedosytu po dzisiejszym spotkaniu w PWiK odnośnie Wódek. Nie będzie się więcej wypowiadał w tej sprawie. Wyraził zdziwienie co do stanowiska Naczelnika WWO w sprawie ważności prac wodociągowych w Neryngowie - dlaczego nie było ono wcześniej prezentowane.

Dodatkowy punkt:

Zarząd podjął Uchwałę Nr 10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” Pani Wiesławie Filipiak (w załączeniu).

Ad. 2

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Nr 90

wszyscy „za”

Zakończenie posiedzenia.

Kolejne spotkanie wyznaczono na piątek 18 stycznia godz. 14.00.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.   

         Sekretarz Miasta i Gminy                                                                      Przewodniczący

            /-/                                                                              Zarządu Miasta i Gminy Września

Jerzy Nowaczyk                                                                                           /-/

                                                                                                                           Maria Taciak

              BURMISTRZ

                                                                                             

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.