BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463442
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 29 grudnia 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 8 członków komisji edukacji, (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poinformował, że podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia br. zostanie wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 6 członków komisji oraz 5 członków komisji rozwoju wsi.

radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy zmiana abonamentu dotyczy całej strefy, czy tylko w obrębie miejsca zamieszkania?

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że w chwili obecnej dotyczy to całej strefy, a ma się ograniczać tylko do miejsca zamieszkania.

radna Teresa Piskorż zapytała, czy nie będzie to powodem tego, że miejsca parkingowe będą zajęte przez mieszkańców, a osoby przyjezdne nie będą miały gdzie zaparkować?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że strefa jest po to, aby można było gdzieś zaparkować. Dodał, że trzeba mieć również na uwadze osoby zamieszkałe w obrębie strefy.

radna Teresa Piskorż zapytała, czy w przypadku wykupienia abonamentu można zaznaczyć to miejsce poprzez namalowanie numeru rejestracyjnego pojazdu i czy w związku z brakiem wolnych miejsc można tam zaparkować?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że w strefie płatnego parkowania nie można zaznaczać miejsc poprzez umieszczenie numeru rejestracyjnego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Pkt 3

a)

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił, aby w projekcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. wymienić załącznik (załącznik nr 6).

radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej omówił załącznik do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

b)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w wieloletnim programie inwestycyjnym ujęte jest Chwalibogowo i Białężyce, a w przedstawionym projekcie uchwały mowa jest tylko o Chwalibogowie. Zapytał czy Białężyce zostały już załatwione?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że Białężyce zostały włączone do tego projektu.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał czy środki wystarczą na realizację inwestycji w Białężycach i Chwalibogowie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że tak.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy prace zostały rozpoczęte?

radny Sylwester Jałoszyński odpowiedział, że tak.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.

c)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

d)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Pkt 4

radny Mirosław Chudy powiedział, że w związku z dużymi nakładami na energię elektryczną prosi o sprawdzenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego przez urzędników i w efekcie jego zminimalizowanie. Kolejna sprawa dotyczyła reklamy świetlnej na restauracji Sethi, która powoduje, że kierowcy wyjeżdżający z ulicy Witkowskiej w ulicę Szkolną oraz jadący ulicą Słowackiego w kierunku ulicy Szkolnej nie widza pieszych na pasach.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że własnością gminy są 3 fragmenty oświetlenia ulicznego: ul. Koszarowa, ul. Paderewskiego i ul. Kosynierów. Pozostałe są własnością ENE – i. Dodał, że wszystkie te urządzenia są zapalane i gaszone czujnikami zmierzchu.
Odnośnie reklamy świetlnej na restauracji Sethi, powiedział, że uwagi te zostały zgłoszone właścicielowi i natężenie zostało zmniejszone o 30 – 40 %.

radna Bożena Nowacka powiedziała, że prawdopodobnie sprawy te regulują przepisy o ruchu drogowym. Dodała, że podobny przypadek był w Poznaniu, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli kilka reklam zostało usuniętych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że w Poznaniu reklamy te ustawione były w pasie drogowym i dlatego zostały usunięte. Właściciel restauracji Sethi, aby umieścić reklamę musiał mieć pozwolenie na budowę.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy pomniejszona kwota na dowozy dzieci do szkół, nie zagrozi dowozom na zajęcia pozalekcyjne.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że nie ma to związku z dowozami na zajęcia dodatkowe.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący komisji
komunalno – finansowej
/-/radny Jan Nowak


Protokolant:
/-/Ewa Górna
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.