BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296290
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zapewnienie posiłków dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z terenu miasta i gminy Września.


I. Wysokość dotacji na realizację zadania:
Kwota dotacji na realizację zadania w roku 2010 wynosi 30 000,00 zł.
Kwota dotacji na realizację zadania w roku 2009 wynosiła 30 000,00 zł.

II. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
-
złożenie oferty na druku wzoru oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz.427),
- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, nie starszego niż 3 miesiące,
- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub– w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
- dołączenie aktualnego statutu,
- ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu,
- wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 31 grudnia 2010r.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa z dniem 12 lutego 2010 r. Oferty należy składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej, 62-300 Września, ul. Szkolna 24, pokój 12.
W przypadku nadesłania ofert pocztą, o otrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2010 r.
Zgodnie z art.32 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oferty sporządzone wadliwie, na niewłaściwym druku albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
Przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art.28 – 32 ww. ustawy:
- zgodność ofert z ogłoszeniem konkursowym,
- wartość merytoryczna oferty,
- ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
- zadeklarowana jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których ma być realizowane zadanie,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
- przewidywane efekty realizacji zadania,
- koszty realizacji zadania,
- zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w gazecie o zasięgu lokalnym „Wieści z Ratusza”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Wzór oferty podmiotu uprawnionego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej są dostępne w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

                                              Burmistrz Wrześni
                                            /-/ Tomasz Kałużny

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.