BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292859
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXVIII/368/2009

UCHWAŁA NR XXVIII/368/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 15 grudnia 2009 r.


w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą nr A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu| i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1.

Uchyla się Uchwałę XLI/412/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą nr A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXVIII/368/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.


Do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą nr A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo przystąpiono na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września w celu pozyskania nowych terenów budowlanych pod przemysł.

W trakcie procedury opracowywania planu zgodnie z art. 17, pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III, o powierzchni 38,85 ha na cele nierolnicze. Decyzją Nr GZ.tr.057-602-488/08 z dnia 29 czerwca 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze stwierdzając, że ich zmiana przeznaczenia spowoduje naruszenie zawartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dnia 17.07.2009 r. Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W decyzji nr GZ.tr.057–602-488/08 z dnia 17.09.2009 Minister podtrzymał swoje stanowisko. Brak zgody na wyłączenie gruntów rolnych w cele nierolnicze uniemożliwia przeprowadzenie dalszej procedury zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Września wnioskuje o uchylenie uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XLI/412/06 z 28 kwietnia 2006 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.