BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466264
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
z komisją komunalno-finansowej
z 8 września 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 1) oraz 4 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej,
Anna Ratajczyk, z-ca naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Cezar Dubiel
Filip Biernat, redaktor tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;

Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 4

a) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

b) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

c) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni przy ul. Waryńskiego.

d) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno- finansowej uczestniczyło 4 radnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego.

e) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.

Radny Bronisław Danowski zwrócił się z zapytaniem do poprzedniego projektu uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ul. Słowackiego i gen. Sikorskiego. Zapytał czy teren w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Słowackiego gdzie znajduje się staw zostanie w jakiś sposób zagospodarowany dla mieszkańców. Czy stawek zostanie zasypany?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że teren ten na pewno będzie zagospodarowany,a stawek nie będzie zasypany.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulic ppor. Stanisława Mycielskiego i por. Józefa Trawińskiego.

f) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Lazurowej.

g) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 98/1, położonej w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

h) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 106 i 105 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

i) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 108/1, 109, 110 i 112 położonych w Psarach Małych przy ul. Nekielskiej.

Radny Bronisław Dankowski zwrócił się zapytaniem dotyczącym budowy skrzyżowania w Psarach Małych, które ułatwiłoby życie mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, którzy mają tam swoje firmy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że droga, w której ma zostać wybudowane skrzyżowanie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W kwestii budowy skrzyżowania GDDKiA próbuje dogadać się z inwestorem, który miałby partycypować w kosztach budowy.

j) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem 360, położonej w Węgierkach.

k) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek oznaczonych numerami 29 i 30 położonych w obrębie wsi Otoczna.

l) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.

Radny Michał Jaśniewicz zapytał czy wysokość tej bonifikaty jest określona ustawowo?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to bonifikata ustawowa.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju rozbudowę.

ł) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

m) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały w sprawie: nadania nowych nazw ulicom na terenie miasta Wrześni burmistrz podczas sesji wycofa z porządku obrad.

n) Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

Radny Michał Jaśniewicz poprosił o aktualny zapis § 11 ust 1 Uchwały Nr XLVIII/321/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odczytała aktualny zapis § 11 ust. 1 Uchwały Nr XLVIII/321/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tym zapisie chodzi o to, że w sytuacji gdy mąż jest głównym najemcom, a żona z dziećmi nie i dochodzi do sytuacji kiedy mąż opuszcza lokal i nie mieszka tam z różnych powodów to mamy do czynienia z sytuacją, że ta jego żona z dziećmi zostaje w lokalu bez tytułu najmu. Ten punkt będzie umożliwiał, oczywiście przy spełnieniu wszystkich zawartych w zapisie warunków przyznanie takiego tytułu.

Radny Bronisław Dankowski zapytał jaki jest problem mieszkaniowy jeżeli chodzi o przydział mieszkań komunalnych i socjalnych? Czy jest przygotowany program budowy mieszkań socjalnych.

Radny Michał Jaśniewicz prosił o informacje na temat liczby osób którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego, podanie % i liczby osób, które nie otrzymują lokali socjalnych oraz liczby właścicieli lokali, którzy mają podstawę do otrzymania odszkodowania od gminy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że zgodnie z prowadzoną od niedawna nową polityką mieszkaniową, te osoby które są na liście mieszkaniowej otrzymują mieszkanie w sporadycznych przypadkach. Gmina prowadzi intensywną sprzedaż mieszkań komunalnych. W ciągu roku wolnych mieszkań komunalnych pojawią się pojedyncze ilości. Są one szykowane na jakieś super przypadki. Komisja mieszkaniowa proponuje wszystkim, którzy są na liście mieszkaniowej wynajęcie mieszkań na wolnym rynku i dopłaty do tych mieszkań w wysokości 350 zł oraz dodatek mieszkaniowy. Średnio jest to kwota 500 zł miesięcznie. Taka polityka realizowana jest wobec mieszkań komunalnych. Z uwagi na zbyt małą liczbę lokali socjalnych w stosunku do potrzeb, gmina przyjęła politykę przeznaczenia lokali w budynku komunalnym, które są w kiepskim stanie na lokale socjalne, a rodziny znajdujące się w tych lokalach mieszkalnych będą przekwaterowywane w inne miejsca. Te inne miejsca to te lokale komunalne, które zwalniają się w ciągu roku. W perspektywie kilku lat będziemy powiększać pulę lokali socjalnych.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że informacje dotyczące lokali socjalnych zostaną przygotowane na piśmie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

o) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.

Radny Bronisław Dankowski uważa, ze jest to nazwa ogólnikowa. Jego zdaniem powinna być to jedna konkretna postać.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że nad imieniem pracowano dość długo. Były różne propozycje, ale w konsekwencji zdecydowano się szkołę nazwać im. Polskich Noblistów, których do tej pory było 6. Obchody imienia tej szkoły będą 25 września gdyż zawsze obchody tej szkoły były w ostatnim tygodniu września. Ta nazwa wypracowana i poparta została przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Radny Bolesław Święciochowski stwierdził, że jeżeli wykorzystuje się nazwisko patrona nie tylko pod względem formalnym, ale wykorzystuje się aspekt wychowawczy i wtedy dana szkoła ma możność zainteresowania się wieloma postaciami zasłużonymi dla Polski. Uważa, że mógł być problem z wyborem jednego noblisty i wybrano właśnie takie imię. Uważa, że jest to pomysł warty zaakceptowania.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dyrekcja szkoły w uzasadnieniu napisała, ...”W myśl łacińskiej sentencji „Słowa uczą, przykłady pociągają” uważamy, że przewodnikami, autorytetami i nauczycielami powinni być sławni Polacy, laureaci nagród Nobla”...

Radny Michał Jaśniewicz zgłosił swoje wątpliwości do projektu uchwały. Poinformował, że nie będzie głosował za projektem. Uważa, że nagrodę tę otrzymują osoby o coraz bardziej ekstremistycznych poglądach, komuniści. Wadą jest to, że nie wiadomo co stanie się za parę lat. Uważa, że nagroda ta, nie jest już tak znamienita jak na początku wieku.

Radny Bronisław Dankowski zapytał czy w biografii szkoły będzie wymienionych tych 6 osób wraz z krótkimi życiorysami?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że w uzasadnieniu zostało wymienionych 6 osób wraz z krótkimi życiorysami.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych, „0” głosów za, „0” przeciw, „4” głosami wstrzymującymi się nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych „3” głosami za, „0” przeciw i „3” wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku.

p) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 139, poz. 3415).

r) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę na dodatek motywacyjny. Zapytał czy Dyrektor będzie kierował się wytycznymi zawartymi w § 7 projektu uchwały?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że tak.

Radny Bronisław Dankowski stwierdził, że jest to słuszna decyzja. Można w ten sposób zmotywować młodych nauczycieli np. do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał na jakim poziomie kształtują się wynagrodzenia nauczycieli w gminie Września?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że na koniec roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty, radzie zostanie przedstawiona informacja o wynagrodzeniach nauczycieli w naszej gminie. Nie będą one być mogły mniejsze od średniej krajowej zawartej w rozporządzeniu, np. średnia krajowa wynagrodzenia nauczyciela mianowanego to kwota 3.293 zł

Radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę na dodatek funkcyjny dla dyrektorów. Czy nie będzie tak, że dyrektor w związku z zapisem w projekcie uchwały nie będzie walczył o jak największa liczbę oddziałów.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że każda szkoła ma swój obwód szkolny. Rzadko zdarzają się przypadki, że dziecko z innego obwodu uczęszcza do danej szkoły. Nie ma na razie możliwości, żeby te oddziały sie zwiększały. Jest tendencja spadkowa. W szkołach podstawowych jet o 3 oddziały mniej, w gimnazjach 4-5 oddziałów mniej niż w poprzednim roku szkolnym.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

s) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

t) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Pkt.3

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak poinformował, że na ręce Burmistrza złoży wniosek dotyczący dodatkowych dojazdów dla dzieci ze szkół z terenu gminy Września w celu umożliwienia im uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnych.

Radny Bronisław Dankowski zapytał kiedy zostaną zakończone prace remontowe przy budowie parkingów.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że prace zostaną zakończone na przełomie września i października. Remontowana będzie również ulica Staszice . Będzie to droga dwukierunkowa. Na skrzyżowaniu ulic, Żwirki i Wigury ze szkolną i Staszica powstanie rondo. Koniec tych remontów przewidywany jest na listopad.

Radny Bronisław Dankowski zapytał o budowę termin budowy ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Gozdowa. Problem ten zgłaszają mieszkańcy.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczak poinformował, że ścieżka pieszo – rowerowa ma być drugim etapem tej inwestycji. Powstanie wtedy ścieżka od Wrześni do Nadarzyc. Trzeci etap to budowa ścieżki od Nadarzyc go Gozdowa.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, radny Stanisław Dominiczaki o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/wz radny Artur Mokracki


Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.