BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267218
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wykonanie (uszycie) koszulek typu t-shirt z logo promocyjnym Wrześni
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

WYKONANIE (USZYCIE) KOSZULEK TYPU T-SHIRT

Z LOGO PROMOCYJNYM WRZEŚNI

CPV: 18.33.10.00-8


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 15 kwietnia 2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Szymon Krajniak – Kierownik Ref. Promocji pok. 34, tel. 061 640-41-61 oraz email: szymon.krajniak@wrzesnia.pl lub monika.musielak@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_koszulki.rarOtwarcie ofert nastąpi 19 lutego 2010 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 19 lutego 2010 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące uszycie i wykonanie nadruków na koszulkach o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że koszulki spełniać będą wymagania jakościowe i materiałowe określone w pkt. 2 siwz tj. gramatura materiału, kolorystyka, wykończenia szwów, wykończenia pod szyją, rękawków, metodę wykonania nadruku.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 26377-2010 z datą publikacji 08.02.2010 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjasnienia siwz [522 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.