BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280451
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji rozwoju wsi
z 07 września 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz.15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 4 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;

Rober Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w Referacie Promocji;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej,

Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Pkt 3


a)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 5 radnych.


s)
Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w Referacie Promocji omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


b)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


radny Mirosław Chudy: zapytał czy po drugiej stronie tego terenu przewiduje się przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego? Czy ktoś złożył taki wniosek?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy następuje tam kroczący rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nie posiada natomiast informacji by ktoś złożył taki wniosek.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


c)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.


Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 6 radnych.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał czy z tych trzech działek zostanie utworzona jedna działka?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że pomysł powstał na skutek tego, iż działki te samodzielnie nie nadają się do zabudowy. Są bardzo wąskie dlatego niesposób ich zabudować.


radny Mirosław Chudy: zapytał czy jest ustalona cena wywoławcza?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że w momencie kiedy Rada Miejska podejmie uchwałę o zbyciu działki zlecana jest wycena.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.


d)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał czy zabudowa usługowo- przemysłowa nie będzie kolidować z zabudową mieszkaniową?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że nie ponieważ od jednej strony będzie zabudowa usługowo- przemysłowa, natomiast z drugiej zabudowa mieszkaniowa, te dwie rzeczy współgrają ze sobą.


Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.


e)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.


f)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.


g)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


h)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


i)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.


j)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.


k)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.


l)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.


ł)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


radny Mirosław Chudy: zapytał ile mieszkań zostanie w zasobie komunalnym gminy po podjęciu tej uchwały?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że jesteśmy na półmetku tego co posiadaliśmy.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


m)
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Wrześni.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński: zapytał czy podjęcie tej uchwały spowoduje konieczność wymiany, np. dowodów?


radny Szymon Paciorkowski: zapytał czy dodawanie przedrostka gen. i ks. to też wymóg GUS-u? Dodał, że jeśliby się uprzeć to można by się zastanawiać, czy nie powinno być, np. króla Stefana Batorego, itd.?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że zwyczajowo jest przyjęte, że gen. i ks. znajduje się przed nazwiskiem. Powiedział że nie będzie obowiązku wymiany dowodu, będzie to następowało sukcesywnie. Dodał, że jest to pewna korekta, natomiast rdzeń zostaje. Nazwa nie zmienia się w jakiś szczególny sposób.


radny Maciej Baranowski: powiedział że ma wątpliwości, ponieważ wiąże się to także ze zmianami w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, itd.


radny Mirosław Chudy: powiedział, że należałoby to zweryfikować, ponieważ nie dotyczy to tylko zmiany dowodów.


radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że w przeszłości kiedy zmieniano numerację domów na wsiach wydawane były zaświadczenia potwierdzające tę zmianę, a to wystarczało w załatwianiu formalności.


radny Szymon Paciorkowski powiedział, że byłoby to uzasadnione gdyby było pismo z GUS-u, które wskazywałoby na konieczność takich zmian. Jeśli nie ma takiego obowiązku byłoby to niezrozumiałe dla mieszkańców, osobna uchwała tylko po to by dodać przedrostek gen.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: powiedział, że wszystko co dotyczy zasadności, czy konieczności tej uchwały zostanie ponownie przedstawione Państwu Radnym przed głosowaniem na sesji.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Wrześni.


n)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.),


Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).


o)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie:nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.


radny Maciej Baranowski: zapytał kiedy będzie obchodzone święto patrona szkoły?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że takie uroczystości odbywałyby się pod koniec września.


radny Szymon Paciorkowski: powiedział, że trochę szkoda, bo w ostatnich czasach przyjęła się tendencja do tego, iż patronami szkół stawały się osoby związane z naszym regionem. Dodał, że jeśli jest taka wola, to nie należy tego utrudniać, jednakże szkoda, że nie wybrano kogoś, kto kojarzyłby się z naszą lokalnością.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że wybrano taką nazwę, ponieważ chciano dojść do kompromisu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw i 2 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie : nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.


p)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).


Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: zapytała czy jeśli zmieni się, np. liczba dzieci niepełnosprawnych w ciągu roku szkolnego, to spowoduje ona zmianę w dotacji.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że subwencję otrzymuje się na rok kalendarzowy na podstawie danych, które są przedstawione w sprawozdaniach. Następnie występuje się z wnioskami do ministerstwa.


Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: zapytała czy jest sens żeby co miesiąc przygotowywać wnioski?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: odpowiedział, że tak.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: powiedziała, że trzeba zaplanować środki według planu, który szkoły zgłaszają do 30 września, a później wypłacane są dotacje w takiej wysokości jaka wynika z miesięcznego raportu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).


r)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.


Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: zapytała dlaczego różnią się wysokości dodatków funkcyjnych?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że, dyrektor, np. 7 oddziałowego przedszkola ma dużo więcej pracowników niż dyrektor w szkole średniej. Prowadzi także stołówkę, a więc budżet którym zarządza jest dużo większy. Odpowiedzialność dyrektora dużego przedszkola jest dużo większa niż dyrektora szkoły 7 oddziałowej.


Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: powiedziała że dyrektor w szkole, gdzie jest 16-21 oddziałów ma tyle samo pieniędzy co dyrektor 7 oddziałowego przedszkola. Jeżeli ma się tyle oddziałów to jest wielu pracowników, są sprawdziany, egzaminy, oraz mocno rozbudowany nadzór pedagogiczny.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że dyrektor szkoły ma vice dyrektora, sekretarkę, a w przedszkolu nie. Dodał że projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: zapytała o dodatki za trudne warunki pracy, a także gdzie one występują?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział że do całego etatu jest to dodatek 20%. Dodał, że występują w przedszkolu nr 1 i w SSP nr 1.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.


t)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak poinformował, że na ręce Burmistrza złoży wniosek dotyczący dodatkowych dojazdów dla dzieci ze szkół z terenu gminy Września w celu umożliwienia im uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: powiedziała, że może łatwiej byłoby gdyby nauczyciel dojechał do świetlicy wiejskiej.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński: powiedział, że jeśli dzieci danej placówki chciałyby uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, to burmistrz zapewne nie miałby nic przeciw temu.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: powiedziała, że może lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie nauczyciela w świetlicy wiejskiej.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak: powiedział, że kiedy dawniej kierował pismo by prowadzone były takie zajęcia na świetlicy otrzymał odpowiedź popartą pismem od wojewódzkiego kuratora oświaty, że nie ma na to środków i wówczas było to nierealne. Dodał, jednak, że sytuacja, w której przyjeżdżałby nauczyciel na świetlicę byłaby korzystniejsza.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: dodała, że dzięki temu na wsi zaczęło by się coś dziać.


radny Sylwester Jałoszyński: powiedział, że kilka lat temu zlikwidowano szkołę w Obłaczkowie w efekcie czego uruchomiono salę komputerową. Na przestrzeni lat jednak wszystko się zmieniło i dziś nie ma zainteresowania świetlicą komputerową.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: powiedział, że wszystko się zmienia. Dziś każdy mając internet w domu, nie będzie chodził do świetlicy.

Pkt 4

Członkowie komisji edukacji i komisji rozwoju wsi zapoznali się z bazą lokalową świetlic wiejskich. Wykaz świetlic wiejskich stanowi załącznik nr 4.


Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 22.00 zamknęła posiedzenie komisji edukacji.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący komisji
rozwoju wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.