BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099318
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 30 listopada 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2010.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał, ile będzie kosztowała obsługa obligacji w 2010 roku?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że obsługa obligacji będzie kosztowała 1.365.000 zł.

radny Stanisław Domoniczak złożył wniosek o uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego na wsiach. Jako źródło sfinansowania inwestycji zaproponował przekazanie zaoszczędzonych środków w związku z wcześniej przeprowadzoną modernizacją tego oświetlenia, polegającą na zamontowaniu opraw energooszczędnych i obniżeniu opłat za energię elektryczną.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że płatnikiem, inwestorem modernizacji nie była Gmina, tylko zakład energetyczny i na mocy zawartego porozumienia oszczędności, które wynikają z zastosowania energooszczędnych opraw oświetleniowych zasilają spłatę tej zrealizowanej inwestycji. Trudno mówić przez najbliższe 6 lat o pieniądzach w związku z inwestycją, jaką jest zainstalowanie tych opraw energooszczędnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że gmina nie wyłożyła żadnych środków na tę inwestycję, a zakład energetyczny przez 6 lat pobiera taką opłatę jak byśmy nie zastosowali tych nowszych urządzeń i za te środki kupił te oprawy energooszczędne.

radny Stanisław Domoniczak zapytał, czy w ramach zabezpieczonych w budżecie 150 tys. zł nie dałoby się zrealizować tej inwestycji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że w tej chwili jest skromna kwota przewidziana w budżecie i zobaczymy jak sprawa będzie przedstawiać się za kilka miesięcy, kiedy zamknięty zostanie ten rok i jak finansowo będzie rozwijał się rok 2010. Dodał, że jest szansa na środki dodatkowe i wtedy między innymi można byłoby poszerzyć to zadanie. Obecnie gmina do spięcia budżetu dysponuje kwotą 150 tys. Uważa, że do tematu wrócimy później.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że miasta zaczynają mieć problemy z płaceniem za oświetlenie uliczne. My również zastanawiamy się nad rozwiązaniem problemu, jakim są opłaty ze energię elektryczną na terenie naszej Gminy.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał czy środki z PROW są już w budżecie? Czy dopiero gmina ma je dostać?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że środki te są przyznane, ale nie ma ich jeszcze na koncie.

radny Stanisław Domoniczak zapytał, czy w budżecie na rok 2010 w pozycji wpływy z podatku rolnego ujęta jest stawka 85,25 zł, czy stawka obecna, czyli 72,50 zł?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że te wpływy szacowane są wg. stawki, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 roku.

radny Stanisław Domoniczak powiedział, że rozmawiał z radą rodziców SSP w Kaczanowie i rodzice pytają, czy nie szybciej i taniej byłoby postawić przy szkole salę gimnastyczną w formie namiotu?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że pewnie było by szybciej, ale czy uczniowie byli by z niej zadowoleni. Rozpatrywane były analizy tanich sal i po wszystkich kalkulacjach wychodziło, że na końcu te koszty są porównywalne.

radny Sylwester Jałoszyński dodał, że warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na salę z prawdziwego zdarzenia.

radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy środki do dyspozycji sołectw, środki na świetlice i diety dla sołtysów są na tym samym poziomie, czy zostały zwiększone?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że wszystkie te środki zostały zindeksowane o poziom inflacji.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w przypadku na drastycznie niskie wpływy do budżetu jakieś działania są szczególnie narażone na odrzucenie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że w budżecie jest przewidzianych kilka zadań, których realizacja stoi pod znakiem zapytania ponieważ są uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.

radny Sylwester Jałoszyński zapytał, ile wniosków od radnych wpłynęło do budżetu na rok 2010?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że od radnych wpłynęło ok. 3 wniosków.

radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w przypadku, gdyby Rada Miejska podjęła uchwałę o naliczeniu funduszu sołeckiego wg nowych przepisów, czy w budżecie znajdują się na to środki?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że do dyspozycji jest kwota z 2009 r. powiększona o poziom inflacji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę o pozostaniu przy starym sposobie naliczania funduszu sołeckiego. Sołtysi zaakceptowali stary system. Jeżeli chodzi o różnice finansowe pomiędzy starym, a nowym funduszem to są one niewielkie.

radny Bronisław Dankowski powiedział, że projekt budżetu część radnych omówiła już na poprzednim posiedzeniu. Dodał, że jest to budżet na miarę możliwości.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że jeżeli chodzi o środki zewnętrzne to w dobie kryzysu jest to błogosławieństwo dla samorządów. Należy zwrócić uwagę również na pewne minusy, czy ryzyko jakie niesie za sobą pozyskiwania tych środków, np. Hiszpania po rozliczeniu wszystkiego jako państwo musiała zwrócić kilkanaście miliardów euro. Stwierdził, że trzeba brać siły na zamiary.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września uważa, że warto się spiąć, ponieważ jest to najlepszy moment na pozyskanie tych funduszy. Należy jednak wszystko robić z głową.

radny Sylwester Jałoszyński zwrócił uwagę na zapis w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zapytał, czy w ramach stałego utrzymania zieleni będzie ujęta również wieś, ponieważ w projekcie jest mowa o zieleni w mieście?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to tylko kwestia zapisu. Trzeba dopisać zwrot „i wiejskie”.

radny Stanisław Dominiczak poprosił komisje o przegłosowanie projektu budżetu na rok 2010.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.