BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467433
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
z 14 grudnia 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).Pkt 4

a)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy tereny te usytuowane są przed czy za torami?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że w zał. pokazana jest droga KGT, jest to droga gminna wzdłuż torów, przy Nowbudzie, wzdłuż torów kolejowych i drogi krajowej nr 92.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.


Na salę obrad weszła radna Teresa Piskorż. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.


b)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał, czy działka 274/3 jest odrębną działką?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że chodzi o drogę, która jest oznaczona tym numerem i wchodzi w zakres planu. To nie jest działka prywatna, jest to droga, wyznacza granicę planu. Numeru działki użyto dla określenia obszaru opracowania.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku.


c)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Poprosiła, by w zał. nr 1 poprawić „Rady Gminy” na „Rady Miejskiej”.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał, czy droga wewnętrzna będzie od ul. Jaśminowej w kierunku ul. Jesionowej?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że tak.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że odnośnie budowy garaży ujęto dużo ograniczeń. Jest wiele zmian dotyczących warunków zabudowy. Dodał, że dzisiaj buduje się garaże z lekkich konstrukcji, zadaszenia drewniane, itd., a tu wymienia się tylko budowane.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że takie rozwiązania zaproponowali urbaniści wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi. Tendencja jest taka, że każdy woli a, powinien zbudować w bryle budynku lub też wolnostojący dostosowany architektonicznie do budynku mieszkalnego. Takie są tendencje zarówno z punktu widzenia urbanistycznego, jak i oczekiwań ludzi.


radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy w przypadku wiat będzie potrzebne pozwolenie na budowę?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że jeżeli dłużej niż na okres czasowy to konieczne jest pozwolenie na budowę. Dodała, że każda budowla, która w jakikolwiek sposób związana jest z gruntem wymaga pozwolenia na budowę.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że jest zapis: dopuszczanie lokalizowania tylko dla wiat budowanych, wobec czego zapytał, czy jeśli ktoś będzie chciał zbudować drewnianą wiatę to nie będzie mógł tego zrobić?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że jeżeli ktoś będzie projektował budynek mieszkalny i przy nim będzie jakiś rodzaj zadaszenia, to będzie to już usankcjonowane w pozwoleniu na budowę, także nie będzie problemu. Chodzi też o to, żeby ludzie nie stawiali jakiś szopek, budek.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.


d)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że w Nowym Folwarku nie musimy stawiać budowanych garaży, bo jest zapis: „nakaz zastosowania takiego samego materiału pokryciowego dachu jak zastosowany w budynku mieszkalnym”. Wynika więc z tego, że może być luźna konstrukcja tylko dach musi mieć takie same pokrycie dachowe jak dom. Jest tu zatem niespójność.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że każdy plan wykonuje inny urbanista. Jeden proponuje takie rozwiązania, inny inne. Jedno i drugie jest dopuszczalne i możliwe i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które są właścicielami gruntu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku.


e)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że chciałby dodać kilka słów komentarza by Państwo radni mieli świadomość na jak trudnym terenie pracujemy. W tej chwili jest to teren zagospodarowany ogródkami działkowymi. Stan zagospodarowania jest bardzo duży i od samego początku mieliśmy wątpliwości co do tego, czy realizować go, czy nie, bo mieliśmy świadomość problemów, które będą zarówno na etapie tworzenia, czy realizowania tego planu jak i jeszcze później na etapie jakby samej realizacji ustaleń, które zostaną zawarte w planie. Otóż będziemy mieć do czynienia z sytuacją taką, iż z mocy ustaleń planu przejmiemy drogi. Naruszają one istniejące własności, czyli wszędzie trzeba będzie przesuwać ogrodzenia i będziemy mieć do czynienia z sytuacją taką, że zaczną się jakieś obroty tymi działkami i będą powstawały one w zupełnie nieskorelowany, nieskoordynowany rozrzucony po całym obszarze sposób. Powstaną place budowy. Będziemy mieć do czynienia z sytuacją gdy w jednym miejscu będzie budowa, a w drugim ogródki działkowe z naruszonymi granicami. Przez cały okres przejściowy zapewne będzie sporo problemów i różnych oczekiwań. Właściciele są w jakiś sposób mniej lub bardziej usatysfakcjonowani, bo ich tereny działkowe staną się terenami mieszkaniowymi, w związku z tym ich wartość wzrośnie i to jest dla wszystkich pozytywna informacja. Właściciele działek naciskali na Państwa radnych, na nas. Plan w końcu zostanie uchwalony, ale to napewno nie będzie koniec jego długiej historii, bo problemów będzie sporo biorąc po uwagę te wszystkie uwarunkowania.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, czy są tam grunty 2 i 3 klasy?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że są tam działki ogrodowe.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy działki te zarejestrowane są prawnie?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że każdy ma własność swojej działki.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że w takim układzie będzie problem.

Zapytał, czy są zrzeszeni w Polskim Związku Działkowym?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że nie. Były to grunty rolne, które wykorzystywane były rolniczo jako działki, przejęte zostały od ANR.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że jak nie są zrzeszeni to nie będzie tak źle.


radna Teresa Piskorż: zapytała, jaki jest status działek na przeciw Cenosu?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że są zrzeszone, są zapisane w studium jako tereny przeznaczone pod działki ogrodnicze.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


f)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz.195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego.


g)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, co będzie się dziać z tymi terenami po podjęciu tej uchwały?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że dalej nic się z terenami dziać nie będzie, poza tym co się w tej chwili dzieje, czyli może być użytkowanie rolnicze.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że przyjęte studium niejako ogranicza uzyskanie możliwość pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że studium nie jest źródłem prawa miejscowego i nie ma żadnego znaczenia w toku wydawania decyzji o warunkach zabudowy.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że decyzja nie musi być zgodna ze studium w odróżnieniu od planu, który musi być.


radny Sylwester Jałoszyński: zapytał, w jaki sposób zagospodarowane jest to 38 ha?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że jest to rola użytkowana przez rolników.


radny Sylwester Jałoszyński: zapytał, kto to obrabia?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: powiedziała, że właściciele, osoby fizyczne albo dzierżawcy ANR.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


h)
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


i)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


radny Marek Kołodziejczyk: zapytał, czy docelowo zostanie jedno przedszkole?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że jeżeli przekształcone zostanie przedszkole nr 1 i nr 6, to zostanie nam jedno przedszkole w Gutowie Małym.


radny Bronisław Dankowski: zapytał, czy 75% dotacji będzie naliczane od przedszkola w Gutowie Wielkim?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że tak.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że jedno przedszkole musi być.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że ustawa przewiduje przypadek kiedy gmina nie ma przedszkola.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, ze lepiej jednak mieć swoje i panować nad tym.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że gmina pozbywa się kłopotu i słusznie.


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że nie do końca, ale stara się jakby stworzyć nową możliwość mieszkańcom.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że dzięki utworzeniu przedszkoli niepublicznych możemy zapewnić więcej miejsc.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że polemizowałby z tym.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


j)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


k)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że w spisie jednostek są przedszkola, które mają być przekształcone. Jak się to ma do § 5 o gromadzeniu środków? Wszystkie przedszkola, które przekształcamy mają majątek ruchomy, w związku z tym jakie jest zabezpieczenie w sytuacji kiedy ktoś zrezygnuje z prowadzenia przedszkola? Czy sprzęt, który użytkuje będzie odtwarzalny? Czy będzie nadawał się do dalszego użytkowania?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że jeżeli chodzi o § 5 to jeśli Rada Miejska podejmie zamiar o przekształceniu przedszkola nr 1 i 6 to przekształcenie nastąpi dopiero z dniem 01.09.2010 roku. Wobec tego jeszcze przez kilka miesięcy środki będą gromadzone na kontach dochodów własnych i może podczas wakacji będą przeznaczone na fundusz remontowy, który trzeba będzie wykonać w budynkach, bo budynki nadal są własnością gminy. Majątek ruchomy przekazany został umową użyczenia między burmistrzem, a prowadzącą przedszkole. Umowa określa na jakich zasadach dokonano przekazania i jakie muszą być przeznaczone środki, żeby to przedszkole dalej dobrze funkcjonowało.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że nie widzi spójności. Jeśli środki gromadzone są do września, do momentu zamknięcia, to jaki jest cel dokonywania remontu?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że są to nadal nasze budynki. Dodał, że w placówkach oświatowych remonty bieżące robione są właściwie nieustająco. Jeśli mamy już zabezpieczone środki na rachunku dochodów własnych to można zrobić taki remont.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że w uzasadnieniu w ppkt. 7 jest zapis, iż kosztami eksploatacji związanymi z utrzymaniem budynku i terenów obciąża się niejako prowadzącego.


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że do 01.09.2010 roku pobierane są środki w celu konkretnego przeznaczenia i chcemy by zostały na naszych warunkach dobrze wykorzystane. Od 01.09.2010 roku Panie dyrektorki będą musiały martwić się żeby odpowiednio skalkulować podział kosztów. Umowa zawiera zapisy takie, by przedszkola się rozwijały.


Radny Bronisław Dankowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.


l)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/119/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008 – 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 154, poz.3395 z 2007) zostanie wycofany z porządku obrad sesji.


Na salę obrad wszedł radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.


ł)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że zaprasza na posiedzenie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych., gdzie „budowany” będzie preliminarz. Jest to odpowiedni moment i czas żeby te pieniądze odpowiednio „poszufladkować” i podyskutować o ich przeznaczeniu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że najczęściej do GKRPA kierowane są pisma z prośbą o wsparcie imprez organizowanych w całej gminie, np. puchary, dyplomy, nagrody, itp. Precyzyjne zapisanie gdzie, jakie środki, na jaką imprezę mają być przeznaczone spowoduje, że ok. 90% imprez nie odbędzie się, ponieważ tworzą się one na bieżąco.


radny Sylwester Jałoszyński: poprosił z-cę burmistrza, Waldemara Grześkowiaka, o wyjaśnienie odnośnie otrzymania medalu.


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że co roku organizowany jest ogólnopolski konkurs, jest to tydzień imprez sportowych. Klasyfikacja następuje w zależności od ilości imprez sportowych, które są zgłoszone w ciągu tego tygodnia do współzawodnictwa. Robiona jest klasyfikacja i w ramach tej klasyfikacji ocenia się województwa miedzy sobą, a w ramach województwa poszczególne gminy w przedziałach liczebności mieszkańców. Nasza Gmina w swojej kategorii drugi raz pod rząd zajęła II miejsce. Są to imprezy sportowe organizowane zarówno przez Towarzystwo Przyjaciół Kultury Fizycznej, przez szkoły, kluby. Premiuje się jak najliczniejsze zaangażowanie różnych podmiotów sportowych. Jest to związane też z ilością środków przekazywanych na imprezy sportowe i okazuje się, że gmina Września przegrała z Kaliszem, a wygrała z Koninem.


radny Bronisław Dankowski: powiedział, że w pkt. 5 p.pkt. 2 jest zapis: kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zakresu reklamy i promocji oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom nietrzeźwym, a także pod zastaw lub na kredyt- kontrola 20 punktów sprzedaży alkoholu na kwartał, w związku z tym chciałby zapytać na jakiej zasadzie będzie odbywać się ta kontrola?


Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni: powiedział, że trudna jest taka kontrola, choćby z tego względu ze obie strony, zarówno sprzedający jak i kupujący nie są zainteresowani, żeby ujawnić taką informację. Takie informacje często trafiają do komisji poprzez rodziny, które zgłaszają, ze ich synowie, mężowie, matki, córki piją alkohol i, że w danym sklepie, w przekonaniu członków tej najbliższej rodziny prowadzona jest taka sprzedaż. Nasze działanie polega na tym, że spotykamy się albo w sklepie, albo zapraszamy na spotkanie szefa tego sklepu i mówimy, że według naszych informacji istnieje takie prawdopodobieństwo, że jego sprzedawca prowadzi taką sprzedaż, a ta zagrożona jest karą. Polega ona też na tym, iż można wycofać zezwolenie na sprzedaż alkoholu i właściwie do tego to się sprowadza. Nie mamy możliwości prawnej żeby, np. zrobić rewizję, szukać takiego zeszytu, czy go przypadkiem nie ma. Nie mamy możliwości robienia prowokacji. Sprowadza się to raczej do przypominania, informowania.


radny Michał Jaśniewicz: zapytał, czy wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi?


Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni: odpowiedział, że tak.


m)
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: dodał, że by uchwała mogła wejść w życie musi być opublikowana w Dzienniku Wojewódzkim. Tak więc procedura jest dość długa, ponieważ od uchwalenia trzeba jeszcze poczekać na opublikowanie. Nie każda uwaga, którą zgłaszają mieszkańcy, czy taka na którą musimy chcieć się zgodzić jest uzasadniona ale niektóre z nich są i dlatego na skutek obserwacji prawdopodobnie na kolejnej sesji będą udoskonalenia tej uchwały.


radny sylwester Jałoszyński: zapytał, czy wynikają one z uwag?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że z uwag mieszkańców, ponadto nie robimy tej strefy dla siebie, ale dla wszystkich użytkowników.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że abonament jest dla osób zameldowanych, a chciałby zapytać co z osobami które, np. dzierżawią lokal?


Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni: powiedział, że uchwała obejmuje osoby zameldowane i prowadzące działalność w obrębie strefy, bądź też w ulicach sąsiednich.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że nie ma „i”.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że jeżeli ktoś prowadzi działalność w miejscu, którą obejmuje uchwała korzysta z możliwości abonamentu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).


Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni: poprosił, by w pkt. 2 dopisać „oraz na pobyt czasowy”.


n)
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


o)
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński: powiedział, że 30 listopada 2009 roku Pan sołtys zrezygnował z pełnienia swojej funkcji.


Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary Wielkie.


p)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/308/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”.


r)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/309/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”.


s)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”.


t)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: dodał, że te pięć zadań jest zestawionych w tabelce.
Zadanie nr 1 są to prace projektowe. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Bierzglinku.
Zadanie 2 - budowa ronda w skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską i Szkolną, to jest też projekt, który nie został skończony.
Zadanie 3 - adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej również projekt.
Zadanie 4 - budowa ścieżek pieszo-rowerowych, tutaj kończy się zadanie związane z budową mostku nad zalewem. Zadanie to z pewnych względów proceduralnych, uzgodnieniowych przeciągnie się w czasie.
Piąte zadanie jest to „Orlik” przy SP nr 1. To co jest związane bezpośrednio z Orlikiem będzie skończone do końca roku, bo tak musi być, ale pewne towarzyszące temu rzeczy, które nie są już objęte „Orlikiem” będą dokończone później. Potrzebny jest jeszcze czas i dlatego to zadanie przesuwamy do zamknięcia w przyszłym roku.


radny Mieczysław Małachowski: zapytał, co ze ścieżką rowerową przy ul. Gnieźnieńskiej?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że ścieżka jest skojarzona z budową ronda, które będzie realizowane. Napewno będzie skończona.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał, czy dokumentacja na kanalizację w Bierzglinku nie jest zakończona?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że zapewne jest skończona, dodał, że dochodzi jeszcze kwestia uzyskania pozwolenia na budowę, czy dopięcia tego, bo pewnie takie były warunki dla projektanta.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał, na kiedy przewidziana jest realizacja kanalizacji w Bierzglinku?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że chcemy realizować to podobnym trybem jak w Chwalibogowie, czyli jak będzie dokumentacja to na najbliższy możliwy termin składamy wnioski. Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczynamy inwestycję.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


u)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że pomimo mniejszych wpływów niż mieliśmy zaplanowane w budżecie nie ma potrzeby kredytowania, nie ma potrzeby żadnych dodatkowych środków zewnętrznych żeby ten budżet spiąć. Zapinamy budżet bezpiecznie realizując większość tych rzeczy, które razem z Państwem przygotowaliśmy i realizowaliśmy go w trakcie roku.


radny Stanisław Dominiczak: zapytał, czy tak rozrzutnie zaplanowaliśmy budżet? Czy tak dobrze poszukaliśmy dodatkowych środków ?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że Pani skarbnik bezpiecznie prowadzi nasz budżet.


Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Pkt 5 i 6
Komisje wnioskują o podanie informacji dotyczącej terminu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta CypryańskaPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.