BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14060491
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/372/2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/372/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Określa się źródła dochodów własnych gromadzone na rachunkach dochodów własnych i ich przeznaczenie oraz wskazuje jednostki budżetowe upoważnione do tworzenia rachunków.

§ 2.Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych mogą być:

1) wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej statutem, a w szczególności:

 • żywieniowych,

 • zakwaterowania,

 • reklamowych,

 • poligraficznych,

 • szkoleniowych,

 • opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów,
4) opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów,
5) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
6) darowizny,
7) prowizje z tytułu ubezpieczenia mienia i osób,
8) wpływy z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
9) wpływy z tytułu podatku od towarów i usług ( zwrot VAT naliczonego ).

§ 3.Dochody własne jednostek budżetowych, o których mowa w § 2, przeznacza się na:
1) wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i eksploatacją budynku,
2) zakup pomocy naukowo – dydaktycznych,
3) finansowanie remontów i napraw bieżących,
4) prowadzenie stołówek szkolnych,
5) prowadzenie kursów i szkoleń,
6) refundację kosztów usług transportowych, zużycia wody i energii elektrycznej,
7) zakupu papieru do ksero i drukarek,
8) organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży,
9) zakupu opału i środków czystości,
10) cele wskazane przez darczyńcę,
11) zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
12) inne wydatki związane z polepszeniem bytu wychowanków w jednostkach,
13) organizowanie usług w zakresie sportu, rekreacji i hotelarstwa,
14) finansowanie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem obiektów sportowych i sprzętu.

§ 4.Dochody własne wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń bezosobowych: umowy zlecenia, umowy o dzieło.

§ 5.Przedszkola przekazują na odrębne rachunki bankowe część opłaty stałej za dziecko uczęszczające do placówki w wysokości 40 zł, od każdej opłaty stałej za dziecko, z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

§ 6.Nadwyżka środków obrotowych ustalona na dzień 31 grudnia pozostaje na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

§ 7.Wykaz jednostek budżetowych gminy Września uprawnionych do prowadzenia rachunku dochodów własnych określa załącznik do uchwały.

§ 8.Traci moc Uchwała Nr X/130/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/372/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 15 grudnia 2009r.

Wykaz jednostek budżetowych gminy Września uprawnionych do prowadzenia rachunku dochodów własnych:

 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni

 2. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni

 3. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni

 4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie

 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie

 6. Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 7. Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 8. Zespół Szkół w Marzeninie

 9. Zespół Szkół w Nowy Folwarku

 10. Zespół Szkół w Otocznej

 11. Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne we Wrześni

 12. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni

 13. Przedszkole Nr 1 we Wrześni

 14. Przedszkole Nr 6 we Wrześni

 15. Przedszkole w Gutowie Małym


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


U Z A S A D N I E N I E


Jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą rachunek.

W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.